ผู้บริหารมืออาชีพตัวจริง จะไม่มีพฤติกรรมดังต่อไปนี้

คนที่เป็นผู้บริหาร และผู้นำองค์กร ย่อมจะได้อำนาจในการสั่งการและบริหารมาอย่างเต็มที่ โดยเฉพาะธุรกิจขนาดกลางและเล็กนั้น ผู้บริหารระดับสูงถือว่าเป็นผู้ที่มีอำนาจเต็มในการบริหารจัดการ รวมถึงธุรกิจที่เป็น Family Business ก็มักจะให้อำนาจแก่ผู้บริหาร ซี่งปกติก็จะเป็นเจ้าของธุรกิจนั้น ๆ อยู่แล้ว ในการบริหารและตัดสินใจทำงานต่าง ๆ ของบริษัท

อ่านเพิ่มเติม ผู้บริหารมืออาชีพตัวจริง จะไม่มีพฤติกรรมดังต่อไปนี้

เมื่อเป็นผู้นำแล้ว จงระวังพฤติกรรมในทางลบที่เราอาจจะทำไปโดยไม่รู้ตัว

การที่จะเป็นผู้นำที่ดีนั้นเป็นสิ่งที่ไม่ยาก แต่ก็ไม่ง่ายเช่นกัน มีตำรามากมายที่บอกถึงลักษณะของผู้นำที่ดีว่าควรจะเป็นอย่างไร ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการมีวิสัยทัศน์ การยอมรับการเปลี่ยนแปลง การสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้อื่นได้ ฯลฯ สิ่งเหล่านี้ล้วนแต่เป็นสิ่งที่เราพยายามเปลี่ยนแปลงตนเองเพื่อให้เราเป็นผู้นำที่ดีให้ได้ตามหลักของผู้นำ

อ่านเพิ่มเติม “เมื่อเป็นผู้นำแล้ว จงระวังพฤติกรรมในทางลบที่เราอาจจะทำไปโดยไม่รู้ตัว”

บทบาทสำคัญของผู้นำตัวจริง เขามีบทบาทสำคัญอะไรบ้าง

ผู้นำยังคงเป็นคนสำคัญที่จะนำพาองค์กรไปสู่อนาคตที่ดี ทุกองค์กรล้วนมีผู้นำองค์กร แต่ไม่ใช่ทุกคนที่จะนำพาองค์กรไปสู่อนาคตที่ดีได้ แล้วผู้นำตัวจริงเขามีบทบาทอย่างไรในการบริหารจัดการองค์กรบ้าง

อ่านเพิ่มเติม “บทบาทสำคัญของผู้นำตัวจริง เขามีบทบาทสำคัญอะไรบ้าง”

ส่งพนักงานไปนั่งเรียนเรื่องพัฒนาภาวะผู้นำ นั่งเรียนอย่างเดียวคงมีภาวะผู้นำได้ยาก

ช่วงนี้มีแต่คนพูดถึงเรื่องของภาวะผู้นำกันอย่างมากมาย จริง ๆ แล้วเรื่องราวของภาวะผู้นำนั้น เป็นประเด็นที่สำคัญที่ทุกบริษัท ทุกองค์กรจำเป็นที่จะต้องมี และให้ความสำคัญ แทบจะทุกแห่งพยายามที่จะพัฒนาผู้บริหารทุกระดับของตนเองให้มีภาวะผู้นำ บางบริษัทส่งผู้บริหารเข้าหลักสูตรภาวะผู้นำในทุกด้าน ทุกเรื่อง ทั้งนี้ก็เพื่อที่จะหล่อหลอมให้ผู้บริหารของตนเองนั้นเป็นผู้บริหารที่มีภาวะผู้นำ มากกว่าที่จะเป็นแค่เพียงผู้บริหารที่คอยแต่บริหารจัดการงานไปวันๆ

อ่านเพิ่มเติม “ส่งพนักงานไปนั่งเรียนเรื่องพัฒนาภาวะผู้นำ นั่งเรียนอย่างเดียวคงมีภาวะผู้นำได้ยาก”

พื้นฐานสำคัญ 4 ประการที่จะทำให้เราเป็นผู้นำที่น่าเชื่อถือ และมีประสิทธิผลสูง

ในการทำงานไม่ว่าจะเป็นวิชาชีพใดๆ ก็ตาม สิ่งแรกที่เราจะต้องศึกษา ก็คือ พื้นฐานของวิชาชีพนั้นๆ การที่เราพยายามเรียนรู้ในสิ่งที่ยาก โดยไม่เริ่มต้นจากพื้นฐานก่อนนั้น จะทำให้เราขาดรากฐานที่สำคัญของสิ่งนั้น ในการเป็นผู้นำที่ดีก็เช่นกัน เราจะต้องเริ่มต้นจากพื้นฐานของการเป็นผู้นำที่ดีเสียก่อน แล้วจึงไปต่อยอดในเรื่องของผู้นำที่ยากขึ้นไปเรื่อยๆ ได้ ถ้าจู่ๆ ไปเริ่มจากสิ่งที่ยากก่อน โดยไม่สนใจพื้นฐานที่สำคัญนี้เลย เราก็จะไม่สามารถเป็นผู้นำที่ดี และน่าเชื่อถือได้ในสายตาของคนอื่น

อ่านเพิ่มเติม “พื้นฐานสำคัญ 4 ประการที่จะทำให้เราเป็นผู้นำที่น่าเชื่อถือ และมีประสิทธิผลสูง”

บลอกที่ WordPress.com .

Up ↑