สัญญาณอะไรบ้างที่บ่งบอกว่า พนักงานของเรากำลังจะลาออก

ต้นปีมีคำถามจากท่านผู้อ่านมาว่า จะมีสัญญาณอะไรที่บอกเราได้บ้างว่า พนักงานคนเก่งของเรากำลังจะลาออกจากองค์กรเราไป เนื่องจากต้นปีแบบนี้หลายคนรับโบนัสแล้วก็เริ่มตัดสินใจที่จะหางานใหม่กันอยู่บ้าง เพราะต้องการที่จะหาโอกาสใหม่ ๆ ในการทำงาน

ในการตอบคำถามนี้ผมขออ้างอิงบทความจาก Harvard Business Review ที่เขาทำวิจัยในเรื่องสัญญาณที่บ่งบอกถึงพนักงานของเรากำลังจะลาออกจากองค์กรของเรา ชื่อบทความว่า 13 Signs That Someone Is About to Quit, According to Research by Timothy M. Gardner and Peter W. Hom

 • ผลิตภาพ (Productivity) ของพนักงานลดลงไปจากเดิมค่อนข้างมาก
 • ไม่ค่อยทำงานเป็นทีมที่ดีกับคนอื่น ทั้ง ๆ ที่เคยทำงานกับคนอื่นได้อย่างดี
 • เริ่มที่จะทำงานให้น้อยลง เท่าที่จะน้อยได้ เมื่อเทียบกับช่วงเวลาปกติที่เคยเป็น
 • ไม่ค่อยอยากพูดคุยกับหัวหน้าของตนเอง จากเดิมที่เคยรายงานและพูดคุยกันตลอด
 • เริ่มไม่ค่อยอยากรับผิดชอบงานในลักษณะโครงการระยะยาว
 • แสดงทัศนคติในเชิงลบมากขึ้นกว่าปกติ
 • ไม่ค่อยแสดงให้เห็นถึงความพยายามในการทำงานให้ดี เริ่มทำงานแบบขอไปทีมากขึ้นเรื่อย ๆ
 • ไม่สนใจผลกระทบด้านต่าง ๆ ภายนอกที่เกิดขึ้นจากการทำงาน ปล่อยให้มันเป็นปัญหาตามมาโดยไม่ใส่ใจป้องกัน
 • แสดงออกถึงความไม่พอใจในงานของตนเองมากขึ้นเรื่อย ๆ ร้องเรียนบ่อยขึ้น มีปัญหาบ่อยขึ้น
 • แสดงออกถึงความไม่พอใจนาย และผู้บริหารองค์กรมากขึ้น และชัดเจนขึ้นเรื่อย ๆ ไม่อยากปฏิบัติตามสิ่งที่นายแนะนำ
 • เข้างานสาย และกลับบ้านก่อนเวลางานแทบทุกวัน ทั้ง ๆ ที่เดิมไม่เคยมีพฤตกรรมแบบนี้มาก่อน
 • ขาดความกระตือรือร้นในการทำงานให้บรรลุเป้าหมายทั้งของตนเอง และขององค์กร ไม่สนใจว่าองค์กรอยากจะบรรลุเป้าหมายอะไร
 • ไม่สนใจ และไม่ใส่ใจลูกค้าเหมือนเดิมที่เคยเป็น ละทิ้งลูกค้า ไม่ตอบลูกค้า หลายครั้งที่มีการโต้ตอบลูกค้าอย่างรุนแรงมากขึ้นเรื่อย ๆ

ถ้าพนักของเราแสดงพฤติกรรมดังกล่าวอย่างน้อย 3-5 พฤติกรรมบ่อยครั้งมากขึ้น ก็ต้องเริ่มเดาได้แล้วว่า พนักงานคนนี้น่าจะมีปัญหาบางอย่างในการทำงาน และถ้าเราไม่เข้าไปแก้ไข ก็อาจจะนำไปสู่การลาออกก็ได้ ยิ่งถ้าเป็นพนักงานคนเก่งขององค์กรก็จะยิ่งทำให้เกิดปัญหาในการทำงานมากขึ้น

ผมอยากขอเพิ่มเติมพฤติกรรมบางอย่างจากการสังเกตด้วยประสบการณ์ทำงานมากว่า 25 ปี นอกจาก 13 พฤติกรรมข้างต้นแล้วก็ยังมีดังต่อไปนี้

 • ลาป่วยลากิจ ลาทุกอย่างที่มีสิทธิ บ่อยขึ้นกว่าปกติ ทั้ง ๆ เดิมไม่ค่อยลาแบบไม่มีเหตุผล
 • ขาดงานโดยไม่มีเหตุผลบ่อยมากขึ้น
 • ไม่สนใจที่จะเข้าร่วมกิจกรรมขององค์กรเวลาที่องค์กรจัดกิจกรรมต่าง ๆ ทั้ง ๆที่เคยเข้าร่วมทุกครั้งในอดีต

ท่านไหนสังเกตพฤติกรรมแบบไหนที่มีเพิ่มเติม ก็แชร์กันมาได้นะครับ

ที่สำคัญก็คือ ถ้าเราเริ่มเห็นพฤติกรรมผิดปกติของพนักงาน ก็คงต้องเข้าไปพูดคุยกับพนักงานคนนั้นให้มากขึ้น เพื่อให้ทราบถึงสาเหตุ ที่มาที่ไป ว่าเกิดอะไรขึ้นกันแน่ และร่วมกันหาวิธีการแก้ไขให้ลุล่วงไปได้

เราคงไม่อยากให้พนักงานของเรามีพฤติกรรมเหล่านี้บ่อย ๆ ใช่มั้ยครับ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

บลอกที่ WordPress.com .

Up ↑

%d bloggers like this: