ทำไมผู้บริหารถึงมักจะคิดว่า บริษัทเล็กๆ ใช้ตัวชี้วัดผลงานไม่ได้

ต้นปีแบบนี้ ก็คงเป็นช่วงของการกำหนดเป้าหมาย และกระจายเป้าหมายและตัวชี้วัดผลงานของแต่ละหน่วยงาน และแต่ละบุคคลกัน องค์กรขนาดใหญ่ที่ทำเรื่องของการบริหารผลงาน ที่มีการกำหนดตัวชี้วัดผลงานกันมาทุกปี ก็คงจะไม่ยากนัก เพราะผ่านช่วงเวลาแห่งความยุ่งยากตั้งแต่ตอนตั้งต้นระบบมากันแล้ว อ่านเพิ่มเติม “ทำไมผู้บริหารถึงมักจะคิดว่า บริษัทเล็กๆ ใช้ตัวชี้วัดผลงานไม่ได้”

เลื่อนตำแหน่งให้แล้ว อย่าลืมสนับสนุนให้ผู้จัดการมือใหม่ให้อยู่รอดด้วย

จากประสบการณ์ในการบริหารทรัพยากรบุคคลมาหลายปี สิ่งที่มักจะเห็นเสมอก็คือ ผู้บริหารหลายท่านพยายามที่จะผลักดันผู้ใต้บังคับบัญชาของตนเองให้ได้รับการเลื่อนตำแหน่งขึ้นไปในระดับที่สูงขึ้น หรือได้ตำแหน่งในระดับผู้จัดการให้เร็วที่สุด บางคนทั้งผลักทั้งดัน และอาจจะมีการใช้ช่องทางที่แปลกๆ เพื่อให้ลูกน้องของตนเองได้รับการเลื่อนตำแหน่งขึ้นไปให้ได้ อ่านเพิ่มเติม “เลื่อนตำแหน่งให้แล้ว อย่าลืมสนับสนุนให้ผู้จัดการมือใหม่ให้อยู่รอดด้วย”

บลอกที่ WordPress.com .

Up ↑