ลำดับขั้นของระบบค่าตอบแทน องค์กรท่านอยู่ลำดับไหน

ระบบค่าตอบแทนพนักงานที่องค์กรจัดให้กับพนักงานนั้น โดยปกติแล้ว เราอาจจะคิดว่า มันก็คือการจ่ายค่าจ้างเงินเดือนเพื่อตอบแทนการทำงานให้กับพนักงานที่ทำงานกับองค์กรเท่านั้น แต่ในทางปฏิบัติแล้ว ระบบการจ่ายค่าตอบแทนพนักงานนั้นมันมีอยู่อย่างน้อย ๆ 4 ลำดับขั้น ซึ่งถือเป็นสิ่งสำคัญมาก ถ้าองค์กรของเราต้องการที่จะดึงดูด เก็บรักษา และสร้างแรงจูงใจให้กับพนักงานเพื่อสร้างผลงานอย่างแท้จริงแล้ว เราคงจะต้องมาพิจารณาระบบค่าตอบแทนของบริษัทกันว่าเป็นอย่างไรบ้าง และอยู่ในลำดับขั้นใด

อ่านเพิ่มเติม “ลำดับขั้นของระบบค่าตอบแทน องค์กรท่านอยู่ลำดับไหน”

อย่าเป็น HR ที่ไม่สนใจธุรกิจขององค์กร

ผู้บริหารหลายคนมักจะมีความเห็นต่อฝ่ายบุคคลว่า ทำไม่ฝ่ายบุคคลถึงไม่เข้าใจธุรกิจของบริษัทเลย บางท่านก็มีความเห็นว่า “ทำไม HR ถึงมัวแต่มองแต่มุมของ HR แต่ไม่เคยเชื่อมโยงงาน HR กับธุรกิจของบริษัทได้เลย มักจะคิดแบบเดียวตลอดเวลาไม่ว่าธุรกิจจะเปลี่ยนแปลงไปมากแค่ไหน แต่ HR ก็คิดแบบเดิม ทำแบบเดิม แล้วแบบนี้การบริหารคนของธุรกิจผมจะเป็นอย่างไร”

อ่านเพิ่มเติม “อย่าเป็น HR ที่ไม่สนใจธุรกิจขององค์กร”

บลอกที่ WordPress.com .

Up ↑