ทักษะสำคัญ 10 ประการ ที่คนทำงานยุคใหม่ต้องมีติดตัว เพื่อความสำเร็จในอนาคต

ยุคนี้ถือเป็นยุคสมัยที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วมากกว่ายุคอื่น ๆ ที่เคยผ่านมา มีความก้าวหน้าทางเทคโนโยลีที่รวดเร็ว จนเราแทบตามไม่ทัน มีการติดต่อสื่อสารกันในระหว่างประเทศต่างๆ ข้ามซีกโลกอย่างรวดเร็วมาก อย่างที่ในอดีตไม่เคยเร็วได้ขนาดนี้ และมีการขยายธุรกิจออกนอกประเทศ และมีธุรกิจจากต่างประเทศเข้ามาสู่ในประเทศ มีการเปิดเสรีทางการค้าขายมากขึ้น ไม่ใช่การอยู่แค่เพียงตัวเราคนเดียวเท่านั้นแล้ว ดังนั้น ในการทำงานยุคนี้ คนทำงานควรจะมีทักษะอะไรบ้างที่จะทำให้ตนเองประสบความสำเร็จ และเป็นที่ต้องการขององค์กรต่างๆ มากขึ้น

อ่านเพิ่มเติม ทักษะสำคัญ 10 ประการ ที่คนทำงานยุคใหม่ต้องมีติดตัว เพื่อความสำเร็จในอนาคต

Leadership Competency 16 ตัว สำหรับการเป็นผู้นำที่ดีในยุคนี้ (ตอนจบ)

วันนี้มาต่อกันในเรื่องของ Leadership Competency 16 ตัว ซึ่งมาจากนิตยสาร Harvard Business Review ฉบับพิเศษ Spring 2021 ชื่อบทความว่า Making Yourself Indispensable เขียนโดย Professor 3 ท่าน คือ John H. Zenger, Joseph R. Folkman, และ Scott K. Edinger ในอีก 8 ตัวที่เหลือกันครับ

อ่านเพิ่มเติม “Leadership Competency 16 ตัว สำหรับการเป็นผู้นำที่ดีในยุคนี้ (ตอนจบ)”

Leadership Competency 16 ตัว สำหรับการเป็นผู้นำที่ดีในยุคนี้ (ตอนที่ 1)

เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว ผมได้ทำ Podcast โดยเล่าให้ฟังถึง Leadership Competency 16 ตัว ซึ่งมาจากนิตยสาร Harvard Business Review ฉบับพิเศษ Spring 2021 ชื่อบทความว่า Making Yourself Indispensable เขียนโดย Professor 3 ท่าน คือ John H. Zenger, Joseph R. Folkman, และ Scott K. Edinger ซึ่งมีท่านผู้ฟังหลายท่านบอกว่า อยากให้เขียนออกมาเป็นบทความไว้อ่านอ้างอิงได้ด้วย ก็เลยเป็นที่มาของบทความในวันนี้

อ่านเพิ่มเติม “Leadership Competency 16 ตัว สำหรับการเป็นผู้นำที่ดีในยุคนี้ (ตอนที่ 1)”

บลอกที่ WordPress.com .

Up ↑