เทคนิคการสร้างความน่าเชื่อถือง่าย ๆ แค่เพียงฟังผู้อื่นให้เข้าใจมากขึ้น

เรื่องของความน่าเชื่อถือนั้นเป็นเรื่องสำคัญของการเป็นผู้นำในองค์กรไม่ว่าจะอยู่ในระดับไหนขององค์กรก็ตาม ผู้นำในทุกระดับจะสามารถนำได้ และผู้ตามยินดีที่จะเดินตามแนวทางของผู้นำได้นั้น สิ่งที่ผู้นำจะต้องสร้างให้เกิดขึ้นให้ได้ก็คือ ต้องสร้างความน่าเชื่อถือในสายตาของพนักงานให้ได้ มิฉะนั้นเราคงเป็นผู้นำที่ไม่มีใครอยากจะตาม ซึ่งโดยทั่วไปก็คือ เป็นผู้นำแค่เพียงตำแหน่งเท่านั้น

อ่านเพิ่มเติม เทคนิคการสร้างความน่าเชื่อถือง่าย ๆ แค่เพียงฟังผู้อื่นให้เข้าใจมากขึ้น

คุณลักษณะยอดแย่ของผู้บริหาร ที่เราไม่ควรเอาเป็นเยี่ยงอย่าง

วันนี้จะมาเล่าให้อ่านกันถึงประสบการณ์ที่ได้พบเจอกับผู้บริหารระดับสูงขององค์กร รวมทั้งที่ได้รับข้อมูลมาจากการเป็นที่ปรึกษาทางด้านนี้ ซึ่งถือว่าเป็นผู้บริหารที่ไม่ค่อยสร้างผลงานสักเท่าไหร่ จริงๆ แล้ว ผมเองยังเชื่ออยู่ว่า ผู้บริหารขององค์กรส่วนใหญ่นั้นจะเป็นคนที่มีภาวะผู้นำสูง มีความรับผิดชอบที่ดีเยี่ยม สร้างผลงานชั้นเลิศ เพื่อให้องค์กรไปสู่เป้าหมายที่กำหนดไว้

อ่านเพิ่มเติม คุณลักษณะยอดแย่ของผู้บริหาร ที่เราไม่ควรเอาเป็นเยี่ยงอย่าง

บลอกที่ WordPress.com .

Up ↑