ถ้าจะเปลี่ยนการทำงานมาเป็น Hybrid Working ต้องตระหนักถึงสิ่งเหล่านี้ด้วย

ปี 2565 นี้ หลายบริษัทในภาคเอกชน ได้กำหนดนโยบายชัดเจนมากกว่า จะเปลี่ยนแปลงการทำงานแบบเดิม ที่พนักงานจะต้องเข้าทำงานในบริษัท 100% มาเป็นการทำงานแบบ Hybrid ก็คือ สามารถที่เข้าทำงานในบริษัทก็ได้ และทำงานจากที่บ้าน (หรือที่ไหนก็ได้) โดยมีการจัดสรรและวางแผนในการเข้าทำงานของพนักงานแต่ละคนอย่างชัดเจน

อ่านเพิ่มเติม “ถ้าจะเปลี่ยนการทำงานมาเป็น Hybrid Working ต้องตระหนักถึงสิ่งเหล่านี้ด้วย”

การบริหารเจ้านาย เขาบริหารอะไรกันบ้าง (Managing your boss)

ในระยะหลัง ๆ เราไม่ค่อยได้ยินคำว่าการบริหารเจ้านาย (Managing your boss) กันมากนัก เพราะด้วยสถานการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นทั้งในประเทศ และต่างประเทศ ทำให้เราต้องหันไปสนใจเรื่องของการทำอย่างไรให้องค์กรอยู่รอดให้ได้ในสถานการณ์เลวร้ายที่เกิดขึ้น

อ่านเพิ่มเติม “การบริหารเจ้านาย เขาบริหารอะไรกันบ้าง (Managing your boss)”

ทั้ง ๆ ที่รู้ว่า พนักงานมีปัญหาในการทำงาน แต่กลับไม่มีการแก้ไขปรับปรุงใด ๆ

แทบจะทุกองค์กรต่างก็พยายามที่จะสร้างระบบในการพัฒนาพนักงาน ไม่ว่าจะเป็นการฝึกอบรม การสอนงาน ยิ่งไปกว่านั้นยังมีการวางแผนเพื่อการพัฒนาพนักงานกันอย่างต่อเนื่อง มีหลักสูตรต่าง ๆ มากมาย มีการวาง IDP แผนพัฒนาพนักงานรายบุคคล แทบจะเครื่องมือทุกชนิด ในองค์กรก็มีเกือบหมด

อ่านเพิ่มเติม “ทั้ง ๆ ที่รู้ว่า พนักงานมีปัญหาในการทำงาน แต่กลับไม่มีการแก้ไขปรับปรุงใด ๆ”

ถึงเวลาที่ต้องพิจารณาเรื่อง Total Reward กันอย่างจริงจังแล้ว

ในการบริหารทรัพยากรบุคคล โดยเฉพาะในเรื่องของการบริหารค่าตอบแทน เราได้ยินคำว่า Total Reward กันมานานแล้ว แต่จะมีสักกี่องค์กรที่พิจารณาในมุมของ Total Reward กันจริงจัง เท่าที่เห็นก็จะเน้นไปที่เรื่องของค่าจ้างเงินเดือนมากกว่าเรื่องอื่น ๆ ส่วนเรื่องของสวัสดิการ ก็ให้กันไปตามกฎมาย เรื่องความก้าวหน้าในสายอาชีพ ก็มีบ้างไม่มีบ้าง แล้วแต่อารมณ์ของผู้บริหาร

อ่านเพิ่มเติม “ถึงเวลาที่ต้องพิจารณาเรื่อง Total Reward กันอย่างจริงจังแล้ว”

บลอกที่ WordPress.com .

Up ↑