เวลาพนักงานทำในสิ่งที่ไม่ถูกต้อง หัวหน้าควรมีวิธีการบริหารจัดการอย่างไร

ทุกท่านที่เป็นหัวหน้าย่อมจะต้องเคยประสบกับพฤติกรรมของลูกน้องที่พึงประสงค์ และพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ นอกจากพฤติกรรมแล้ว ก็ยังมีเรื่องของผลงานที่ออกมาไม่เข้าตาบ้าง หรือลูกน้องบางคนอาจจะมีผลงานที่ดีมาก ประเด็นก็คือ ในฐานะที่ท่านเป็นหัวหน้า ท่านจะทำอย่างไรบ้างในกรณีที่พนักงานมีพฤติกรรมและผลงานที่ดี และในกรณีที่พนักงานมีพฤติกรรมและผลงานที่ไม่ดี ท่านจะทำอย่างไร

อ่านเพิ่มเติม “เวลาพนักงานทำในสิ่งที่ไม่ถูกต้อง หัวหน้าควรมีวิธีการบริหารจัดการอย่างไร”

นิทานสอนใจ อิสระจากการปล่อยวาง

วันศุกร์อีกครั้ง ผมนำนิทานสอนใจดี ๆ มาให้อ่านกันอีกเช่นเคยนะครับ ช่วงนี้หลายคนเครียดกันมากขึ้น ทั้งเรื่องงาน เรื่องภาวะเศรษฐกิจ ของแพง เงินไม่พอใช้ บางคนเริ่มมองอนาคตของตนเองว่า จะเป็นอย่างไรต่อไป จนทำให้เราเครียดกันมากขึ้นเรื่อย ๆ ลองนำเอาข้อคิดจากนิทานเรื่องนี้ไปปรับใช้ในชีวิตเราดูบ้าง เผื่อว่าจะสบายใจมากขึ้นครับ

อ่านเพิ่มเติม “นิทานสอนใจ อิสระจากการปล่อยวาง”

บลอกที่ WordPress.com .

Up ↑