Leadership Competency 16 ตัว สำหรับการเป็นผู้นำที่ดีในยุคนี้ (ตอนที่ 1)

เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว ผมได้ทำ Podcast โดยเล่าให้ฟังถึง Leadership Competency 16 ตัว ซึ่งมาจากนิตยสาร Harvard Business Review ฉบับพิเศษ Spring 2021 ชื่อบทความว่า Making Yourself Indispensable เขียนโดย Professor 3 ท่าน คือ John H. Zenger, Joseph R. Folkman, และ Scott K. Edinger ซึ่งมีท่านผู้ฟังหลายท่านบอกว่า อยากให้เขียนออกมาเป็นบทความไว้อ่านอ้างอิงได้ด้วย ก็เลยเป็นที่มาของบทความในวันนี้

เรื่องของ Managerial Competency หรือ Leadership Competency ปัจจุบันถือเป็นเรื่องสำคัญสำหรับคนที่เป็นผู้นำขององค์กร เพราะผู้นำที่ดี จะนำพาองค์กร และพนักงานในองค์กรไปสู่อนาคตที่ดีขึ้นได้

งานวิจัยที่อาจารย์ทั้ง 3 ท่านทำไว้ในบทความนี้ ท่านอ้างอิงว่า เป็น Competency ที่สอดคล้องกับผลลัพธ์ทางธุรกิจในยุคนี้ได้อย่างดี มีอะไรบ้างเรามาดูกันครับ

ผู้เขียนได้แบ่ง Leadership Competency ออกเป็น 5 กลุ่มหลัก และในแต่ละกลุ่มหลัก ก็จะมี Competency ย่อยๆ ประกอบกันไว้ วันนี้เราจะมาดู 3 กลุ่มหลักกันก่อน

กลุ่ม Character กลุ่มแรกนี้ก็คือ competency ที่เกี่ยวข้องกับคุณลักษณะของบุคคล ซึ่งมีตัวย่อยอยู่ตัวเดียว คือ

  • Displays honesty and integrity ผู้เขียนบทความนี้ได้บอกว่า นี่คือ Competency ที่สำคัญมากในยุคนี้เลยก็ว่าได้ เนื่องจากเป็นพื้นฐานสำคัญของการเป็นผู้นำที่จะทำให้คนอื่นยอมรับได้อย่างเปิดใจ ก็คือ การที่ผู้นำจะต้องมีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความซื่อสัตย์ และพูดอะไรก็ทำแบบนั้น ซื่อตรงต่ออาชีพการงาน และการเป็นผู้นำของตนเองอย่างเต็มที่ ผู้นำที่ขาดความซื่อสัตย์ และขาดความซื่อตรงต่อตนเองและผู้อื่น จะไม่มีใครอยากจะติดตามอย่างแน่นอน อีกทั้งผู้นำที่มีคุณลักษณะนี้ จะเป็นผู้นำที่คนอื่นให้ความเชื่อถือ และเชื่อมั่น เวลาทำธุรกิจร่วมกัน ก็จะสบายใจ ไม่มีความรู้สึกระแวง พนักงานเองก็จะรู้สึกเชื่อมั่นในตัวผู้นำแบบนี้อีกด้วยเช่นกัน

กลุ่ม Personal Capability กลุ่มที่สองนี้ ก็คือ competency ที่เกี่ยวข้องกับความสามารถส่วนบุคคล ซึ่งมีตัวย่อยอยู่ 4 ตัว คือ

  • Exhibits Technical/Professional Expertise Competency แรกของกลุ่มนี้ ก็คือ ผู้นำที่ดีในยุคนี้จะต้องมีความรู้ทักษะ และสามารถในเชิงเทคนิคหน้างานพอสมควร ต้องทำให้พนักงานมั่นใจได้ว่า ผู้นำคนนี้รู้เรื่องดังกล่าวดี มีไอเดีย และมีความรู้ในสายอาชีพของตนเองที่ดีมาก่อน
  • Solves Problems and Analyzes Issues ผู้นำในยุคใหม่จะต้องมีความสามารถในการวิเคราะห์สถานการณ์ต่างๆ ได้อย่างดี ว่ามีอะไรเกิดขึ้นบ้าง และสามารถที่จะสร้างทางเลือกต่างๆ ในการแก้ไขปัญหาได้อย่างชัดเจน รวมทั้งสามารถให้คำแนะนำพนักงานในการวิเคราะห์แง่มุมต่าง ๆของปัญหาที่เกิดขึ้น และวางแนวทางในการแก้ไขปัญหาได้อย่างดี
  • Innovates Competency ย่อยในกลุ่มนี้ ตัวถัดมาก็คือ ผู้นำในยุคนี้จะต้องมีความสามารถในการสร้างสรรค์วิธีการทำงานแบบใหม่ๆ อยู่เสมอ ต้องสามารถนำเอาสภาพแวดล้อมในการทำงานปัจจุบันมาปรับ และออกแบบวิธีการทำงานใหม่ๆ ในแบบที่ไม่เคยมีมาก่อนอย่างได้ผล
  • Practices Self-Development ผู้นำที่ดี จะต้องพัฒนาตัวเองอยู่ตลอดเวลา และแสดงให้พนักงานทุกคนในองค์กรเห็นว่า เขาเป็นคนที่พัฒนาตนเองอยู่เสมอ ในการพัฒนาตนเองให้ได้แสดงว่า ผู้นำคนนี้จะต้องมีความสามารถในการฟัง จับประเด็น และไม่มีอีโก้สูง ไม่คิดว่าตนเองเก่งอยู่ตลอดเวลา แต่จะต้องคิดว่า เรายังต้องพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพราะทุกอย่างในโลกนี้ล้วนแต่เปลี่ยนแปลงไปอยู่ตลอดเวลา

กลุ่ม Getting Result กลุ่มที่สามนี้ ก็คือ competency ที่เกี่ยวข้องกับความสามารถที่จะไปถึงผลลัพธ์ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ ซึ่งมีตัวย่อยอยู่ 3 ตัว คือ

  • Focuses on Results Competency แรกของกลุ่มนี้ ก็คือ ผู้นำที่ดีในยุคนี้จะต้องมีความมุ่งมั่นในการไปสู่เป้าหมายที่กำหนดไว้ ต้องรู้จักที่จะกำหนดเป้าหมาย และวางแผนงานไปสู่เป้าหมาย รวมทั้งสามารถบริหารจัดการงานที่วางแผนไว้ เพื่อให้ไปสู่เป้าหมายที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด มีความมุ่งมั่นตั้งใจอย่างเต็มที่ที่จะทำให้งานขององค์กรได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ ซึ่งความมุ่งมั่นนี้ จะแสดงออกให้พนักงานทุกคนได้เห็นและปฏิบัติตามได้อย่างชัดเจน
  • Establishes Stretch Goals มีความมุ่งมั่นที่จะสร้างสรรค์งานให้ได้มากกว่าเป้าหมายที่กำหนดไว้ กล่าวคือ มองเป้าหมายที่ตั้งไว้ เป็นเหมือนจุดเริ่มต้นที่เราจะต้องไปให้ถึงก่อน แต่เวลาทำงานจริงๆ จะต้องทำให้ผลลัพธ์ของงานได้มากกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้เสมอ ผู้นำบางคนอาจจะพยายามไปให้ถึงเป้าหมายที่ตั้งไว้แค่นั้น แต่ผู้นำในยุคนี้จะต้องพยายาม และมุ่งมั่นทำผลงานให้ได้มากกว่าเป้าหมายที่กำหนดไว้เสมอ
  • Takes Initiatives Competency ตัวนี้ในกลุ่มของ Getting Result จะมีความหมายในเชิงของการสร้างสรรค์เป้าหมาย และผลลัพธ์โดยหาวิธีการทำงานใหม่ๆ ระบบการทำงานแบบใหม่ ที่มีประสิทธิภาพกว่าของเดิมที่ทำไว้ ไม่ทำงานแบบอยู่กับที่ ระบบงานเหมือนเดิม แต่อยากไปถึงเป้าหมายที่ดีกว่าเดิม แบบนี้คงจะเป็นไปได้ยาก ดังนั้นผู้นำที่มี competency ตัวนี้จะพยายามคิดหาวิธีการที่จะไปสู่เป้าหมายที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น เร็วขึ้น ผลลัพธ์มากขึ้น

วันนี้ขอจบที่ 8 Competency ย่อยนี้ก่อน วันพุธนี้จะมาต่ออีก 8 ตัวที่เหลือกันครับ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

บลอกที่ WordPress.com .

Up ↑

%d bloggers like this: