เทคนิคที่จะทำให้พนักงานสามารถทำงานได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ ตอนที่ 1

ปัจจุบันนี้เป้าหมายในการทำงานถือเป็นสิ่งสำคัญมาก และเป็นหลักยึดที่สำคัญที่สุดที่องค์กรจะต้องไปถึงเป้าหมายที่กำหนดไว้ให้ได้ เราจะเห็นเครื่องมือในการกำหนดเป้าหมาย และเครื่องมือในการนำพาพนักงานไปสู่เป้าหมาย เกิดขึ้นมากมาย ไม่ว่าจะเป็น MBO KPI OKR ฯลฯ ยิ่งไปกว่านั้นหลายองค์กรในยุคนี้ก็เริ่มตั้งเป้าหมายกันแบบ 10X ก็คือต้องเติบโตเป็นเท่าตัว สิบเท่าตัว โตแบบก้าวกระโดด (Exponential)

อ่านเพิ่มเติม “เทคนิคที่จะทำให้พนักงานสามารถทำงานได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ ตอนที่ 1”

การเลื่อนตำแหน่งและการเติบโตตามสายอาชีพ ต้องมั่นใจว่าเลื่อนขึ้นไปแล้ว ทำงานที่ยากขึ้นได้จริง

แม้ว่าเทคโนโลยีและความทันสมัยในระบบงานบริหารทรัพยากรบุคคลจะมีมากขึ้นอย่างเห็นได้ชัดในยุคนี้ ไม่ว่าจะเป็นระบบการสรรหาคัดเลือกที่ใช้ AI เข้ามาช่วย ระบบการพัฒนาพนักงานที่มี Platform ต่าง ๆ มีการเก็บข้อมูลการพัฒนาพนักงานแต่ละคนอย่างเป็นระบบ อีกทั้งระบบงาน HR ด้านอื่น ๆ ที่มีเทคโนโลยีเข้ามาอำนวยความสะดวกอย่างมากมาย แต่เรื่องของความก้าวหน้าในสายอาชีพ และการเลื่อนตำแหน่งพนักงานในองค์กรเอง ก็ยังคงมีปัญหาติดขัด และไม่ได้ดั่งใจผู้บริหารอยู่เช่นเดิม อีกทั้งนับวันยิ่งมีปัญหาหนักขึ้นเรื่อย ๆ ถ้าเราไม่เข้าไปแก้ไขและวางระบบให้ชัดเจนและเป็นธรรม

อ่านเพิ่มเติม “การเลื่อนตำแหน่งและการเติบโตตามสายอาชีพ ต้องมั่นใจว่าเลื่อนขึ้นไปแล้ว ทำงานที่ยากขึ้นได้จริง”

บลอกที่ WordPress.com .

Up ↑