Recognition ทักษะสำคัญของการเป็นผู้บังคับบัญชา

ยังมีอีกหลายคนที่มีมุมมอง และทัศนคติของการเป็นผู้บังคับบัญชาที่ไม่ค่อยเหมาะสมในยุคนี้มากนัก ก็คือ ยังมีคนที่ดำรงตำแหน่งในระดับบังคับบัญชาที่คิดว่า การเป็นผู้บังคับบัญชา ก็คือ เราต้องบังคับให้ลูกน้องทำงานให้ได้ และต้องบัญชาการสั่งการเองทั้งหมด ลูกน้องต้องเชื่อฟัง และต้องทำตามที่เราสั่งเท่านั้น ห้ามเป็นอย่างอื่น อ่านเพิ่มเติม “Recognition ทักษะสำคัญของการเป็นผู้บังคับบัญชา”

บลอกที่ WordPress.com .

Up ↑