ทำเพื่อตัวเอง หรือทำเพื่อองค์กร เส้นบางๆ ของผู้นำ

เคยเห็นผู้นำองค์กรที่ทุ่มเททำงานมากมาย เพื่อพัฒนาให้องค์กรก้าวไปข้างหน้าอย่างรวดเร็ว โดยมองอนาคตขององค์กรเป็นสำคัญหรือไม่ครับ หรือในทางตรงกันข้าม เคยเห็นผู้นำองค์กรที่ทุ่มเททำงานให้กับตนเอง พยายามทำทุกอย่างที่จะทำให้ผลงานในช่วงที่ตนเองดำรงตำแหน่งนั้นออกมาดีที่สุด แต่อนาคตจะเป็นอย่างไรไม่สนใจ อ่านเพิ่มเติม “ทำเพื่อตัวเอง หรือทำเพื่อองค์กร เส้นบางๆ ของผู้นำ”

ผู้นำกับ การคิดในเชิงกลยุทธ์ ก็จำเป็นในภาวะวิกฤติเช่นนี้

เมื่อวานได้เขียนเกี่ยวกับประเด็นการสื่อสาร ที่มีความจำเป็นอย่างมากในภาวะวิกฤติ วันนี้ก็มาต่อในเรื่องของการคิดในเชิงกลยุทธ์กัน ในภาวะวิกฤติแบบนี้ เราได้เห็นตัวอย่างที่ดีมาเป็นกรณีศึกษาอีกเช่นเคยว่า เวลาที่เราไม่คิดให้รอบด้าน ไม่มีการวิเคราะห์ผลที่จะได้รับในกรณีที่เราตัดสินใจอะไรก็ตาม ก็มักจะเกิดผลเสียตามมาอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ อ่านเพิ่มเติม “ผู้นำกับ การคิดในเชิงกลยุทธ์ ก็จำเป็นในภาวะวิกฤติเช่นนี้”

บลอกที่ WordPress.com .

Up ↑