จะเป็นผู้นำที่ดี มากไปก็ไม่ได้ น้อยไปก็ไม่ดี

วันนี้เอาประเด็นเรื่องภาวะผู้นำมาคุยกันอีกสักวัน ถ้าท่านผู้อ่านเคยมีประสบการณ์ในการทำงานกับผู้นำมาหลายคน เราจะเห็นสไตล์ของการเป็นผู้นำที่แตกต่างกันออกไปในแต่ละคน บางคนก็สุดโต่งมากมาย บางคนก็ยอมไปทุกเรื่อง ซึ่งก็จะเกิดผลเสียตามมาจากภาวะผู้นำที่เรียกว่าสุดโต่งจนเกินไป เรียกได้ว่า มากไปก็ไม่ได้ ลูกน้องก็จะหาว่าโหดเกิน น้อยไปก็คุมคนอื่นไม่ได้อีก ถูกหาว่าอ่อนแอ ก็เลยมานั่งสรุปว่ามีประเด็นใดบ้างที่ผู้นำจะต้องระมัดระวัง และสร้างพฤติกรรมที่พอดีๆ ไม่มากไป หรือน้อยไป

อ่านเพิ่มเติม “จะเป็นผู้นำที่ดี มากไปก็ไม่ได้ น้อยไปก็ไม่ดี”

ผู้นำที่ดี ที่ได้ใจพนักงานไปเต็ม ๆ เขาพัฒนาตนเองอย่างไรบ้าง

ผู้นำที่ดีสร้างได้ เราเชื่อกันแบบนั้น ไม่ได้มาจากพันธุกรรมอย่างแน่นอน สังเกตจากคนที่เป็นผู้นำตัวจริง ที่มีคุณสมบัติที่ได้รับการยอมรับจากผู้ตาม และพนักงานขององค์กร ส่วนใหญ่จะเป็นผู้นำที่สร้างและพัฒนาตนเองขึ้นมาจาการเป็นพนักงานคนหนึ่ง

อ่านเพิ่มเติม “ผู้นำที่ดี ที่ได้ใจพนักงานไปเต็ม ๆ เขาพัฒนาตนเองอย่างไรบ้าง”

พฤติกรรมสำคัญ 5 ประการ ที่ผู้นำที่ดีไม่ทำ

คนที่เป็นผู้นำทุกคนล้วนต้องการความสำเร็จ ล้วนต้องการที่จะเป็นผู้นำที่ดี สามารถที่จะนำพาสมาชิกในองค์กรไปสู่เป้าหมายที่ดีได้ รวมทั้งเป็นที่น่าเชื่อถือในสายตาของพนักงานในองค์กร แต่ทำไมบางคนถึงยังไม่สามารถที่จะเป็นผู้นำที่ดีได้ ทั้ง ๆ ที่ก็อยู่ในบทบาทที่จะต้องนำพาคนอื่นไปสู่เป้าหมาย

อ่านเพิ่มเติม “พฤติกรรมสำคัญ 5 ประการ ที่ผู้นำที่ดีไม่ทำ”

เป็นผู้นำได้เพราะชื่อตำแหน่ง หรือเป็นผู้นำที่แท้จริง

พูดถึงเรื่องของภาวะผู้นำแล้ว ก็อดไม่ได้ที่จะมองว่าผู้นำทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นผู้นำขององค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน ผู้นำของหน่วยงานต่างๆ หรือผู้นำของประเทศก็ตาม ล้วนแล้วแต่ต้องมีคุณสมบัติของการเป็นผู้นำที่ดี ซึ่งเรื่องคุณสมบัติของผู้นำนั้น ก็มีนักวิชาการหลายคนที่ได้กำหนดคุณลักษณะของผู้นำไว้มากมาย

อ่านเพิ่มเติม “เป็นผู้นำได้เพราะชื่อตำแหน่ง หรือเป็นผู้นำที่แท้จริง”

คำพูดที่พูดไม่ยาก แต่ทำไมมันยากที่จะออกจากปากหัวหน้า

การที่เราได้ดำรงตำแหน่งเป็นหัวหน้างาน หรือเป็นผู้จัดการในระดับต่างๆ ขององค์กร ก็มักจะทำให้เราเกิดความมั่นใจในตนเองว่า เราเองก็เป็นคนเก่งคนหนึ่ง เราจะรู้สึกว่าองค์กร และผู้บริหารให้ความเชื่อมั่นในการทำงานของเรา เราถึงได้เลื่อนตำแหน่งสูงขึ้นได้ แต่ความเชื่อมั่นตรงนี้ ถ้ามีมากเกินไป ก็จะเกิดผลเสียในการบริหารงานภายในทีมงานได้อย่างมากมายทีเดียว

อ่านเพิ่มเติม “คำพูดที่พูดไม่ยาก แต่ทำไมมันยากที่จะออกจากปากหัวหน้า”

บลอกที่ WordPress.com .

Up ↑