แนวทางในการมอบหมายงานให้ลูกน้องอย่างมีประสิทธิภาพ

หัวหน้างานหลายคน มีปัญหาในเรื่องของการมอบหมายงาน สั่งงาน กับลูกน้อง คือ มอบหมายงานไปแล้ว ลูกน้องไม่สามารถทำงานได้ตามที่หัวหน้าต้องการ ซึ่งในบางครั้งหัวหน้าเองก็มักจะมองไปที่ลูกน้องคนนั้นว่า ขาดความรู้ ขาดทักษะในการทำงาน และพยายามที่จะพัฒนาพนักงานคนนั้นให้สามารถทำงานได้ แต่พัฒนาเท่าไหร่ก็ยังไม่สามาถทำงานได้ตามที่นายต้องการอยู่ดี อ่านเพิ่มเติม “แนวทางในการมอบหมายงานให้ลูกน้องอย่างมีประสิทธิภาพ”

คำชมเชย จะว่ายากมันก็ยาก จะว่าง่ายมันก็ง่าย

เคยสอบถามคนที่เป็นหัวหน้า หรือผู้จัดการว่า เวลาที่ลูกน้องทำงานได้ดีนั้น เคยชมเชยลูกน้องตนเองบ้างหรือไม่ คำตอบที่ได้มาก็แบ่งเป็นสองกลุ่มใหญ่ๆ ก็คือ ไม่เคย และกลุ่มก็คือ ทำเป็นประจำ พอถามหัวหน้างานที่ไม่เคยชมลูกน้องเลยว่า เป็นเพราะอะไรทำไมถึงไม่ชมเชยลูกน้องบ้าง คำตอบที่ได้มา ก็แบ่งเป็นสองกลุ่มอีก กลุ่มแรกตอบว่า ก็เป็นหน้าที่ของพนักงานที่ต้องทำงานให้ดีอยู่แล้ว แล้วทำไมต้องชมพนักงานด้วย กับอีกกลุ่มหนึ่งตอบว่า ที่ไม่เคยชม ก็เพราะไม่รู้ว่าจะชมยังไงดี แค่จะเอ่ยปากพูดก็ยังไม่กล้า เขิน อาย สุดท้ายก็เลยไม่ชมดีกว่า อ่านเพิ่มเติม “คำชมเชย จะว่ายากมันก็ยาก จะว่าง่ายมันก็ง่าย”

บลอกที่ WordPress.com .

Up ↑