แนวโน้มของการวางแผนกำลังคนในอนาคต เน้นไปที่คุณภาพ มากกว่าปริมาณ

นิตยสารที่ชื่อว่า HR and People Strategy ของเดือนตุลาคม ทั้งฉบับ ได้ลงบทความเกี่ยวกับเรื่องของแนวโน้มของการทำ workforce planning ในอนาคตว่าจะเป็นอย่างไร ผมนั่งอ่านดูแล้ว จับประเด็นได้ว่า อ่านเพิ่มเติม “แนวโน้มของการวางแผนกำลังคนในอนาคต เน้นไปที่คุณภาพ มากกว่าปริมาณ”

การวางแผนกำลังคน อย่าวางแต่ตัวเลขกำลังคนอย่างเดียว

ช่วงปลายปีไตรมาสสุดท้ายแบบนี้ เกือบทุกบริษัทจะต้องเริ่มที่จะทำงบประมาณในปีถัดไปกันแล้ว และอีกเรื่องหนึ่งที่ขาดไม่ได้เลยก็คือ เรื่องของการวางแผนกำลังคนของบริษัท อ่านเพิ่มเติม “การวางแผนกำลังคน อย่าวางแต่ตัวเลขกำลังคนอย่างเดียว”

บลอกที่ WordPress.com .

Up ↑