การบริหารค่าตอบแทนกับการทำงานแบบ Flexible Working

มีท่านผู้อ่านสอบถามมาว่า ถ้าบริษัทให้พนักงานทำงานแบบ Flexible Working แล้วเราควรจะบริหารค่าตอบแทนพนักงานอย่างไรดี ต้องมีอะไรที่เปลี่ยนแปลงหรือไม่ ต้องมีการให้ หรือการตัด ค่าตอบแทนอะไรบ้าง

อ่านเพิ่มเติม “การบริหารค่าตอบแทนกับการทำงานแบบ Flexible Working”

Flexible Working กับความลำเอียงของผู้บริหารต่อพนักงาน

เคยรู้หรือไม่ว่า Flexible Working ที่เรากำลังนิยมอยากทำกันนั้น มันสร้างความลำเอียงในมุมมองของผู้บริหารต่อการทำงานของพนักงานแล้ว

อ่านเพิ่มเติม “Flexible Working กับความลำเอียงของผู้บริหารต่อพนักงาน”

บลอกที่ WordPress.com .

Up ↑