เป็นผู้นำได้เพราะชื่อตำแหน่ง หรือเป็นผู้นำที่แท้จริง

พูดถึงเรื่องของภาวะผู้นำแล้ว ก็อดไม่ได้ที่จะมองว่าผู้นำทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นผู้นำขององค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน ผู้นำของหน่วยงานต่างๆ หรือผู้นำของประเทศก็ตาม ล้วนแล้วแต่ต้องมีคุณสมบัติของการเป็นผู้นำที่ดี ซึ่งเรื่องคุณสมบัติของผู้นำนั้น ก็มีนักวิชาการหลายคนที่ได้กำหนดคุณลักษณะของผู้นำไว้มากมาย

อ่านเพิ่มเติม “เป็นผู้นำได้เพราะชื่อตำแหน่ง หรือเป็นผู้นำที่แท้จริง”

คำพูดที่พูดไม่ยาก แต่ทำไมมันยากที่จะออกจากปากหัวหน้า

การที่เราได้ดำรงตำแหน่งเป็นหัวหน้างาน หรือเป็นผู้จัดการในระดับต่างๆ ขององค์กร ก็มักจะทำให้เราเกิดความมั่นใจในตนเองว่า เราเองก็เป็นคนเก่งคนหนึ่ง เราจะรู้สึกว่าองค์กร และผู้บริหารให้ความเชื่อมั่นในการทำงานของเรา เราถึงได้เลื่อนตำแหน่งสูงขึ้นได้ แต่ความเชื่อมั่นตรงนี้ ถ้ามีมากเกินไป ก็จะเกิดผลเสียในการบริหารงานภายในทีมงานได้อย่างมากมายทีเดียว

อ่านเพิ่มเติม “คำพูดที่พูดไม่ยาก แต่ทำไมมันยากที่จะออกจากปากหัวหน้า”

เรื่องของ Recognition กับการสร้างแรงจูงใจในการทำงานของพนักงาน อย่าคิดว่าไม่สำคัญ

ในช่วง 2 ปีของโควิดที่พนักงานทำงานจากที่บ้านกันเป็นหลัก เป็นช่วงเวลาที่ผู้จัดการ หัวหน้างานอาจจะไม่ค่อยได้รับการพัฒนาในเรื่องของการบริหารคนสักเท่าไหร่ และอาจจะไม่ค่อยได้ใช้ทักษะในด้านนี้ทุกวัน เนื่องจากไม่ได้เจอลูกน้องของตนเอง อีกทั้งในช่วงเวลานี้ มีพนักงานหลายคนที่ได้รับการเลื่อนตำแหน่งให้ขึ้นมาเป็นหัวหน้างาน และผู้จัดการกันพอสมควร เนื่องจากมีการลาออก และหมุนเวียนของพนักงานค่อนข้างเยอะ

อ่านเพิ่มเติม “เรื่องของ Recognition กับการสร้างแรงจูงใจในการทำงานของพนักงาน อย่าคิดว่าไม่สำคัญ”

หัวหน้างานที่ใส่ใจพนักงาน จะได้ผลงานและความจริงใจจากพนักงานมากกว่า

ท่านที่ดำรงตำแหน่งหัวหน้างาน ผู้จัดการ หรือผู้บริหารสายงาน ผมเชื่อว่าแต่ละท่านจะต้องรับผิดชอบความสำเร็จของงานที่ได้รับมอบหมายมา แต่คนที่เป็นหัวหน้านั้น จะต้องทำงานให้สำเร็จโดยผ่านคนอื่น ซึ่งก็คือลูกน้องของตนเอง เพื่อให้งานออกมาได้ตามเป้าหมายที่ต้องการ

อ่านเพิ่มเติม “หัวหน้างานที่ใส่ใจพนักงาน จะได้ผลงานและความจริงใจจากพนักงานมากกว่า”

บลอกที่ WordPress.com .

Up ↑