มีเรื่องอะไรบ้างในการบริหารทรัพยากรบุคคล ที่ไม่ควรตัดสินใจเพียงคนเดียว

เรื่องราวของการบริหารทรัพยากรบุคคลนั้น เป็นอะไรที่มีความซับซ้อนพอสมควร เพราะเป็นเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับคน พอพูดถึงเรื่องคน ผู้จัดการบางคนก็ส่ายหน้า บางคนยังบอกเลยว่า ถ้าเลือกได้ ก็อยากที่จะทำงานคนเดียวมากกว่า ที่จะต้องมานั่งบริหารคนมากมายแบบนี้ Continue reading “มีเรื่องอะไรบ้างในการบริหารทรัพยากรบุคคล ที่ไม่ควรตัดสินใจเพียงคนเดียว”

Food for Thought

“If you don’t let the past die, then it won’t let you live.”

“ถ้าเราไม่ปล่อยให้อดีตมันตายไปจากชีวิตของเรา มันก็จะไม่ปล่อยให้เรามีชีวิตในแบบที่เราอยากจะเป็น”

-Anonymous-

ผู้จัดการที่ดี จะต้องรู้จักอะไรบ้าง

เรื่องราวของผู้จัดการที่มีปัญหาในการทำงานร่วมกับลูกน้อง ก็ยังคงเป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นอยู่เสมอในการทำงาน ไม่ว่าเวลาจะผ่านกี่ปีแล้วก็ตามนับตั้งแต่โลกมีหลักสูตรภาวะผู้นำ และการบริหารจัดการ ก็เริ่มที่จะมีการบอกว่าผู้นำที่ดีมีคุณลักษณะและมีพฤติกรรมอย่างไร ทั้งๆ ที่เราเองก็รู้ว่านี่คือพฤติกรรมที่ดีของคนที่จะเป็นผู้นำ แต่จนเวลาผ่านมาจนถีงปัจจุบัน ก็ยังมีผู้นำ และผู้จัดการที่มีพฤติกรรมแย่ๆ อยู่ตลอด Continue reading “ผู้จัดการที่ดี จะต้องรู้จักอะไรบ้าง”

บลอกที่ WordPress.com .

Up ↑