การวางแผน และการบริหารจัดการ ยังคงเป็นคุณสมบัติของผู้บริหารและผู้นำที่ดีอยู่หรือเปล่า

เมื่อไหร่ที่เรียนวิชาการบริหารจัดการ จะต้องได้ยินคำว่าการกำหนดเป้าหมาย และการวางแผนงาน หรือ เวลาที่เรียนเรื่องของภาวะผู้นำ ก็ต้องมีคำว่าวิสัยทัศน์ และการวางแผนไปสู่วิสัยทัศน์ที่กำหนดไว้ มันก็เลยทำให้พนักงานในองค์กรส่วนใหญ่ที่เติบโตขึ้นมาจนอยู่ในระดับผู้จัดการ และผู้บริหารนั้น ต้องผ่านการกำหนดเป้าหมาย และวางแผนงานมาแทบจะทุกปี ผ่านการปรับเปลี่ยนแผนงานตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้นอยู่เป็นระยะๆ อีกทั้งยังต้องมีการคิดถึงผลกระทบของการดำเนินงานตามแผนงานที่คิดไว้ ว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นได้บ้าง และจะวางแผนป้องกันและรับมือกับสิ่งเหล่านั้นได้อย่างไร

อ่านเพิ่มเติม “การวางแผน และการบริหารจัดการ ยังคงเป็นคุณสมบัติของผู้บริหารและผู้นำที่ดีอยู่หรือเปล่า”

ปัจจัยหลักที่มีผลต่อกำลังคนในอนาคตที่เราควรจะตระหนัก (Future Workforce)

หลายองค์กรช่วงนี้กำลังคิดถึงเรื่องของการวางแผนกำลังคนกันในปีถัดๆ ไป ซึ่งการวางแผนกำลังคนในยุคนี้ จะแตกต่างอย่างมากกับแนวทางในการวางแผนกำลังคนในอดีต ซึ่งเน้นไปที่อัตรากำลังคนจริงๆ กล่าวคือ เมื่อมีการเพิ่มเป้าหมายยอดขาย กำไร หรือผลผลิตในด้านต่างๆ เราก็มักจะคิดคำนวณออกมาเป็นจำนวนอัตรากำลังคนที่จะต้องเพิ่มเข้ามาในปีถัดๆ ไป

อ่านเพิ่มเติม “ปัจจัยหลักที่มีผลต่อกำลังคนในอนาคตที่เราควรจะตระหนัก (Future Workforce)”

ประเด็นท้าทาย สำหรับการวางแผนอัตรากำลังคนในปีหน้า 2021

ได้เขียนบทความเกี่ยวกับการประเด็นในการวางแผนทรัพยากรบุคคลในปี 2021 ไป ก็มีคำถามมาจากท่านผู้อ่านว่า ในปีหน้า 2021 นั้น น่าจะมีประเด็นท้าทายคนที่ทำงาน HR ในด้านไหนบ้างที่เราควรจะคำนึงถึงให้มาก

อ่านเพิ่มเติม “ประเด็นท้าทาย สำหรับการวางแผนอัตรากำลังคนในปีหน้า 2021”

สิ่งที่ได้เรียนรู้ ในช่วงวิกฤติ Covid19 และควรนำไปวางแผนการบริหารคนในอนาคต

ในสถานการณ์ Covid19 แบบนี้ นอกจากปัญหาเฉพาะหน้าที่จะต้องแก้ไขกันไปในแบบรายวันแล้ว สิ่งหนึ่งที่ต้องไม่ลืมเลยก็คือ การวางแผนในการบริหารทรัพยากรบุคคลในอนาคตในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้าด้วยเช่นกัน เราสามารถวิเคราะห์การทำงานในปัจจุบัน และดูผลลัพธ์ของงาน รวมทั้งพิจารณาถึงแผนในการบริหารคนในอนาคตได้ในช่วงเวลานี้ อ่านเพิ่มเติม “สิ่งที่ได้เรียนรู้ ในช่วงวิกฤติ Covid19 และควรนำไปวางแผนการบริหารคนในอนาคต”

บลอกที่ WordPress.com .

Up ↑