สิ่งที่ผู้บริหารระดับสูงจะต้องเป็นผู้ลงมือทำเอง ไม่ควรให้คนอื่นทำให้

ตำแหน่งผู้บริหารระดับสูงขององค์กรนั้น มีความรับผิดชอบมากมาย ทั้งความรับผิดชอบต่อความสำเร็จของงาน และรับผิดชอบในเรื่องของการบริหารจัดการคนทั้งองค์กรให้ไปสู่เป้าหมายเดียวกันให้ได้ ดังนั้น การที่ผู้บริหารระดับสูงขององค์กรจะสามารถทำงานได้อย่างประสบความสำเร็จได้นั้น จึงจำเป็นต้องมีมือรองในระดับจัดการที่มีฝีมือ เพื่อมอบหมายงานต่างๆ ตามสายงานให้ไปดำเนินการ

อ่านเพิ่มเติม “สิ่งที่ผู้บริหารระดับสูงจะต้องเป็นผู้ลงมือทำเอง ไม่ควรให้คนอื่นทำให้”

ผู้จัดการที่ดี ในสายตาของลูกน้อง และผู้บริหาร เป็นอย่างไร

ช่วงนี้มีท่านผู้อ่านสอบถามกันมาด้วยคำถามคล้ายๆ กันว่า “ตอนนี้ได้รับการเลื่อนตำแหน่งเป็นผู้จัดการ ซึ่งต้องดูแลลูกน้อง ก็เลยอยากรู้ว่า การเป็นผู้จัดการที่ดีนั้น ต้องเป็นอย่างไร และต้องทำอะไรบ้าง เพื่อให้สามารถบริหารได้ทั้งงาน และทั้งทีมงานที่ทำงาน”

อ่านเพิ่มเติม “ผู้จัดการที่ดี ในสายตาของลูกน้อง และผู้บริหาร เป็นอย่างไร”

ผู้นำที่ดี จะสร้างอิทธิพลเชิงบวกให้กับผู้ร่วมทีมได้อย่างไร

เมื่อวานได้เขียนเรื่องราวเกี่ยวกับภาวะผู้นำไป ซึ่งผู้นำนั้นก็ต้องถือว่า เป็นผู้ที่มีอิทธิพลต่อผู้ตาม ในภาษาอังกฤษที่เขาใช้คำว่า Influence พอแปลเป็นไทย มันฟังดูเป็นเชิงลบไปบ้าง เพราะบ้านเรามักจะใช้คำว่า อิทธิพลในเชิงไม่ค่อยดีเท่าไหร่นัก ต่างกับคำว่า Influence ที่นัยยะ ของคำนี้คือ สร้างแรงกระตุ้น และพลังบางอย่างต่อคนอื่น ซึ่งเป็นแรงและพลังในเชิงบวกมากกว่าเชิงลบ

อ่านเพิ่มเติม “ผู้นำที่ดี จะสร้างอิทธิพลเชิงบวกให้กับผู้ร่วมทีมได้อย่างไร”

ผู้นำ ที่นำได้ทั้ง งาน คน และจิตใจของพนักงาน

การเป็นผู้นำที่ดีนั้น มีตำราเขียนไว้อย่างมากมาย ว่าจะต้องมีคุณสมบัติสำคัญอย่างไรบ้าง เมื่ออ่านจากตำราต่างๆ ก็พอจะสรุปได้ว่า ผู้นำต้องทำงานให้สำเร็จโดยนำคนอื่น บริหารจัดการคนอื่น เพื่อให้ไปสู่เป้าหมายที่กำหนดไว้ร่วมกัน

อ่านเพิ่มเติม “ผู้นำ ที่นำได้ทั้ง งาน คน และจิตใจของพนักงาน”

บลอกที่ WordPress.com .

Up ↑