สาเหตุหลักที่ทำให้ผู้จัดการไม่ค่อยมอบหมายงานให้ลูกน้อง

การเป็นผู้จัดการที่ดีนั้น นอกจากการวางแผน ควบคุมดูแลการทำงาน เพื่อให้งานไปสู่ความสำเร็จได้นั้น อีกสิ่งหนึ่งที่ผู้จัดการหลายๆ คนมักจะมีปัญหาก็คือ เรื่องของการมอบหมายงานนั่นเอง จากผลการสำรวจการทำงานของผู้จัดการทั่วโลกที่ Harvard Business Review เขาทำไว้นั่น ผลออกมาว่า กว่า 70% ของคนที่เป็นผู้จัดการมักจะมีปัญหาในเรื่องของการมอบหมายงาน ทำไมถึงเป็นอย่างนั้น

อ่านเพิ่มเติม สาเหตุหลักที่ทำให้ผู้จัดการไม่ค่อยมอบหมายงานให้ลูกน้อง

ผู้จัดการที่ดี กับผู้นำที่ดี มีอะไรที่แตกต่างกัน

ผู้จัดการที่ดี คือผู้นำที่ดีใช่หรือไม่ คำถามนี้ผมเชื่อว่าท่านผู้อ่านเองก็คงจะเคยถามและเคยพยายามหาคำตอบมาแล้ว เชื่อหรือไม่ว่าคำถามนี้ยังคงเป็นคำถามที่คาใจใครหลายๆ คน และไม่ใช่แค่ในประเทศไทยนะครับ ต่างประเทศทั่วโลกเองก็มีคำถามนี้อยู่ในใจเช่นกัน แล้วตกลงผู้จัดการ กับผู้นำนี่แตกต่างกันตรงไหนกันแน่

อ่านเพิ่มเติม ผู้จัดการที่ดี กับผู้นำที่ดี มีอะไรที่แตกต่างกัน

ใครกันนะ ที่เป็นคนทำลาย Engagement ในองค์กร

เรื่องของ Engagement หรือ ความผูกพันของพนักงานที่มีต่อองค์กรนั้น ปัจจุบันนี้หลายๆ องค์กรเริ่มให้ความสำคัญมากขึ้น โดยเฉพาะองค์กรที่เป็นรัฐวิสาหกิจ และเอกชนบางแห่ง มีการกำหนดตัวชี้วัดของความผูกพันของพนักงานขึ้นมา และกำหนดให้ต้องมีการสำรวจความผูกพันของพนักงานเป็นประจำทุกปี

อ่านเพิ่มเติม ใครกันนะ ที่เป็นคนทำลาย Engagement ในองค์กร

พนักงานจะทำงานอย่างมีความสุขได้ ถ้ามีสิ่งต่อไปนี้ในองค์กร

แทบจะทุกองค์กรล้วนต้องการทำให้พนักงานของตนเองมีความพึงพอใจในการทำงาน รวมถึงเกิดความรู้สึกผูกพันต่อองค์กรให้มากที่สุด พื้นฐานสำคัญที่จะทำให้เกิดความพึงพอใจ และความผูกพันของพนักงานได้ ก็คือ ความสุขจากการทำงาน

อ่านเพิ่มเติม พนักงานจะทำงานอย่างมีความสุขได้ ถ้ามีสิ่งต่อไปนี้ในองค์กร

บลอกที่ WordPress.com .

Up ↑