บทบาทที่แตกต่างกันของ HR แตกต่างกันไปตามขนาดขององค์กร จริงหรือ

ในระยะ 2-3 ปีที่ผ่านมานี้ มีแนวคิดทางด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลใหม่ๆ ออกมา ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของHR กับการเป็น Business Partner หรือเป็น Change Agent หรือ เป็น Business Driver ฯลฯ ไม่ว่าจะเป็นหรือเรียกอะไรก็ตาม ล้วนแต่เป็นการเปลี่ยนแปลงบทบาทของการบริหารทรัพยากรบุคคล จากบทบาทเดิม ๆ มาเป็นบทบาทใหม่ ๆ ทั้งนี้ก็เพื่อที่จะผลักดันธุรกิจให้ไปสู่เป้าหมายได้อย่างรวดเร็วยิ่งขึ้น เนื่องจากความเชื่อที่ว่า คนเป็นทุกสิ่งทุกอย่าง คำถามที่สงสัยก็คือ จะมีสักกี่องค์กรที่ HR จะสามารถเปลี่ยนบทบาทเป็นได้ดั่งที่เขาว่ามา

อ่านเพิ่มเติม บทบาทที่แตกต่างกันของ HR แตกต่างกันไปตามขนาดขององค์กร จริงหรือ

ในยุคนี้ อัตราการลาออกของพนักงาน ยิ่งน้อยยิ่งดีจริงหรือ

เป้าหมายของการทำงานตัวหนึ่ง ซึ่ง HR บ้านเราส่วนใหญ่ถูกกำหนดให้เป็นตัวชี้วัดผลงานตัวหนึ่งก็คือ อัตราการลาออกของพนักงานในองค์กร ซึ่งอัตราการลาออกนี้ นายจ้างส่วนใหญ่มักจะกำหนดให้น้อยที่สุดเท่าที่จะน้อยได้ คำถามก็คือ ตัวเลขอัตราการลาออกนั้นยิ่งน้อย ยิ่งดีจริงหรือ

อ่านเพิ่มเติม ในยุคนี้ อัตราการลาออกของพนักงาน ยิ่งน้อยยิ่งดีจริงหรือ

ปัญหาหลักของการบริหารคนของ SME ที่จำเป็นต้องปรับปรุงให้ดีขึ้น

แม้ว่าองค์กร SME จะเป็นองค์กรขนาดกลาง และเล็ก แต่ถ้าเมื่อไหร่มีการจ้างคนเข้ามาทำงาน ยังไงก็ต้องมีระบบบริหารคนที่พอจะตอบโจทย์ของการทำธุรกิจได้อยู่บ้าง จะคิดเอาเองว่า เราเป็น SME ดังนั้น คงจะบริหารคนสู้องค์กรใหญ่ ๆ ไม่ได้หรอก ซึ่งความคิดนี้ไม่เป็นความจริงเลย

อ่านเพิ่มเติม ปัญหาหลักของการบริหารคนของ SME ที่จำเป็นต้องปรับปรุงให้ดีขึ้น

สาเหตุหลักที่ทำให้ผู้จัดการไม่ค่อยมอบหมายงานให้ลูกน้อง

การเป็นผู้จัดการที่ดีนั้น นอกจากการวางแผน ควบคุมดูแลการทำงาน เพื่อให้งานไปสู่ความสำเร็จได้นั้น อีกสิ่งหนึ่งที่ผู้จัดการหลายๆ คนมักจะมีปัญหาก็คือ เรื่องของการมอบหมายงานนั่นเอง จากผลการสำรวจการทำงานของผู้จัดการทั่วโลกที่ Harvard Business Review เขาทำไว้นั่น ผลออกมาว่า กว่า 70% ของคนที่เป็นผู้จัดการมักจะมีปัญหาในเรื่องของการมอบหมายงาน ทำไมถึงเป็นอย่างนั้น

อ่านเพิ่มเติม สาเหตุหลักที่ทำให้ผู้จัดการไม่ค่อยมอบหมายงานให้ลูกน้อง

บลอกที่ WordPress.com .

Up ↑