ถ้าเทคโนโลยี 5G เข้ามาเต็มตัว จะมีผลต่อธุรกิจอะไรบ้าง

ปีนี้เราก็เริ่มได้ยินเรื่องราวของ 5G กันมากขึ้นเรื่อยๆ ไม่ว่าจะเป็นการประมูลคลื่นความถี่ และค่ายมือถือใหญ่ ออกโทรศัพท์รุ่นใหม่ที่รองรับ 5G ออกมา และก็ได้ยินว่าทุกค่ายก็จะเริ่มรองรับ 5G ได้มากขึ้นเรื่อยๆ อย่างแน่นอน อ่านเพิ่มเติม “ถ้าเทคโนโลยี 5G เข้ามาเต็มตัว จะมีผลต่อธุรกิจอะไรบ้าง”

มุมมองของผู้บริหาร มีผลต่อการบริหารทรัพยากรบุคคลขององค์กร

ถ้าถามว่าทรัพยากรบุคคลยังคงมีความสำคัญต่อธุรกิจหรือไม่ ยังคงเป็นทรัพยากรที่สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับธุรกิจในระยะยาวได้หรือไม่ ท่านผู้อ่านจะตอบว่าอย่างไรครับ อ่านเพิ่มเติม “มุมมองของผู้บริหาร มีผลต่อการบริหารทรัพยากรบุคคลขององค์กร”

ความรู้พื้นฐานที่ต้องมี ของคนที่ทำงานบริหารทรัพยากรบุคคล

แนวคิดในการบริหารทรัพยากรบุคคลในยุคใหม่ๆ เกิดขึ้นมากมายอย่างต่อเนื่อง เทคนิควิธีการในการบริหารทรัพยากรบุคคลก็เปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัย รวมถึงเครื่องมือ และเทคโนโลยีต่างๆ ก็เข้ามาส่วนทำให้งานบริหารทรัพยากรบุคคลมีความสะดวกรวดเร็วมากขึ้น และมีความแม่นยำถูกต้องที่สูงขึ้นอย่างมากเมื่อเทียบกับในอดีต อ่านเพิ่มเติม “ความรู้พื้นฐานที่ต้องมี ของคนที่ทำงานบริหารทรัพยากรบุคคล”

นายจ้างดิ้นรนอยู่รอด แต่ก็ต้องไม่ลืมพนักงานเช่นกัน

ช่วงนี้มีข่าวเรื่องของการเลิกกิจการ การปรับปรุงกิจการ การควบรวม การขายกิจการ ฯลฯ กันมากมาย บ้างก็เลิกด้วยความจำเป็นเพราะประสบกับภาวะขาดทุนจริงๆ พยายามแล้วแต่ก็ไม่สามารถที่จะกลับคืนขึ้นมาได้ แต่บางองค์กรกลับเลิกด้วยเหตุผลซ่อนเร้น สุดท้ายก็เพื่อที่จะหาเหตุที่จะลดพนักงานและพยายามที่จะไม่ให้มีค่าใช้จ่ายในการเลิกจ้างพนักงานมากจนเกินไป อ่านเพิ่มเติม “นายจ้างดิ้นรนอยู่รอด แต่ก็ต้องไม่ลืมพนักงานเช่นกัน”

บลอกที่ WordPress.com .

Up ↑