พนักงานของเราทำงานเพื่อเงิน หรือ ทำงานเพื่อบรรลุความสำเร็จของงาน

เมื่อสัปดาห์ที่แล้วได้มีโอกาสฟังการถกเถียงกันของผู้บริหารสองท่านในองค์กรหนึ่ง เรื่องของความเป็นไปได้หรือไม่ที่จะมีพนักงานที่ทำงานเพื่องานจริงๆ ทำงานเพื่อที่จะบรรลุความสำเร็จของงานมาเป็นที่หนึ่ง ไม่ใช่ทำงานเพื่อเงิน โดยที่ไม่สนใจและใส่ใจความสำเร็จของงานแต่อย่างใด

ท่านผู้อ่านล่ะครับ คิดอย่างไร

พนักงานที่ทำงานเพื่อเงินจริงๆ ก็คือ คนที่จะทำอะไร ก็จะต้องมองเห็นผลตอบแทนเป็นเงินจริงๆ ผู้บริหารบางคนนิยามพนักงานกลุ่มนี้ว่า เป็นเหมือนเครื่องเล่นเด็กที่ต้องหยอดเหรียญก่อน ถึงจะทำงานตามเงินที่หยอดไป พอหมดเวลาก็จะเลิกทำ ถ้าจะให้ทำต่อ ก็ต้องหยอดเงินเพิ่มเข้าไป

เราคิดว่า ในองค์กรของเรา มีพนักงานที่เป็นแบบนี้มากน้อยแค่ไหน พนักงานที่รักเงินที่เขาได้ มากกว่าที่จะรักองค์กรที่เขาทำอยู่

จริงๆ มันก็ไม่ผิดที่จะมีพนักงานที่รักเงินมากกว่างานที่ทำ เพียงแต่ว่าถ้าองค์กรของเรามีพนักงานแบบนี้มากจนเกินไป ก็จะทำให้เกิดผลเสียมากกว่าผลดี เนื่องจากเวลาที่องค์กรจะต้องทำอะไรใหม่ๆ และมอบหมายงานใหม่ๆ ให้กับพนักงาน พนักงานกลุ่มนี้ก็จะถามเสมอว่า ทำงานมากขึ้นแล้วเขาจะได้ค่าตอบแทนมากขึ้นหรือไม่อย่างไร

ผู้บริหารท่านหนึ่งบอกว่า เดี๋ยวนี้มีแต่คนทำงานเพื่อเงินทั้งนั้น

แต่อีกท่านหนึ่งก็เถียงว่า มันก็ไม่ใช่ทั้งหมดหรอก คนที่ไม่ได้ทำงานเพื่อเงินเป็นหลักมันก็มี พนักงานบางคนยินดีเต็มใจทุ่มเททำงานดึกดื่น หรือ นำงานกลับไปทำที่บ้านช่วงวันหยุดนั้น เขาทำไปเพื่ออะไร บางคนคิดต่อยอดงานที่ทำออกไปอีกแทนที่จะทำงานตามคำสั่งอย่างเดียว และทำให้งานออกมาดีขึ้นนั้น เขาทำเพื่อเงินจริงๆ หรือ พนักงานกลุ่มนี้ เขาทำงานเพื่อให้เกิดความสำเร็จมากกว่า เพราะความสำเร็จทำให้เขารู้สึกดี มีแรงจูงใจในการทำงานมากขึ้น

ถ้าไปถามพนักงานกลุ่มนี้ ว่า ไม่ต้องการเงินหรืออย่างไร เขาจะตอบว่า เงินเดือนและค่าตอบแทนนั้น เขาตกลงกับบริษัทกับไปแล้ว บริษัทก็จ่ายให้ตามที่ตกลงกัน มันก็จบแล้ว จากนั้นก็เป็นการสร้างผลงาน สร้างความสำเร็จให้กับงานที่ทำมากกว่า พนักงานหลายคนตอบว่า เวลาที่เขาทำงานสำเร็จ มันทำให้เขารู้สึกภาคภูมิใจ และมีแรงจูงใจในการทำงานมากขึ้นกว่าเดิม เงินและค่าตอบแทน ไม่ใช่สิ่งแรกที่เขาคิด

ท่านผู้อ่านคิดว่า ยังมีพนักงานที่ทำงานแบบเพื่อความสำเร็จในองค์กรมากน้อยเพียงใด

ผมคิดว่าทุกองค์กรมีพนักงานทั้งสองแบบ อยู่ที่ว่าแบบไหนจะมากกว่ากัน แต่ถ้าองค์กรใด มีพนักงานที่มุ่งเน้นที่จะทำงานเพื่อความสำเร็จจริงๆ องค์กรนั้นจะไปสู่เป้าหมายได้อย่างรวดเร็ว เพราะทุกคนต่างพยายามที่จะสร้างผลงานให้ดี พยายามที่จะทำให้ตนเองประสบความสำเร็จในการทำงาน เพื่อทำให้ตนเองเกิดความภาคภูมิใจในการทำงาน

ในทางตรงกันข้าม ถ้าองค์กรใด มีพนักงานที่ทำงานเพื่อเงินอย่างจริงจัง จะทำอะไรก็จะถามเรื่องเงินไปทุกเรื่อง ไม่มีเงินมา งานก็ไม่ไป ฯลฯ แบบนี้องค์กรคงจะไปสู่ความสำเร็จได้ยากเหมือนกัน ต้องเอาเงินมาล่อหลอกตลอดเวลา

ดังนั้น การจะได้มาซึ่งพนักงานที่ยินดีพร้อมใจสร้างความสำเร็จมากกว่า ทำงานเพื่อเงินอย่างเดียวนั้น ก็คงต้องเริ่มต้นจากการสรรหาคัดเลือกพนักงานที่เหมาะสมกับองค์กรของเราเข้ามาให้ได้มากทีสุด และที่สำคัญอีกประการหนึ่งก็คือ องค์กรเอง ก็ต้องมีการออกแบบระบบค่าตอบแทนที่แข่งขันได้ด้วยเช่นกัน อย่างน้อยทำให้พนักงานกลุ่มนี้รู้สึกได้ว่า องค์กรไม่ได้เอาเปรียบพนักงานเรื่องเงินเดือนและค่าตอบแทน

และเมื่อพนักงานกลุ่มนี้รู้สึกถึงความเป็นธรรมในเรื่องของค่าตอบแทนแล้ว เขาก็จะมุ่งไปที่ความสำเร็จของการทำงานมากกว่าเรื่องอื่น นั่นก็แปลว่า ค่าตอบแทนตอบโจทย์ความต้องการพื้นฐานได้แล้ว จากนั้น เขาก็จะสร้าง Self Esteem เพื่อทำให้ตนเองประสบความสำเร็จในงาน เพื่อให้ได้การยอมรับจากผู้อื่น และทำให้รู้สึกว่าตนเองมีคุณค่ามากขึ้น

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

บลอกที่ WordPress.com .

Up ↑

%d bloggers like this: