ปัจจัยหลักที่มีผลต่อกำลังคนในอนาคตที่เราควรจะตระหนัก (Future Workforce)

หลายองค์กรช่วงนี้กำลังคิดถึงเรื่องของการวางแผนกำลังคนกันในปีถัดๆ ไป ซึ่งการวางแผนกำลังคนในยุคนี้ จะแตกต่างอย่างมากกับแนวทางในการวางแผนกำลังคนในอดีต ซึ่งเน้นไปที่อัตรากำลังคนจริงๆ กล่าวคือ เมื่อมีการเพิ่มเป้าหมายยอดขาย กำไร หรือผลผลิตในด้านต่างๆ เราก็มักจะคิดคำนวณออกมาเป็นจำนวนอัตรากำลังคนที่จะต้องเพิ่มเข้ามาในปีถัดๆ ไป

อ่านเพิ่มเติม “ปัจจัยหลักที่มีผลต่อกำลังคนในอนาคตที่เราควรจะตระหนัก (Future Workforce)”

ประเด็นท้าทาย สำหรับการวางแผนอัตรากำลังคนในปีหน้า 2021

ได้เขียนบทความเกี่ยวกับการประเด็นในการวางแผนทรัพยากรบุคคลในปี 2021 ไป ก็มีคำถามมาจากท่านผู้อ่านว่า ในปีหน้า 2021 นั้น น่าจะมีประเด็นท้าทายคนที่ทำงาน HR ในด้านไหนบ้างที่เราควรจะคำนึงถึงให้มาก

อ่านเพิ่มเติม “ประเด็นท้าทาย สำหรับการวางแผนอัตรากำลังคนในปีหน้า 2021”

ปัจจัยที่มีผลต่อการวางแผนกลยุทธ์ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลในปีหน้า

ช่วงไตรมาสสุดท้ายของปีแบบนี้ หลายๆ องค์กรก็เริ่มที่จะวางแผนงานสำหรับปีถัดไปกันแล้ว งานบริหารทรัพยากรบุคคลก็เช่นกัน HR ในหลายองค์กร ก็เริ่มที่จะวางแผนกลยุทธ์ของการบริหารทรัพยากรบุคคลขององค์กรในปีหน้ากันบ้างแล้ว แต่ก็ยังมีบางองค์กรที่ยังคงวางแผนไม่ออกเหมือนกัน ไม่รู้ว่าสถานการณ์แบบนี้จะต้องวางแผนอะไร อย่างไรบ้าง

อ่านเพิ่มเติม “ปัจจัยที่มีผลต่อการวางแผนกลยุทธ์ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลในปีหน้า”

การวิเคราะห์อัตรากำลังคนที่เหมาะสม ต้องมีขั้นตอนอย่างไรบ้าง (ตอนจบ)

วันนี้มาต่อขั้นตอนการวิเคราะห์อัตรากำลังที่เมื่อวานค้างอยู่ที่ขั้นที่ 2 นะครับ วันนี้ก็จะเป็นขั้นที่ 3 และการนำผลการวิเคราะห์ไปใช้ครับ อ่านเพิ่มเติม “การวิเคราะห์อัตรากำลังคนที่เหมาะสม ต้องมีขั้นตอนอย่างไรบ้าง (ตอนจบ)”

การวิเคราะห์อัตรากำลังคนที่เหมาะสม ต้องมีขั้นตอนอย่างไรบ้าง (ตอนที่ 1)

เรื่องของการบริหารทรัพยากรบุคคลในยุคใหม่นี้ จะไม่มีการบริหารแบบเชิงรับอีกต่อไป ทุกอย่างจะต้องมีเป้าหมาย มีแผนงานที่ชัดเจน ทั้งนี้เนื่องจากธุรกิจที่มีการแข่งขันกันอย่างสูง จะเห็นได้ว่า ในช่วง 1-2 ปีที่ผ่านมานี้ สภาพแวดล้อมต่างๆ ทางด้านธุรกิจ มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วมาก อ่านเพิ่มเติม “การวิเคราะห์อัตรากำลังคนที่เหมาะสม ต้องมีขั้นตอนอย่างไรบ้าง (ตอนที่ 1)”

บลอกที่ WordPress.com .

Up ↑