ผลการสำรวจความคิดเห็นเรื่องอัตราการขึ้นเงินเดือนปี 2563

เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว ผมได้ทำ poll ในกลุ่ม line open chat คู่คิดเรื่องคน สอบถามสมาชิกในกลุ่มในหัวข้อว่า ต้นปี 2563 องค์กรของท่านมีแนวโน้มจะขึ้นเงินเดือนอยู่ประมาณกี่เปอร์เซ็นต์ ซึ่งสมาชิกส่วนใหญ่ก็จะเป็นนักบริหารทรัพยากรบุคคลขององค์กรต่างๆ ซึ่งก็ขอสรุปผล Poll ไว้ดังนี้ครับ อ่านเพิ่มเติม “ผลการสำรวจความคิดเห็นเรื่องอัตราการขึ้นเงินเดือนปี 2563”

Succession Plan จะมีปัญหาแน่นอน ถ้าระบบเหล่านี้ไม่ชัดเจนพอ

เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาได้เขียนเรื่องราวเกี่ยวกับ Succession plan ไป ก็มีประเด็นตามมาว่า จะทำอย่างไรดี ให้แผนตัวนี้สามารถนำไปใช้ได้จริง เพราะตอนนี้องค์กรติดที่ระบบบริหารทรัพยากรบุคคลบางตัวที่ยังไม่ลงตัว ซึ่งก็เป็นอย่างที่ผู้อ่านท่านนี้ว่ามาจริงๆ ครับ อ่านเพิ่มเติม “Succession Plan จะมีปัญหาแน่นอน ถ้าระบบเหล่านี้ไม่ชัดเจนพอ”

พนักงานของเรา จะนำพาองค์กรไปสู่อนาคตได้หรือไม่

ปัจจุบันนี้เรื่องของความเจริญก้าวหน้า ความยั่งยืน ความสำเร็จของบริษัท ล้วนแต่เป็นสิ่งที่ทุกองค์กรต้องการ ดังจะสังเกตได้จาก การที่องค์กรพยายามที่จะหาวิธีการในการพัฒนา ปรับปรุง เปลี่ยนแปลงธุรกิจขององค์กรให้ไปสู่อนาคตข้างหน้าให้ได้ ทั้งนี้ก็เพื่อที่จะอยู่รอดและสร้างธุรกิจที่ยั่งยืนต่อไปในอนาคต อ่านเพิ่มเติม “พนักงานของเรา จะนำพาองค์กรไปสู่อนาคตได้หรือไม่”

บลอกที่ WordPress.com .

Up ↑