ผู้นำที่ดีควรรับฟัง และรับทราบข้อมูลที่แท้จริงจากต้นทาง (หรือแค่ฟังจากคนใกล้ชิดพอ)

มาว่ากันต่อในเรื่องของผู้นำที่ดีกันอีกสักวัน เราได้รับการอบรมและสอนกันมาเยอะในหลักสูตรภาวะผู้นำว่า ผู้นำที่ดีนั้นจะต้องเปิดใจรับฟังข้อมูลที่ถูกต้อง และต้องสามารถวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ เหล่านั้นด้วยตนเองได้ว่า มันเป็นข้อมูลที่จริงหรือเท็จแค่ไหน ปกติด้วยสามัญสำนึกของคนเรา ส่วนใหญ่จะทราบว่าข้อมูลที่ได้มานั้นมันผิดปกติ หรือเป็นปกติกันแน่ ซึ่งตรงนี้จะช่วยให้การตัดสินใจของผู้นำทำได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

อ่านเพิ่มเติม “ผู้นำที่ดีควรรับฟัง และรับทราบข้อมูลที่แท้จริงจากต้นทาง (หรือแค่ฟังจากคนใกล้ชิดพอ)”

สไตล์ผู้นำ กับพฤติกรรมของลูกน้องที่ไม่แสดงความคิดเห็น

ท่านที่เป็นผู้นำองค์กร ผู้นำทีมงาน ไม่ว่าจะอยู่ในตำแหน่งอะไรก็ตาม เวลาที่ประชุมงานหรือพูดคุยกับทีมงาน เคยรู้สึกบ้างหรือไม่ว่า ทีมงานทำไมไม่ค่อยคิด ไม่ค่อยที่จะแสดงความคิดเห็นอะไรเลย หลายครั้งถามอะไรก็เงียบกันไปหมด มีแต่ตัวผู้นำเท่านั้นที่เป็นคนพูดในการประชุมเท่านั้น ทั้งๆ ที่เราเองก็หาทีมงานที่เก่ง และมีความรู้ความสามารถในการทำงานเข้ามาทำงานด้วยเกือบทั้งหมด

อ่านเพิ่มเติม “สไตล์ผู้นำ กับพฤติกรรมของลูกน้องที่ไม่แสดงความคิดเห็น”

การวางแผน และการบริหารจัดการ ยังคงเป็นคุณสมบัติของผู้บริหารและผู้นำที่ดีอยู่หรือเปล่า

เมื่อไหร่ที่เรียนวิชาการบริหารจัดการ จะต้องได้ยินคำว่าการกำหนดเป้าหมาย และการวางแผนงาน หรือ เวลาที่เรียนเรื่องของภาวะผู้นำ ก็ต้องมีคำว่าวิสัยทัศน์ และการวางแผนไปสู่วิสัยทัศน์ที่กำหนดไว้ มันก็เลยทำให้พนักงานในองค์กรส่วนใหญ่ที่เติบโตขึ้นมาจนอยู่ในระดับผู้จัดการ และผู้บริหารนั้น ต้องผ่านการกำหนดเป้าหมาย และวางแผนงานมาแทบจะทุกปี ผ่านการปรับเปลี่ยนแผนงานตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้นอยู่เป็นระยะๆ อีกทั้งยังต้องมีการคิดถึงผลกระทบของการดำเนินงานตามแผนงานที่คิดไว้ ว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นได้บ้าง และจะวางแผนป้องกันและรับมือกับสิ่งเหล่านั้นได้อย่างไร

อ่านเพิ่มเติม “การวางแผน และการบริหารจัดการ ยังคงเป็นคุณสมบัติของผู้บริหารและผู้นำที่ดีอยู่หรือเปล่า”

ภาวะผู้นำ กับการบริหารจัดการภาวะวิกฤติ

เวลาที่เกิดภาวะวิกฤติขึ้น ไม่ว่าจะในองค์กร หรือในประเทศก็ตาม ผู้นำขององค์กรถือว่าเป็นบุคคลที่สำคัญมาก เพราะในช่วงนี้ พนักงานต่างก็มีแต่ความกลัว กังวลใจ และไม่แน่ใจในอนาคตของตัวเอง ฯลฯ ซึ่งผู้นำองค์กรนี่แหละที่จะเป็นผู้ที่จะสร้างความมั่นใจให้กับพนักงานในองค์กรได้อย่างดี

อ่านเพิ่มเติม “ภาวะผู้นำ กับการบริหารจัดการภาวะวิกฤติ”

บลอกที่ WordPress.com .

Up ↑