Recognition ทักษะสำคัญของการเป็นผู้บังคับบัญชา

ยังมีอีกหลายคนที่มีมุมมอง และทัศนคติของการเป็นผู้บังคับบัญชาที่ไม่ค่อยเหมาะสมในยุคนี้มากนัก ก็คือ ยังมีคนที่ดำรงตำแหน่งในระดับบังคับบัญชาที่คิดว่า การเป็นผู้บังคับบัญชา ก็คือ เราต้องบังคับให้ลูกน้องทำงานให้ได้ และต้องบัญชาการสั่งการเองทั้งหมด ลูกน้องต้องเชื่อฟัง และต้องทำตามที่เราสั่งเท่านั้น ห้ามเป็นอย่างอื่น อ่านเพิ่มเติม “Recognition ทักษะสำคัญของการเป็นผู้บังคับบัญชา”

แนวทางในการมอบหมายงานให้ลูกน้องอย่างมีประสิทธิภาพ

หัวหน้างานหลายคน มีปัญหาในเรื่องของการมอบหมายงาน สั่งงาน กับลูกน้อง คือ มอบหมายงานไปแล้ว ลูกน้องไม่สามารถทำงานได้ตามที่หัวหน้าต้องการ ซึ่งในบางครั้งหัวหน้าเองก็มักจะมองไปที่ลูกน้องคนนั้นว่า ขาดความรู้ ขาดทักษะในการทำงาน และพยายามที่จะพัฒนาพนักงานคนนั้นให้สามารถทำงานได้ แต่พัฒนาเท่าไหร่ก็ยังไม่สามาถทำงานได้ตามที่นายต้องการอยู่ดี อ่านเพิ่มเติม “แนวทางในการมอบหมายงานให้ลูกน้องอย่างมีประสิทธิภาพ”

บลอกที่ WordPress.com .

Up ↑