ทำเพื่อตัวเอง หรือทำเพื่อองค์กร เส้นบางๆ ของผู้นำ

เคยเห็นผู้นำองค์กรที่ทุ่มเททำงานมากมาย เพื่อพัฒนาให้องค์กรก้าวไปข้างหน้าอย่างรวดเร็ว โดยมองอนาคตขององค์กรเป็นสำคัญหรือไม่ครับ หรือในทางตรงกันข้าม เคยเห็นผู้นำองค์กรที่ทุ่มเททำงานให้กับตนเอง พยายามทำทุกอย่างที่จะทำให้ผลงานในช่วงที่ตนเองดำรงตำแหน่งนั้นออกมาดีที่สุด แต่อนาคตจะเป็นอย่างไรไม่สนใจ อ่านเพิ่มเติม “ทำเพื่อตัวเอง หรือทำเพื่อองค์กร เส้นบางๆ ของผู้นำ”

เป้าหมายหลักของผู้จัดการและผู้นำ ก็คือ การสร้างผลลัพธ์ที่ดี

บทความตอนที่แล้ว ได้เขียนถึงคุณสมบัติพื้นฐาน ที่เป็นรากแก่นสำคัญของคนที่จะเป็นผู้จัดการและผู้นำที่ดีได้ ก็คือ Integrity Openness และ Respect ซึ่งทั้งสามตัวนี้ต่างก็เป็น Soft Skills ที่จำเป็นและสำคัญมาก อ่านเพิ่มเติม “เป้าหมายหลักของผู้จัดการและผู้นำ ก็คือ การสร้างผลลัพธ์ที่ดี”

ผู้นำ ถ้าขาด 3 สิ่งนี้ ก็คงจะเป็นผู้นำที่ดีไม่ได้

ภาวะผู้นำเป็นเรื่องสำคัญในการที่จะนำพาองค์กรหนึ่งๆ ไปยังเป้าหมายไม่ว่าจะอยู่ในแวดวงใดก็ตาม ผู้นำจะเป็นบุคคลที่สำคัญมาก ในการที่จะนำพาองค์กร และสมาชิกในองค์กร ไปสู่เป้าหมาย และความสำเร็จ อ่านเพิ่มเติม “ผู้นำ ถ้าขาด 3 สิ่งนี้ ก็คงจะเป็นผู้นำที่ดีไม่ได้”

บลอกที่ WordPress.com .

Up ↑