ผู้จัดการไม่ได้จะเป็นโค้ชที่ดีได้กันทุกคน

พอพูดถึงคำว่าผู้จัดการ หลายๆ คนก็มักจะคิดกันไปถึงคนเก่ง คนที่สามารบริหารจัดการทั้งคน ทั้งงานได้อย่างดี เหมือนกับว่า คนที่ได้เป็นผู้จัดการจะกลายเป็นคนที่ถูกคาดหวังในเรื่องต่างๆ นานา มากมายเกือบทุกด้าน อ่านเพิ่มเติม “ผู้จัดการไม่ได้จะเป็นโค้ชที่ดีได้กันทุกคน”

คำถามที่ผู้จัดการควรถามตัวเอง “เราเป็นผู้จัดการที่ดีแค่ไหน และต้องพัฒนาอะไรบ้าง?”

มีผู้จัดการน้อยคนมากที่จะถามนายของตนเอง หรือถามลูกน้องของตนเองว่า “เราเป็นผู้จัดการที่ดีแค่ไหน?” และ “คิดว่าผมจะต้องพัฒนาอะไรให้ดีขึ้นได้อีกบ้าง?” มีท่านไหนที่ต้องสอบถามคำถามนี้กับหัวหน้า และลูกน้องเป็นประจำทุกปีบ้างครับ อ่านเพิ่มเติม “คำถามที่ผู้จัดการควรถามตัวเอง “เราเป็นผู้จัดการที่ดีแค่ไหน และต้องพัฒนาอะไรบ้าง?””

Recognition ทักษะสำคัญของการเป็นผู้บังคับบัญชา

ยังมีอีกหลายคนที่มีมุมมอง และทัศนคติของการเป็นผู้บังคับบัญชาที่ไม่ค่อยเหมาะสมในยุคนี้มากนัก ก็คือ ยังมีคนที่ดำรงตำแหน่งในระดับบังคับบัญชาที่คิดว่า การเป็นผู้บังคับบัญชา ก็คือ เราต้องบังคับให้ลูกน้องทำงานให้ได้ และต้องบัญชาการสั่งการเองทั้งหมด ลูกน้องต้องเชื่อฟัง และต้องทำตามที่เราสั่งเท่านั้น ห้ามเป็นอย่างอื่น อ่านเพิ่มเติม “Recognition ทักษะสำคัญของการเป็นผู้บังคับบัญชา”

บลอกที่ WordPress.com .

Up ↑