Inspired Story: อยากให้คนอื่นเชื่อ ต้องพิสูจน์ให้เขาเห็นจริง

เรื่องราวดีๆ วันนี้นำมาจากหนังสือชื่อ Creative Blindness ของ Dave Trott นักโฆษณาระดับโลก เป็นอีกเรื่องราวหนึ่งที่อ่านจบแล้วรู้สึกได้แรงบันดาลใจบางอย่างไปใช้ในการทำงานได้จริง

อ่านเพิ่มเติม “Inspired Story: อยากให้คนอื่นเชื่อ ต้องพิสูจน์ให้เขาเห็นจริง”

ถ้าจะเปลี่ยนการทำงานมาเป็น Hybrid Working ต้องตระหนักถึงสิ่งเหล่านี้ด้วย

ปี 2565 นี้ หลายบริษัทในภาคเอกชน ได้กำหนดนโยบายชัดเจนมากกว่า จะเปลี่ยนแปลงการทำงานแบบเดิม ที่พนักงานจะต้องเข้าทำงานในบริษัท 100% มาเป็นการทำงานแบบ Hybrid ก็คือ สามารถที่เข้าทำงานในบริษัทก็ได้ และทำงานจากที่บ้าน (หรือที่ไหนก็ได้) โดยมีการจัดสรรและวางแผนในการเข้าทำงานของพนักงานแต่ละคนอย่างชัดเจน

อ่านเพิ่มเติม “ถ้าจะเปลี่ยนการทำงานมาเป็น Hybrid Working ต้องตระหนักถึงสิ่งเหล่านี้ด้วย”

บลอกที่ WordPress.com .

Up ↑