เราเป็นหัวหน้าที่มีความน่าเชื่อถือ ในสายตาลูกน้องมากน้อยสักแค่ไหน

ในบทความตอนหนึ่งเมื่อประมาณ สองสัปดาห์ที่ผ่านมา ผมเคยเขียนไว้ที่มีชื่อว่า หัวหน้าที่ดีจะต้อง RESPECT พนักงานด้วย ถ้าท่านใดยังไม่เคยอ่านไปที่ลิงค์นี้ได้ครับ https://wp.me/pBmlU-3KZ

มีท่านผู้อ่านเขียนสอบถามมาว่า แล้วถ้าลูกน้องไม่เคารพนับถือหัวหน้า เราจะต้องทำอย่างไร

อ่านเพิ่มเติม “เราเป็นหัวหน้าที่มีความน่าเชื่อถือ ในสายตาลูกน้องมากน้อยสักแค่ไหน”

ใคร ๆ ก็พูดถึง การลาออกครั้งใหญ่ (The Great Resignation) มันคืออะไรกันแน่

ช่วงต้นปี 2021 เริ่มมีบทความและคนพูดถึงเรื่องของการลาออกครั้งใหญ่ ที่มีชื่อเรียกกันว่า The Great Resignation ซึ่งเป็นปรากฎการณ์ที่เกิดขึ้นในประเทศสหรัฐอเมริกา อ้างอิงจากสำนักงานสถิติแรงงานของทาง USA ก็พบว่า มีคนอเมริกันที่ลาออกจากงานตั้งแต่ต้นปี 2021 ถึงเดือนเมษายนที่ผ่านมาจำนวนถึง 4 ล้านคน ซึ่งถือเป็นการลาออกที่สูงสุดในปี 2021 ยิ่งไปกว่านั้น อัตราการลาออกยังคงรักษาระดับสูงผิดปกติตามมาทุกเดือนจนถึงเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาจำนวนพนักงานลาออกมีถึง 10.9 ล้านคน ก็เลยมีคำถามตามมาว่า แล้วองค์กรต่าง ๆ จะมีวิธีการในการดูแล และเก็บรักษาพนักงานไว้อย่างไรได้บ้าง

อ่านเพิ่มเติม “ใคร ๆ ก็พูดถึง การลาออกครั้งใหญ่ (The Great Resignation) มันคืออะไรกันแน่”

ช่วงนี้ พนักงานของเรามีความสุขในการทำงานสักแค่ไหน

โควิด 19 คงอีกนานกว่าที่จะหายไป หรือกลับสู่ภาวะปกติ หรืออาจจะต้องอยู่ร่วมกันไปแบบระมัดระวัง แต่ไม่ว่าจะเป็นอย่างไรก็ตาม ช่วงสองปีที่ผ่านมานี้ พนักงานในองค์กรของเรามีความสุขในการทำงาน และในการอยู่กับองค์กรมากน้อยแค่ไหน เราเคยประเมินในเรื่องนี้หรือไม่

อ่านเพิ่มเติม “ช่วงนี้ พนักงานของเรามีความสุขในการทำงานสักแค่ไหน”

อยากเก็บรักษาองค์กรให้ยั่งยืน แต่ไม่เก็บรักษาคนเก่งไว้ จะได้หรือ

ช่วงโควิดที่ผ่านไปประมาณปีกว่าเกือบสองปี มีหลายองค์กรที่ยังสามารถรักษาธุรกิจของตนเองไว้ได้ แต่ก็มีอีกหลายธุรกิจที่ต้องปิดตัวลงเนื่องจากการขาดรายได้มาเป็นเวลานาน และปัจจัยทางด้านลูกค้าที่ไม่สามารถมาใช้บริการได้เลย แต่ก็มีอีกหลายธุรกิจที่พยายามที่จะประคับประคองตัวเองให้อยู่รอดปลอดภัยโดยการลดต้นทุนลงให้ได้มากที่สุด สุดท้ายก็ต้องลดคนลงเพื่อให้ค่าใช้จ่ายทางด้านการบริหารคนน้อยลงให้มากที่สุด

อ่านเพิ่มเติม “อยากเก็บรักษาองค์กรให้ยั่งยืน แต่ไม่เก็บรักษาคนเก่งไว้ จะได้หรือ”

ผู้นำที่ดี จะต้องมี RESPECT กับลูกน้องของตนเอง

ใครที่ดำรงตำแหน่งผู้บริหาร ผู้จัดการ หัวหน้างาน ฯลฯ ไม่ว่าจะเรียกชื่อตำแหน่งว่าอะไร หรือจะอยู่ในระดับต้น กลาง หรือสูงแค่ไหนในองค์กร ต่างก็มีบทบาทหน้าที่เหมือนกันก็คือ ต้องทำงานให้สำเร็จ โดยการบริหารจัดการ และองค์กรก็พยายามที่จะหาเครื่องมือในการบริหารจัดการมาให้ไม่ว่าจะเป็น เงินทุน งบประมาณ เครื่องจักร เครื่องมือในการทำงานต่างๆ และที่ขาดไม่ได้เลยก็คือ ทรัพยากรบุคคล ที่อยู่ภายใต้การดูแลของท่านที่เป็นผู้จัดการ

อ่านเพิ่มเติม “ผู้นำที่ดี จะต้องมี RESPECT กับลูกน้องของตนเอง”

บลอกที่ WordPress.com .

Up ↑