เมื่อพนักงานผลงานออกมาไม่ดี ท่านมีวิธีการบริหารจัดการอย่างไรบ้าง

ขึ้นชื่อว่าเป็นผู้จัดการแล้ว ย่อมต้องมีลูกน้องที่จะต้องบริหารจัดการ โดยปกติแล้วที่เรามีลูกน้อง หรือผู้ใต้บังคับบัญชานั้น ก็เพื่อที่จะมีคนคอยแบ่งเบาภาระในการทำงานในหน่วยงานของตนเอง เนื่องจากผู้จัดการคนเดียวไม่สามารถที่จะทำได้เองทุกอย่างในหน่วยงาน ดังนั้น สิ่งที่ผู้จัดการทุกคนต้องการก็คือ การที่มีลูกน้องที่สร้างผลงานที่ดีให้กับตนเอง และกับหน่วยงาน ซึ่งจะส่งผลต่อผลงานของผู้จัดการด้วยเช่นกัน แล้วถ้าลูกน้องของเราผลงานออกมาไม่ดีอย่างสม่ำเสมอ เราจะโทษใครดี

อ่านเพิ่มเติม “เมื่อพนักงานผลงานออกมาไม่ดี ท่านมีวิธีการบริหารจัดการอย่างไรบ้าง”

ทักษะที่สำคัญ 5 ประการที่ต้องถูกพัฒนา ถ้าอยากเป็นผู้นำในยุคใหม่

ปัจจุบันนี้สิ่งต่างๆ มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว เนื่องจากการเติบโตอย่างก้าวกระโดดของเทคโนโลยี ซึ่งมีผลกระทบต่อการบริหารธุรกิจในทุกด้าน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการขาย การตลาด การผลิต บัญชี การเงิน และแม้กระทั่งการบริหารทรัพยากรบุคคล ก็ถูกผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงอันก้าวกระโดดนี้เช่นกัน

อ่านเพิ่มเติม “ทักษะที่สำคัญ 5 ประการที่ต้องถูกพัฒนา ถ้าอยากเป็นผู้นำในยุคใหม่”

เทคนิคพื้นฐานของการบริหารจัดการ ที่ผู้จัดการบางคนหลงลืมมันไป

การที่พนักงานคนหนึ่ง เติบโตขึ้นไปจากเดิมที่เคยเป็นพนักงาน ก็ขยับตำแหน่งขึ้นไปเป็น หัวหน้างาน ไปเป็น หัวหน้าแผนก เป็นผู้จัดการ ผู้อำนวยการ ฯลฯ ผมเชื่อว่านี่เป็นสิ่งที่พนักงานส่วนใหญ่ที่เข้ามาทำงานเป็นลูกจ้างต้องคาดหวังว่า ตนเองจะต้องเติบโตไปตามสายงานได้เรื่อยๆ แต่เชื่อมั้ยครับว่า พนักงานส่วนใหญ่มองเรื่องของการเติบโตไปในตำแหน่งบริหารว่าเป็นเรื่องที่ง่าย และไม่ต้องทำอะไรมาก ผู้บริหารก็คือ คนบริหารคนอื่นให้ทำงานให้สำเร็จ คำพูดนี้คิดได้หลายแง่มุมมากมายครับ

อ่านเพิ่มเติม “เทคนิคพื้นฐานของการบริหารจัดการ ที่ผู้จัดการบางคนหลงลืมมันไป”

เชื่อหรือไม่ว่า คำพูดของผู้นำ สามารถสร้าง และ ทำลายแรงจูงใจพนักงานได้จริง ๆ

คนที่เป็นผู้นำ หรือ Leader ในองค์กรนั้น จะต้องเป็นคนที่นำทั้งงาน และนำทั้งคน ก็คือ ในเรื่องของงาน ก็สามารถที่จะคิดวางแผน มองอนาคตขององค์กรได้ชัดเจน และสามารถที่จะต่อยอดงานออกไปได้เรื่อยๆ อย่างไม่มีที่สิ้นสุด ส่วนเรื่องของคนนั้น ก็คือสามารถที่จะสร้างแรงบันดาลใจ และแรงจูงใจให้กับพนักงานในทุกระดับได้ เรียกได้ว่าสามารถเป็นที่พึ่งทางใจ และเป็นผู้คอยกระตุ้น และสร้างพลังให้กับพนักงานของตนเองได้อย่างดี เพราะการนำองค์กรนั้น ต้องนำผ่านพนักงานทุกคน งานทุกอย่างที่ผู้นำคิด จะประสบความสำเร็จได้ ก็ต้องผ่านคนที่ทำงาน ซึ่งก็คือ พนักงานนั่นเอง

อ่านเพิ่มเติม “เชื่อหรือไม่ว่า คำพูดของผู้นำ สามารถสร้าง และ ทำลายแรงจูงใจพนักงานได้จริง ๆ”

พฤติกรรมง่ายๆ ที่ทำให้คุณเป็นคนมีความน่าเชื่อถือมากขึ้น

การทำงานในทุกวันนี้ คนทำงานทุกคนย่อมที่จะต้องการให้ตนเองนั้นเป็นที่ยอมรับนับถือจากบุคคลรอบข้าง ไม่ว่าจะเป็นเพื่อนร่วมงาน หัวหน้า หรือลูกน้องเราเอง ซึ่งการสร้างความน่าเชื่อถือให้เกิดขึ้นกับบุคคลเหล่านี้ ก็ต้องมาจากพฤติกรรมบางอย่างที่เราแสดงออกไปให้เขาเห็น วันนี้จะมาลองดูว่า มีพฤติกรรมอะไรบ้างที่จะสร้างความน่าเชื่อถือให้เกิดขึ้นกับบุคคลที่อยู่รอบข้างเราได้บ้าง

อ่านเพิ่มเติม “พฤติกรรมง่ายๆ ที่ทำให้คุณเป็นคนมีความน่าเชื่อถือมากขึ้น”

บลอกที่ WordPress.com .

Up ↑