Leadership Competency 16 ตัว สำหรับการเป็นผู้นำที่ดีในยุคนี้ (ตอนจบ)

วันนี้มาต่อกันในเรื่องของ Leadership Competency 16 ตัว ซึ่งมาจากนิตยสาร Harvard Business Review ฉบับพิเศษ Spring 2021 ชื่อบทความว่า Making Yourself Indispensable เขียนโดย Professor 3 ท่าน คือ John H. Zenger, Joseph R. Folkman, และ Scott K. Edinger ในอีก 8 ตัวที่เหลือกันครับ

อ่านเพิ่มเติม “Leadership Competency 16 ตัว สำหรับการเป็นผู้นำที่ดีในยุคนี้ (ตอนจบ)”

Leadership Competency 16 ตัว สำหรับการเป็นผู้นำที่ดีในยุคนี้ (ตอนที่ 1)

เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว ผมได้ทำ Podcast โดยเล่าให้ฟังถึง Leadership Competency 16 ตัว ซึ่งมาจากนิตยสาร Harvard Business Review ฉบับพิเศษ Spring 2021 ชื่อบทความว่า Making Yourself Indispensable เขียนโดย Professor 3 ท่าน คือ John H. Zenger, Joseph R. Folkman, และ Scott K. Edinger ซึ่งมีท่านผู้ฟังหลายท่านบอกว่า อยากให้เขียนออกมาเป็นบทความไว้อ่านอ้างอิงได้ด้วย ก็เลยเป็นที่มาของบทความในวันนี้

อ่านเพิ่มเติม “Leadership Competency 16 ตัว สำหรับการเป็นผู้นำที่ดีในยุคนี้ (ตอนที่ 1)”

สิ่งที่ผู้นำทุกระดับต้องมี คือ Integrity

เมื่อพูดถึงคุณสมบัติของผู้นำที่ดี เราจะคิดถึงคุณสมบัติมากมาย อาจจะมาจากที่ได้ศึกษามา อ่าน หรือเห็นมา บ้างก็มาจากงานวิจัย และจากกูรูทางด้านภาวะผู้นำได้ให้คำแนะนำไว้ ถ้าเราพิจารณาให้ลึกลงไป เราจะเห็นว่า คุณสมบัติที่อยู่ในแทบจะทุกตำรา และทุกกูรูเกี่ยวกับภาวะผู้นำที่ดีนั้น ก็คือ คำว่า Integrity

อ่านเพิ่มเติม “สิ่งที่ผู้นำทุกระดับต้องมี คือ Integrity”

อย่าเป็นแค่เพียงผู้นำโดยตำแหน่ง จงเป็นผู้นำที่ได้ใจของทุกคนในองค์กร

เคยสงสัยหรือไม่ว่า ทำไมผู้นำบางคน เวลาที่เขาเป็นผู้นำ ผู้ตามต่างก็ให้ความเกรงอกเกรงใจ ทำตามคำสั่งอย่างดี แต่พอหลังจากที่เขาลงจากตำแหน่งผู้นำ ผู้ตามกลับไม่แยแส ไม่สนใจ บางคนดีใจด้วยซ้ำที่ไม่ต้องอยู่กับผู้นำแบบนี้ต่อไป ในทางตรงกันข้าม บางคนเป็นผู้นำที่ผู้ตามยินดีที่จะยอมตามทั้งกายและใจ อีกทั้งเวลาที่ลงจากตำแหน่งแล้ว ก็ยังคงเป็นผู้นำของทุกคนตลอดไป แม้ว่าจะไม่มีตำแหน่งอะไรติดตัวเลยก็ตาม

อ่านเพิ่มเติม “อย่าเป็นแค่เพียงผู้นำโดยตำแหน่ง จงเป็นผู้นำที่ได้ใจของทุกคนในองค์กร”

พื้นฐานของการเป็นผู้นำที่ดี ที่ขาดไม่ได้ ไม่ว่าจะเป็นผู้นำสไตล์ไหนก็ตาม

ภาวะผู้นำที่ดีนั้น มีหลากหลายตำรา หลากหลายกูรู ที่ให้ความเห็นและแนวทางไว้มากมาย แต่ไม่ว่าจะเป็นตำราไหนก็ตาม ในการเป็นผู้นำที่ดีจะมีพื้นฐานสำคัญที่เหมือนกันอยู่ 5 ประการ คือ

อ่านเพิ่มเติม “พื้นฐานของการเป็นผู้นำที่ดี ที่ขาดไม่ได้ ไม่ว่าจะเป็นผู้นำสไตล์ไหนก็ตาม”

บลอกที่ WordPress.com .

Up ↑