ลักษณะการลาออกของพนักงาน บอกอะไรเราบางอย่างได้

หลายๆ องค์กร เวลาที่พนักงานลาออก ก็จะมีการทำ Exit Interview กัน ซึ่งเอาเข้าจริงๆ ก็ไม่สามารถที่จะทำได้ 100% อีกทั้ง ทำแล้วข้อมูลที่ได้มานั้น ก็ไม่แน่ใจว่า มันน่าเชื่อถือสักแค่ไหน จะเอามาใช้ในการปรับปรุงพัฒนาระบบการบริหารบุคคลภายในองค์กรของเราเองได้สักแค่ไหน อ่านเพิ่มเติม “ลักษณะการลาออกของพนักงาน บอกอะไรเราบางอย่างได้”

บลอกที่ WordPress.com .

Up ↑