ประเด็นท้าทาย สำหรับการวางแผนอัตรากำลังคนในปีหน้า 2021

ได้เขียนบทความเกี่ยวกับการประเด็นในการวางแผนทรัพยากรบุคคลในปี 2021 ไป ก็มีคำถามมาจากท่านผู้อ่านว่า ในปีหน้า 2021 นั้น น่าจะมีประเด็นท้าทายคนที่ทำงาน HR ในด้านไหนบ้างที่เราควรจะคำนึงถึงให้มาก

อ่านเพิ่มเติม “ประเด็นท้าทาย สำหรับการวางแผนอัตรากำลังคนในปีหน้า 2021”

นโยบายทางด้านทรัพยากรบุคคลที่องค์กรส่วนใหญ่ให้ความสำคัญในปี 2021

ได้อ่านผลการวิจัยของ CIPD ชื่อว่า People Profession Survey 2020 ซึ่งได้สอบถามถึงนโยบายทางด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลขององค์กรต่างๆในประเทศอังกฤษ ที่เน้นและให้ความสำคัญ รวมทั้งจะเป็นนโยบายขององค์กรในปี 2021 ก็เห็นว่ามีความน่าสนใจ และอาจจะสามารถนำมาใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานอ้างอิงสำหรับฝ่ายบุคคลในประเทศไทยได้อยู่บ้างไม่มากก็น้อยครับ

อ่านเพิ่มเติม “นโยบายทางด้านทรัพยากรบุคคลที่องค์กรส่วนใหญ่ให้ความสำคัญในปี 2021”

ปัจจัยที่มีผลต่อการวางแผนกลยุทธ์ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลในปีหน้า

ช่วงไตรมาสสุดท้ายของปีแบบนี้ หลายๆ องค์กรก็เริ่มที่จะวางแผนงานสำหรับปีถัดไปกันแล้ว งานบริหารทรัพยากรบุคคลก็เช่นกัน HR ในหลายองค์กร ก็เริ่มที่จะวางแผนกลยุทธ์ของการบริหารทรัพยากรบุคคลขององค์กรในปีหน้ากันบ้างแล้ว แต่ก็ยังมีบางองค์กรที่ยังคงวางแผนไม่ออกเหมือนกัน ไม่รู้ว่าสถานการณ์แบบนี้จะต้องวางแผนอะไร อย่างไรบ้าง

อ่านเพิ่มเติม “ปัจจัยที่มีผลต่อการวางแผนกลยุทธ์ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลในปีหน้า”

นโยบายบริหารทรัพยากรบุคคลที่องค์กรส่วนใหญ่ให้ความสำคัญ ในปี 2020

จากผลการทำโพลสำรวจความเห็นของสมาชิกในกลุ่มคู่คิดเรื่องคนที่ผมเปิดไว้สำหรับแลกเปลี่ยนความรู้ทางด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ซึ่งเป็นโพลในเรื่องของการวางแผนและนโยบายในการบริหารทรัพยากรบุคคลในปี 2020 ว่าแต่ละองค์กรวางแผนมุ่งเน้นไปทางด้านไหน และให้ความสำคัญในเรื่องอะไรของการบริหารคนบ้าง เพื่อจะได้เป็นแนวทางให้กับท่านที่ยังติดปัญหาว่าจะวางแผนเรื่องคนอย่างไรดี อ่านเพิ่มเติม “นโยบายบริหารทรัพยากรบุคคลที่องค์กรส่วนใหญ่ให้ความสำคัญ ในปี 2020”

บลอกที่ WordPress.com .

Up ↑