สไตล์ผู้นำ กับพฤติกรรมของลูกน้องที่ไม่แสดงความคิดเห็น

ท่านที่เป็นผู้นำองค์กร ผู้นำทีมงาน ไม่ว่าจะอยู่ในตำแหน่งอะไรก็ตาม เวลาที่ประชุมงานหรือพูดคุยกับทีมงาน เคยรู้สึกบ้างหรือไม่ว่า ทีมงานทำไมไม่ค่อยคิด ไม่ค่อยที่จะแสดงความคิดเห็นอะไรเลย หลายครั้งถามอะไรก็เงียบกันไปหมด มีแต่ตัวผู้นำเท่านั้นที่เป็นคนพูดในการประชุมเท่านั้น ทั้งๆ ที่เราเองก็หาทีมงานที่เก่ง และมีความรู้ความสามารถในการทำงานเข้ามาทำงานด้วยเกือบทั้งหมด

อ่านเพิ่มเติม “สไตล์ผู้นำ กับพฤติกรรมของลูกน้องที่ไม่แสดงความคิดเห็น”

จะประเมินผลงานผู้นำองค์กร ควรจะต้องมีปัจจัยอะไรบ้าง

ผู้นำองค์กร ตำแหน่งที่ถือว่าสำคัญที่สุดในองค์กร เป็นคนที่กำหนดทิศทาง เป้าหมาย กลยุทธ์ แผนงาน และจะทำให้แผนงานที่กำหนดไว้ บรรลุผลให้ได้อย่างที่ต้องการ ต้องเป็นคนที่สามารถสื่อสารได้รู้เรื่อง สร้างทีมงานที่แข็งแกร่งในองค์กร อีกทั้งยังต้องส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ใหม่ๆ ในการทำงาน และอาจจะมีอีกมากมายที่ถือว่าเป็นหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้นำ คำถามก็คือ แล้วเราจะวัดและประเมินผลงานของผู้นำด้วยปัจจัยอะไรดี

อ่านเพิ่มเติม “จะประเมินผลงานผู้นำองค์กร ควรจะต้องมีปัจจัยอะไรบ้าง”

บลอกที่ WordPress.com .

Up ↑