พฤติกรรมแบบไหนที่เรียกว่า มีความทุ่มเททำงานให้กับองค์กร

วันนี้จะขอคุยเรื่องของประเด็นสมรรถนะ หรือ Competency ที่หลายๆ องค์กรมีการนำเอาไปใช้เพื่อที่จะสรรหาคัดเลือกพนักงาน พัฒนาพนักงาน รวมถึงการประเมินผลงานงานพนักงานด้วย มี competency อยู่ตัวหนึ่งซึ่งเป็นที่ถกเถียงกันอย่างมาก ว่าจะพิจารณาอย่างไร ก็คือเรื่องของ ความทุ่มเททำงานให้กับองค์กร

อ่านเพิ่มเติม “พฤติกรรมแบบไหนที่เรียกว่า มีความทุ่มเททำงานให้กับองค์กร”

ทำไมการทำ ระบบ Competency ขององค์กรถึงใช้งานไม่ค่อยได้จริง

มีหลายองค์กรที่พยายามจะนำเอาระบบ Competency มาใช้ในการบริหารทรัพยากรบุคคลขององค์กร ไม่ว่าจะในเรื่องของการสรรหาคัดเลือกพนักงาน การพัฒนาพนักงาน และประเมินผลงานพนักงาน การวาง Career Path ฯลฯ ล้วนแล้วแต่จะต้องใช้ระบบ competency ที่สอดคล้องกัน แต่เชื่อมั้ยครับว่า ยังไม่อีกหลายองค์กรที่ยังไม่เข้าใจ และวางระบบ Competency โดยทำแบบงงๆ หรือทำโดยไปลอกเลียนแบบองค์กรอื่นมา

อ่านเพิ่มเติม “ทำไมการทำ ระบบ Competency ขององค์กรถึงใช้งานไม่ค่อยได้จริง”

ทักษะสำคัญ 10 ประการ ที่คนทำงานยุคใหม่ต้องมีติดตัว เพื่อความสำเร็จในอนาคต

ยุคนี้ถือเป็นยุคสมัยที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วมากกว่ายุคอื่น ๆ ที่เคยผ่านมา มีความก้าวหน้าทางเทคโนโยลีที่รวดเร็ว จนเราแทบตามไม่ทัน มีการติดต่อสื่อสารกันในระหว่างประเทศต่างๆ ข้ามซีกโลกอย่างรวดเร็วมาก อย่างที่ในอดีตไม่เคยเร็วได้ขนาดนี้ และมีการขยายธุรกิจออกนอกประเทศ และมีธุรกิจจากต่างประเทศเข้ามาสู่ในประเทศ มีการเปิดเสรีทางการค้าขายมากขึ้น ไม่ใช่การอยู่แค่เพียงตัวเราคนเดียวเท่านั้นแล้ว ดังนั้น ในการทำงานยุคนี้ คนทำงานควรจะมีทักษะอะไรบ้างที่จะทำให้ตนเองประสบความสำเร็จ และเป็นที่ต้องการขององค์กรต่างๆ มากขึ้น

อ่านเพิ่มเติม ทักษะสำคัญ 10 ประการ ที่คนทำงานยุคใหม่ต้องมีติดตัว เพื่อความสำเร็จในอนาคต

บลอกที่ WordPress.com .

Up ↑