องค์กรเราจะมีความเสี่ยงอะไรบ้าง ถ้าเราไม่บริหารทรัพยากรบุคคลให้ดี

การบริหารทรัพยากรบุคคลในปัจจุบันนี้ทวีความสำคัญมากขึ้นเรื่อย ๆ โดยเฉพาะกับธุรกิจที่ต้องการประสบความสำเร็จตามพันธกิจ วิสัยทัศน์ และเป้าหมายที่ตั้งไว้ ปัจจัยที่จะทำให้องค์กรประสบความสำเร็จได้ ส่วนหนึ่งก็คือ ทรัพยากรบุคคลขององค์กรนั่นเอง

อ่านเพิ่มเติม “องค์กรเราจะมีความเสี่ยงอะไรบ้าง ถ้าเราไม่บริหารทรัพยากรบุคคลให้ดี”

ระบบ HR ด้านไหนบ้าง ที่องค์กรควรลงทุนปรับปรุงให้ดีขึ้น (แต่กลับไม่ค่อยลงทุน)

การบริหารทรัพยากรบุคคลในองค์กรปัจจุบันนี้ มีสิ่งใหม่ๆ เกิดขึ้นมากมาย องค์กรขนาดใหญ่ ต่างพยายามที่จะพัฒนาระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลของตนเองให้มีประสิทธิภาพ ทัดเทียมกับองค์กรขนาดใหญ่อื่นๆ และเทียบกับองค์กรในต่างประเทศเลยก็มี องค์กรขนาดใหญ่ที่มีการลงทุนทางด้านระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลนั้น ต่างก็คิดเหมือนกันว่า ทรัพยากรที่สำคัญที่สุดที่จะผลักดันให้องค์กรประสบความสำเร็จได้ตามเป้าหมายที่ต้องการก็คือ ทรัพยากรบุคคล เพราะคนสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มทางด้านผลงานได้อยู่ตลอดเวลา

อ่านเพิ่มเติม “ระบบ HR ด้านไหนบ้าง ที่องค์กรควรลงทุนปรับปรุงให้ดีขึ้น (แต่กลับไม่ค่อยลงทุน)”

เรื่องเหล่านี้ อย่ามองว่าเป็นเรื่องธรรมดา เพราะอาจจะสร้างปัญหาให้มากกว่าที่คิด

องค์กรทุกแห่งล้วนแต่มีปัญหาในการบริหารงาน บริหารคนเกิดขึ้นทั้งสิ้น อยู่ที่ว่า ผู้บริหารจะสามารถแก้ไขปัญหาดังกล่าวได้สำเร็จลุล่วงไปได้ดีสักแค่ไหน และการแก้ไขปัญหาเหล่านั้น โดยส่วนใหญ่ ก็ต้องมีการมองปัญหา และสาเหตุของปัญหาได้อย่างชัดเจน รวมทั้งมีทัศนคติที่ต้องการจะเห็นสิ่งต่างๆ ในทางที่ดีขึ้น

อ่านเพิ่มเติม “เรื่องเหล่านี้ อย่ามองว่าเป็นเรื่องธรรมดา เพราะอาจจะสร้างปัญหาให้มากกว่าที่คิด”

ปัญหาหลักของการบริหารคนของ SME ที่จำเป็นต้องปรับปรุงให้ดีขึ้น

แม้ว่าองค์กร SME จะเป็นองค์กรขนาดกลาง และเล็ก แต่ถ้าเมื่อไหร่มีการจ้างคนเข้ามาทำงาน ยังไงก็ต้องมีระบบบริหารคนที่พอจะตอบโจทย์ของการทำธุรกิจได้อยู่บ้าง จะคิดเอาเองว่า เราเป็น SME ดังนั้น คงจะบริหารคนสู้องค์กรใหญ่ ๆ ไม่ได้หรอก ซึ่งความคิดนี้ไม่เป็นความจริงเลย

อ่านเพิ่มเติม ปัญหาหลักของการบริหารคนของ SME ที่จำเป็นต้องปรับปรุงให้ดีขึ้น

บลอกที่ WordPress.com .

Up ↑