ด้านมืดของพนักงานที่มีความสุขในการทำงาน ถ้ามีมากจนเกินไป

เรื่องของการทำให้พนักงานมีความสุขในการทำงานนั้น มีการพูดถึงกันมาก็หลายปีแล้ว มีองค์กรในประเทศไทยที่ทำหน้าที่ส่งเสริมให้องค์กรต่างๆ สร้างพนักงานให้มีความสุขในการทำงาน เพราะเชื่อว่า พนักงานที่มีความสุขในการทำงานนั้น จะสามารถสร้างผลงานที่ดีให้กับองค์กรได้อย่างต่อเนื่อง

อ่านเพิ่มเติม “ด้านมืดของพนักงานที่มีความสุขในการทำงาน ถ้ามีมากจนเกินไป”

พนักงานรักองค์กรจริง หรือ ไปไหนไม่ได้กันแน่

ทุกองค์กรย่อมอยากที่จะให้พนักงานของตนนั้น มีความรักองค์กร ซึ่งความรักองค์กรนั้น คนส่วนใหญ่มักจะมองจากการที่พนักงานอยู่ทำงานกับบริษัทนานๆ ไม่เปลี่ยนงาน หรือย้ายงานไปไหน ยังคงอยู่ทำงานกับองค์กรไปเรื่อยๆ จนเกษียณอายุ

อ่านเพิ่มเติม “พนักงานรักองค์กรจริง หรือ ไปไหนไม่ได้กันแน่”

บลอกที่ WordPress.com .

Up ↑