Coaching เพื่อพัฒนาผลงาน จะสำเร็จได้ ต้องอยู่ที่พนักงานด้วยเช่นกัน

บทความสัปดาห์นี้เกี่ยวกับเรื่องของการ Coaching เป็นส่วนใหญ่นะครับ วันนี้ก็ขอต่อในเรื่องเดียวกันนี้อีกสักวันนะครับ ส่วนใหญ่เวลาที่เราพูดถึง coaching เรามักจะมุ่งเน้นไปที่คนที่เป็นโค้ชมากกว่า ผู้ที่ถูกโค้ช อาจจะเป็นเพราะว่า คนที่จะเป็นโค้ชที่ดีได้นั้น มีความสำคัญมาก เพราะเป็นคนที่จะทำให้คนอื่นเก่งขึ้น และค้นพบศักยภาพในตัวของตนเองได้ ดังนั้นเมื่อไหร่ที่องค์กรจะทำเอาแนวทางในการ Coaching มาใช้ให้ได้ผล ก็มักจะต้องมีการพัฒนาคนที่จะเป็นโค้ช เพื่อเรียนรู้เทคนิคต่างๆ อ่านเพิ่มเติม “Coaching เพื่อพัฒนาผลงาน จะสำเร็จได้ ต้องอยู่ที่พนักงานด้วยเช่นกัน”

Coach ที่ดี จะต้องมีทัศนคติที่ดีก่อน

สองวันที่ผ่านมาเขียนเกี่ยวกับเรื่องของการ Coaching ว่าจะสามารถนำมาใช้ในองค์กรจริงๆ ได้อย่างไรบ้าง วันนี้ก็ตามต่อกันมาด้วยตัวคนที่จะเป็น Coach ที่ประสบความสำเร็จจะต้องเริ่มต้นจากอะไรที่เป็นพื้นฐานในความเป็น Coach ประสบความสำเร็จได้ อ่านเพิ่มเติม “Coach ที่ดี จะต้องมีทัศนคติที่ดีก่อน”

ทำอย่างไรให้ ผู้จัดการกลายเป็น Coach ที่ดีให้ลูกน้อง

เมื่อวานนี้ได้เขียนบทความเกี่ยวกับเรื่องของการทำระบบ Coaching ในองค์กรที่มักจะมีแต่ระบบ แต่พอถึงเวลาที่จะต้องลงมือ coach กันจริงๆ กลับกลายเป็นว่า ผู้จัดการเองไม่มีการโค้ชอะไรลูกน้องเลย และเนื่องจากมีผู้อ่านสอบถามมาว่า แล้วจะมีแนวทางอย่างไรที่จะทำให้ระบบ Coaching เกิดขึ้นจริงในทางปฏิบัติได้ อ่านเพิ่มเติม “ทำอย่างไรให้ ผู้จัดการกลายเป็น Coach ที่ดีให้ลูกน้อง”

บลอกที่ WordPress.com .

Up ↑