Leadership Competency 16 ตัว สำหรับการเป็นผู้นำที่ดีในยุคนี้ (ตอนที่ 1)

เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว ผมได้ทำ Podcast โดยเล่าให้ฟังถึง Leadership Competency 16 ตัว ซึ่งมาจากนิตยสาร Harvard Business Review ฉบับพิเศษ Spring 2021 ชื่อบทความว่า Making Yourself Indispensable เขียนโดย Professor 3 ท่าน คือ John H. Zenger, Joseph R. Folkman, และ Scott K. Edinger ซึ่งมีท่านผู้ฟังหลายท่านบอกว่า อยากให้เขียนออกมาเป็นบทความไว้อ่านอ้างอิงได้ด้วย ก็เลยเป็นที่มาของบทความในวันนี้

อ่านเพิ่มเติม “Leadership Competency 16 ตัว สำหรับการเป็นผู้นำที่ดีในยุคนี้ (ตอนที่ 1)”

บลอกที่ WordPress.com .

Up ↑