องค์กรที่ประสบความสำเร็จในงานบริหารทรัพยากรบุคคล เขาทำกันอย่างไร

เคยตั้งคำถาม หรือ สงสัยมั้ยครับว่า องค์กรที่ประสบความสำเร็จในการบริหารทรัพยากรบุคคล และฝ่ายบุคคลเป็นที่ยอมรับ และเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินธุรกิจนั้น เขาทำกันอย่างไร จากประสบการณ์ของผมที่ทำงานด้านที่ปรึกษาด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล และได้สัมผัสกับองค์กรมาหลากหลาย แต่ละแห่งก็มีมุมมองต่องานบริหารบุคคลที่แตกต่างกันออกไปอย่างมากมาย

อ่านเพิ่มเติม “องค์กรที่ประสบความสำเร็จในงานบริหารทรัพยากรบุคคล เขาทำกันอย่างไร”

ข้อดี และข้อจำกัด ของการจ้างพนักงานที่มีคุณสมบัติสูงกว่าที่กำหนด

ผู้จัดการฝ่ายกับ HR มักจะมีเรื่องถกเถียงกันในเรื่องของการสรรหาคัดเลือกและว่าจ้างพนักงานว่า เราควรจะจ้างพนักงานที่มีคุณสมบัติตรงกับที่กำหนดไว้ หรือควรจะจ้างพนักงานที่สูงกว่าคุณสมบัติที่กำหนด (Overqualified) แบบไหนจะดีกว่ากัน

อ่านเพิ่มเติม “ข้อดี และข้อจำกัด ของการจ้างพนักงานที่มีคุณสมบัติสูงกว่าที่กำหนด”

ผู้นำกับนโยบายการบริหารคนในองค์กร สำคัญอย่างไร

ผู้นำองค์กร นอกจากที่จะต้องนำพาธุรกิจ และนำพาองค์กรไปสู่เป้าหมายที่กำหนดไว้แล้ว ยังต้องสามารถกำหนดแนวทางในการบริหารคนขององค์กรอย่างดีอีกด้วย ถ้าผู้นำตระหนักว่า การไปสู่เป้าหมายที่ตนกำหนดไว้นั้น ตัวผู้นำไม่สามารถจะไปคนเดียวได้ จะต้องนำพนักงานทุกคนเพื่อสร้างผลงานให้ได้ตามเป้าหมายด้วยเช่นกัน ดังนั้นผู้นำองค์กรจึงไม่ควรจะลืม หรือไม่ใส่ใจนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลของตนเอง

อ่านเพิ่มเติม “ผู้นำกับนโยบายการบริหารคนในองค์กร สำคัญอย่างไร”

เติบโตมากับการ Copy and Paste

ได้มีโอกาสคุยกับ CEO ขององค์กรขนาดกลางแห่งหนึ่ง เล่าให้ฟังเกี่ยวกับผู้จัดการฝ่ายบุคคลคนก่อนที่เพิ่งจะให้ออกไปเมื่อปลายปีที่ผ่านมา เนื่องจากผลงานไม่ได้ตามที่คาดหวัง อีกทังยังไม่สามารถที่จะสร้างความน่าเชื่อถือให้กับทั้งผู้บริหาร และพนักงานในองค์กรได้เลย ด้วยความอยากรู้อยากเห็นของผมเอง ก็เลยสอบถามรายละเอียดกับ CEO ท่านนี้ว่าเกิดอะไรขึ้น

อ่านเพิ่มเติม “เติบโตมากับการ Copy and Paste”

เรื่องแปลกของระบบ HR ที่รู้ว่ามีปัญหาแต่กลับไม่ได้รับการเหลียวแล

เรื่องราวของการบริหารทรัพยากรบุคคลนั้น เป็นเรื่องราวที่ไม่มีศาสตร์ที่ตายตัว ไม่มีสูตรคำนวณที่แน่ชัด ทั้งนี้ก็เพราะว่าเป็นเรื่องของคน พอพูดถึง “คน” ก็หนีไม่พ้นเรื่องของความรู้สึกนึกคิด อารมณ์ต่างๆ ซึ่งสิ่งเหล่านี้นี่เองที่ทำให้การบริหารคนเป็นอะไรที่ไม่สามารถหาสูตรตายตัวได้เลย จะต้องเปลี่ยนแปลงไปตามความต้องการของคนที่มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างไม่รู้จักจบสิ้น

อ่านเพิ่มเติม “เรื่องแปลกของระบบ HR ที่รู้ว่ามีปัญหาแต่กลับไม่ได้รับการเหลียวแล”

บลอกที่ WordPress.com .

Up ↑