เราฝากภาพลักษณ์ที่ดีของบริษัท ไว้กับพนักงานแบบนี้หรือเปล่า

ท่านผู้อ่านทุกท่านน่าจะรู้จักตำแหน่งงานที่เรียกว่า Operator หรือ Receptionist หรือที่แปลเป็นไทยว่า พนักงานต้อนรับ และพนักงานรับโทรศัพท์กันนะครับ คำถามก็คือ พนักงานตำแหน่งงานนี้มีความสำคัญต่อภาพลักษณ์ของบริษัทมากน้อยแค่ไหน เราอาจจะมองว่าเป็นตำแหน่งงานที่ไม่ได้มีบทบาทหน้าที่อะไรมาก แต่ในทางปฏิบัติแล้วมีผลต่อความรู้สึกของคนที่มาติดต่อด้วยอย่างมากทีเดียว Continue reading “เราฝากภาพลักษณ์ที่ดีของบริษัท ไว้กับพนักงานแบบนี้หรือเปล่า”

ในยุคนี้ยังมีมุมมองต่องานทรัพยากรบุคคลแบบนี้อีกหรือ

ได้มีโอกาสพูดคุยกับเพื่อนและรุ่นน้องที่ทำงานอยู่กับองค์กรขนาดกลาง ซึ่งเป็นองค์กรที่อยู่มานานแล้ว และเป็นองค์กรที่มีความเป็นธุรกิจครอบครัวสูงมาก สิ่งที่ได้ฟังมาก็คือ ที่นี่เขามองฝ่ายบุคคลเป็นเหมือนฝ่ายที่ไม่มีประโยชน์อะไรต่อองค์กรเลย ผมได้ยินสิ่งที่เขาเล่ามา ก็รู้สึกแปลกใจมากว่า ปัจจุบันนี้ยังมีองค์กรที่มอง เชื่อ และปฏิบัติต่อฝ่ายบุคคลแบบนี้อยู่อีกหรือ มันน่าจะหายไปนานมากแล้ว หรือเปล่า Continue reading “ในยุคนี้ยังมีมุมมองต่องานทรัพยากรบุคคลแบบนี้อีกหรือ”

บลอกที่ WordPress.com .

Up ↑