ประเด็นท้าทาย สำหรับการวางแผนอัตรากำลังคนในปีหน้า 2021

ได้เขียนบทความเกี่ยวกับการประเด็นในการวางแผนทรัพยากรบุคคลในปี 2021 ไป ก็มีคำถามมาจากท่านผู้อ่านว่า ในปีหน้า 2021 นั้น น่าจะมีประเด็นท้าทายคนที่ทำงาน HR ในด้านไหนบ้างที่เราควรจะคำนึงถึงให้มาก

เพราะเป็นปีที่เศรษฐกิจทั้งในและต่างประเทศก็ยังไม่ดีขึ้น เรื่องของโควิด19 เองก็ยังไม่มีวัคซีนมาให้เห็นแบบชัดเจน สภาพคล่องของธุรกิจเอง ก็น่าจะยังคงมีปัญหาอยู่ ฯลฯ แล้วงาน HR โดยเฉพาะในเรื่องของการวางแผนกำลังคนขององค์กร ควรจะต้องระวังหรือให้ความสำคัญในเรื่องอะไรบ้าง

  • เรื่องแรกที่ต้องพิจารณาให้รอบคอบก็คือ เรื่องของการวางแผนกำลังคนขององค์กรเรา ประเด็นความท้าทายที่ HR จะต้องพิจารณาก็คือ อัตรากำลังคนของบริษัทเราจะต้องเปลี่ยนแปลงอย่างไรบ้าง ทั้งในแง่ปริมาณ และคุณภาพของบุคลากร เราคงคิดแบบเดิมไม่ได้อีกต่อไป เพราะปีที่ผ่านมาหลายธุรกิจประสบกับปัญหา ทำให้เกิดการลดคน เปลี่ยนแปลงวิธีการจ้างคน ฯลฯ แล้วปีถัดไป องค์กรของเราจะต้องวางแผนกำลังคนอย่างไรดี สิ่งที่ต้องพิจารณาและต้องทำความเข้าใจให้ชัดก็คือ ธุรกิจขององค์กรจะมุ่งไปในทางไหน จะเปลี่ยนแปลงไปอย่างไร และมีเป้าหมายอย่างไร เพราะเป้าหมายและแผนกลยุทธ์ของธุรกิจของเราในปีหน้าจะเป็นปัจจัยสำคัญในการวางแผนกำลังคนขององค์กรของเราต่อไป

  • จะหาคนจากภายนอก หรือพัฒนาจากคนในของเรา อีกประเด็นในเรื่องของอัตรากำลังก็คือ ในปีหน้า เราจะเน้นการไปหาตัวคนทำงานจากภายนอกองค์กรเข้ามาเลยดี หรือจะพัฒนาจากคนในของเราที่มีอยู่ดี ก็คงต้องชั่งจากแผนธุรกิจอีกเช่นกัน อีกทั้งต้องประเมินให้ได้ว่า พนักงานของเรานั้น พร้อมที่จะพัฒนาได้อย่างรวดเร็วสักแค่ไหน ทันต่อแผนงานที่กำหนดไว้หรือไม่

  • จะจ้างเป็นพนักงานของเรา หรือจะจ้างเป็นแบบชั่วคราว นี่ก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งที่ HR จะต้องช่วยผู้บริหารคิดในเรื่องของอัตรากำลังคน ว่าเราจำเป็นต้องหาพนักงานประจำเลย หรือควรจะเป็นพนักงานแบบชั่วคราว หรือแบบ Freelance ดี ก็ต้องพิจารณาผลดี ผลเสียที่อาจจะเกิดขึ้น โดยดูจากผลลัพธ์ของธุรกิจเป็นหลัก บางงานอาจจะไม่สามารถจ้างเป็นพนักงานประจำได้อีกต่อไป เพราะตลาดเปลี่ยนไป งานเปลี่ยนไป อีกทั้งคนทำงานในอาชีพนั้นก็เปลี่ยนแปลงวิธีคิดวิธีการทำงานไปแล้ว HR จึงจำเป็นต้องตามให้ทันเช่นกัน จะได้วางแผนกำลังคนได้อย่างเหมาะสม

  • งานไหนยังจำเป็นต้องอาศัยพนักงาน งานไหนไม่จำเป็นแล้ว ความท้าทายของ HR อีกประการหนึ่งก็คือ ต้องช่วยผู้บริหารระดับสูงคิดต่อว่า งานใดขององค์กรเราที่ยังจำเป็นต้องอาศัยบุคลากรในการสร้างสรรค์ผลงาน และเป็นงานที่ต้องเน้นการพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง ก็ต้องกำหนดให้ชัดเจน ในทางตรงกันข้าม งานใดที่ไม่จำเป็นต้องเพิ่มคน ไม่จำเป็นต้องอาศัยคนทำงานแล้ว เปลี่ยนเป็นเทคโนโลยี หรือ ระบบ AI ได้บ้าง หรือมีแนวโน้มที่ตลาดจะเปลี่ยนเอา AI เข้ามาอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้แล้ว ตรงนี้ก็จะเป็นอีกประเด็นหนึ่งที่ต้องนำเข้ามาพิจารณาในการวางแผนกำลังคนของเราในปีถัดไปด้วยเช่นกัน

  • แหล่งในการหาคนขององค์กรต้องไปหาที่ไหน สุดท้ายเมื่อเราชัดเจนในเรื่องแผนกำลังคนแล้ว เราก็ต้องกำหนดให้ชัดเจนต่อไปว่า แล้วคนที่เราต้องการนั้น ต้องไปหา ณ แหล่งไหนบ้าง เพื่อให้ได้อัตรากำลังทั้งปริมาณและคุณภาพตามที่เราต้องการ รวมถึงเราจะต้องเปลี่ยนแปลงเครื่องมือในการสรรหาคัดเลือกคนหรือไม่ อะไรที่ล้าสมัยไปแล้ว อะไรที่ควรจะต้องนำเอามาประยุกต์ใช้บ้าง ให้เหมาะสมกับบุคลากรที่เราต้องการ

ประเด็นข้างต้นคือความท้าทายหลักๆ ที่ HR ในองค์กรควรจะพิจารณาให้ดี เพื่อให้แผนกำลังคนปีหน้า สามารถสนับสนุนการทำธุรกิจขององค์กรได้อย่างเต็มที่

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

บลอกที่ WordPress.com .

Up ↑

%d bloggers like this: