ระบบประเมินผลงานที่ดี จะต้องมีสิ่งต่อไปนี้

เรื่องของการบริหารผลงาน การประเมินผลงานพนักงาน ก็ยังคงเป็นระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลที่มักจะมีปัญหามากระบบหนึ่งในองค์กร มีผู้จัดการหลายคนเคยบ่นให้ฟังว่า “องค์กรนี้อะไรๆ ก็ดีหมด เสียอย่างเดียวคือ ระบบประเมินผลงาน ไม่รู้ว่าจะประเมินกันไปทำไม” รวมทั้งเวลาที่ทำ Employee Experience ในองค์กร ก็มักจะได้รับข้อคิดเห็นจากพนักงานว่า เขาไม่ชอบการประเมินผลงานของที่บริษัทเลย อ่านเพิ่มเติม “ระบบประเมินผลงานที่ดี จะต้องมีสิ่งต่อไปนี้”

กลยุทธ์การจ่ายค่าตอบแทน กับ กลยุทธ์การบริหารคน ต้องไปด้วยกัน

เรื่องของการบริหารค่าจ้างเงินเดือน ค่าตอบแทนพนักงานนั้นเป็นสิ่งที่สำคัญอีกเรื่องหนึ่ง ที่องค์กรที่มีการว่าจ้างพนักงานเข้ามาทำงานต้องกำหนดกลยุทธ์ นโยบาย และแนวทางในการบริหารจัดการให้ชัดเจน เราคงปฏิเสธไม่ได้ว่า แทบจะทุกองค์กรต้องการพนักงานที่มีความเก่ง มีความรู้ความสามารถ มีศักยภาพ ซึ่งระบบค่าจ้างเงินเดือนจะเป็นระบบหนึ่งที่สามารถใช้ในการดึงดูด เก็บรักษา และจูงใจ บุคคลที่องค์กรต้องการได้ อ่านเพิ่มเติม “กลยุทธ์การจ่ายค่าตอบแทน กับ กลยุทธ์การบริหารคน ต้องไปด้วยกัน”

นิทานสอนใจ โลกสวรรค์ หรือ โลกมนุษย์

นิทานในวันนี้อาจจะยาวสักนิดหนึ่ง แต่ก็ควรค่าแก่การอ่าน เพื่อให้ได้ข้อคิดในการใช้ชีวิตของเรา ผมได้มาจากการแชร์ผ่านช่องทางอินเตอร์เน็ต ทำให้ไม่สามารถหาชื่อผู้แต่งนิทานเรื่องนี้ไว้ได้ ถ้าท่านใดทราบรบกวนแจ้งเข้ามาได้เลยนะครับ จะได้ให้เครดิตแก่ผู้แต่งเรื่องนี้ไว้ด้วยครับ อ่านเพิ่มเติม “นิทานสอนใจ โลกสวรรค์ หรือ โลกมนุษย์”

บลอกที่ WordPress.com .

Up ↑