ปริมาณงานช่วงโควิด19 กับพฤติกรรมของพนักงานต่อการทำงานที่ผู้บริหารต้องระวัง

ช่วงเวลาแห่งความยากลำบากที่ผ่านมาเกือบ 2 ปีแล้ว ที่เชื้อโรคโควิด 19 ยังอยู่กับเรา และดูเหมือนจะยิ่งทวีความรุนแรงมากขึ้น ความรุนแรงนี้ไม่ได้แค่เพียงตัวเชื้อโรคเท่านั้น แต่ผลกระทบที่ตามมา ก็มีความรุนแรงไม่แพ้กัน สิ่งที่เห็นได้ชัดเจนก็คือภาวะเศรษฐกิจ การทำงาน การมีงานทำของประชาชนในประเทศ ซึ่งต้องพบกับภาวการณ์ว่างงาน หยุดงาน เลิกจ้าง ผู้ประกอบการร้านค้าต่างๆ ต่างก็ยอมรับกันว่า งานน้อยลงจริงๆ ในช่วงนี้

อ่านเพิ่มเติม “ปริมาณงานช่วงโควิด19 กับพฤติกรรมของพนักงานต่อการทำงานที่ผู้บริหารต้องระวัง”

พนักงานที่สร้างผลลัพธ์ที่ดี และเข้ากับวัฒนธรรมองค์กรได้ คือสุดยอดพนักงาน

มีคำถามจากผู้บริหารองค์กรในประเด็นว่า พนักงานที่ผลงานดี แต่ไม่สามารถทำงานเข้ากับวัฒนธรรมองค์กรได้ เราควรจะเก็บเขาไว้หรือจะทำอย่างไรกับเขาดี ในทางตรงกันข้าม ถ้าพนักงานมีความเข้ากับวัฒนธรรมขององค์กรได้อย่างดี แต่ไม่มีผลงานเราจะทำอย่างไรดี ท่านผู้อ่านคิดอย่างไรบ้างครับ

อ่านเพิ่มเติม “พนักงานที่สร้างผลลัพธ์ที่ดี และเข้ากับวัฒนธรรมองค์กรได้ คือสุดยอดพนักงาน”

ยังเชื่อว่า คนสำคัญที่สุด หรือไม่

แม้ว่าจะมีคำพูด คำสอนมากมายในการทำธุรกิจว่า ทรัพยากรบุคคลเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดก็ตาม แต่เหมือนกับว่า มันก็เป็นแค่เพียงคำพูดที่ดูสวยหรู พูดเพื่อให้พนักงานในองค์กรรู้สึกดี พูดไปตามแฟชั่นที่องค์กรอื่นเขาก็พูดกันแบบนี้ แต่ในทางปฏิบัติแล้ว เราปฏิบัติต่อ “คน” ที่ทำงานอยู่ในองค์กรตามที่เราพูดว่า “คนสำคัญที่สุด” หรือไม่

อ่านเพิ่มเติม “ยังเชื่อว่า คนสำคัญที่สุด หรือไม่”

ฝ่ายบุคคล กับการเป็นที่พึ่งของพนักงานในช่วงโควิด 19 (Lockdown)

ฝ่ายบุคคล กับการเป็นที่พึ่งของพนักงานในช่วงโควิด 19 (Lockdown)

ตั้งแต่มีสถานการณ์โควิดเมื่อปี 2563 จนมาถึงปีนี้ 2564 และเข้าสู่การ Lockdown อีกครั้งในช่วงเดือน กรกฎาคม 2564 นี้ ผมเชื่อว่า อีกหน่วยงานหนึ่งที่ทำงานหนักขึ้น ไม่แพ้หน่วยงานอื่นเลยก็คือ ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคลขององค์กร

อ่านเพิ่มเติม “ฝ่ายบุคคล กับการเป็นที่พึ่งของพนักงานในช่วงโควิด 19 (Lockdown)”

การทำงาน HR กับ อิคิไก จากการทำงาน

ผมเชื่อว่าท่านผู้อ่านหลายท่านน่าจะคุ้นเคยกับคำว่า Ikigai อิคิไก ที่มีผู้ให้ความหมายว่า “คุณค่าของการมีชีวิตอยู่” ซึ่งเป็นความหมายที่ยิ่งใหญ่มาก เลยทำให้ทุกคนที่ได้มีโอกาสศึกษา หรือ อ่านเรื่องราวของอิคิไก นั้นต้องการที่จะค้นหาคุณค่าของชีวิตของตนเอง หาเป้าหมาย หาแรงบันดาลใจของชีวิต ฯลฯ เพื่อทำให้เรารู้สึกได้ว่า เรากำลังมีชีวิตอยู่อย่างมีความหมาย และมีคุณค่าในตัวเอง

อ่านเพิ่มเติม “การทำงาน HR กับ อิคิไก จากการทำงาน”

บลอกที่ WordPress.com .

Up ↑