Five Factor Model Personality Test แบบทดสอบบุคลิกภาพที่น่าสนใจ

มีท่านผู้อ่านสอบถามมาเกี่ยวกับเรื่องของการใช้แบบทดสอบบุคลิกภาพในการรับคนเข้าทำงาน ว่ามีตัวอื่นที่นอกเหนือจาก DISC หรือไม่ คำตอบก็คือ จริงๆ ถ้าเราลองค้นหาดู เราจะพบว่ามีแบบทดสอบบุคลิกภาพมากมายที่ถูกสร้างขึ้นมา เพื่อใช้ในการทดสอบเพื่อรับคนเข้าทำงานให้ตรงกับคุณสมบัติขององค์กร และของตำแหน่งงาน

เมื่อปี 1940 Raymond Cattell ได้พัฒนาแบบทดสอบบุคลิกภาพขึ้นมาโดยมี 16 ปัจจัยด้านพฤติกรรมที่แสดงออกถึงบุคลิกภาพของคนเรา จากนั้น Robert McCrae and Paul Costa ก็ได้นำมาพัฒนาต่อให้เหลือแค่ 5 ตัวในการทดสอบบุคลิกภาพหลักๆ สำหรับคนเรา ซึ่งนักจิตวิทยาหลายท่านก็ยังคงใช้แบบทดสอบนี้กันอยู่ในปัจจุบัน

แบบทดสอบนี้มีองค์ประกอบของบุคลิกภาพของคนเราอยู่ 5 แบบ ซึ่งคนออกแบบได้บอกว่า มันครอบคลุมการทำงานไม่ว่าจะเป็นงานอะไรก็ตาม ซึ่งในยุคปัจจุบันเอง ก็ยังสามารถนำมาใช้งานได้อยู่เช่นกัน ก็เลยนำมาแนะนำให้อ่านกัน เผื่อจะเป็นความรู้ และเป็นทางเลือกอีกทางหนึ่งที่จะนำมาใช้ในการคัดเลือกบุคคลเข้าทำงานในองค์กรได้อย่างเหมาะสม

Five Factor Model Personality ประกอบไปด้วยดังต่อไปนี้ (บางคนใช้ตัวย่อว่า OCEAN)

  • Openness to Experience เป็นปัจจัยที่ดูว่าคนคนนั้นเป็นคนที่เปิดรับสิ่งใหม่ๆ ได้ดีมากน้อยสักแค่ไหน เป็นคนที่สามารถปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงได้มากเพียงใด เปิดใจเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ได้ดีเพียงใด ซึ่งปัจจัยนี้ก็สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันที่บางองค์กรต้องการพนักงานที่ปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงได้เร็ว พร้อมทั้งต้องการคนที่ชอบเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ อยู่เสมอ

  • Conscientiousness เป็นปัจจัยที่ดูว่า คนคนนั้น เป็นคนที่ควบคุมตนเองได้ดีเพียงใด เป็นคนที่มีวินัยในตนเองมากน้อยแค่ไหน มีการวางแผนในการทำงานอย่างดี หรือเป็นคนที่ปล่อยทุกอย่างไปตามสบายๆ ไม่ต้องวางแผนอะไรมากมาย ปัจจัยนี้หลายๆ องค์กรก็มีการกำหนดเป็น Competency ในเรื่องของความรับผิดชอบ หรือ ความมีวินัยในตนเอง บางองค์กรก็เรียกว่า Proactive เป็นต้น ซึ่งก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่สำคัญในการทำงานในยุคปัจจุบันเช่นกัน เราต้องการคนที่สามารถบริหารจัดการตนเองได้ดีมากๆ โดยเฉพาะกับวิถีการทำงานแบบยืดหยุ่นมากๆ อย่างเช่นในปัจจุบัน

  • Extraversion ปัจจัยนี้ เป็นปัจจัยที่พิจารณาเกี่ยวกับการมีปฏิสัมพันธ์กับคนอื่น ว่าคนคนนั้นเป็นคนที่เข้ากับคนอื่นได้ง่ายหรือไม่ เข้าสังคมได้อย่างสะดวกใจ ชอบที่จะทำงานกับผู้คน และคนอื่นที่แตกต่างกันไป หรือเป็นคนที่มีโลกส่วนตัวสูงชอบทำงานคนเดียว ไม่ชอบสุงสิงกับใคร ซึ่งปัจจัยนี้ก็น่าจะเป็นอีกปัจจัยทางด้านพฤติกรรมอีกตัวหนึ่งที่สำคัญในการคัดเลือกคนที่เหมาะสมให้เข้ากับลักษณะของงาน โดยเฉพาะงานบริการ

  • Agreeableness ตัวนี้จะคล้ายๆ Extraversion แต่จะมองในมุมเรื่องของการทำงานร่วมกับคนอื่นว่าเป็นอย่างไร คนที่มีคะแนนตัวนี้สูง มักจะเป็นคนที่เชื่อมั่นในตัวคนอื่น และไม่คอยจับผิดคนอื่นเวลาทำงานร่วมกัน แต่ถ้าคะแนนต่ำ ก็แสดงให้เห็นถึงความไม่มั่นใจในการทำงานของคนอื่น ซึ่งก็มักจะต้องเข้าไปตรวจสอบและดูรายละเอียดเสมอ นอกจากนั้นยังมองในมุมของ การไม่แคร์ความรู้สึกคนอื่นมากนักอีกด้วยเช่นกัน แต่ถ้าคะแนนตัวนี้มากจนเกินไป ก็จะแสดงให้เห็นถึงแนวโน้มของการประจบประแจงที่สูงเกินไปด้วยเช่นกัน

  • Neuroticism ปัจจัยตัวสุดท้ายนี้จะเป็นตัวบอกถึงการควบคุมอารมณ์ของคน ก็จะมีสองด้าน คือ เป็นคนที่ควบคุมอารมณ์ตนเองได้ยาก มีการใช้อารมณ์เป็นหลักสำหรับการทำทุกอย่าง พูดอีกนัยหนึ่งก็คือ มี EQ ต่ำ กับอีกด้านหนึ่งก็คือ เป็นคนที่สามารถควบคุมอารมณ์ตนเองได้อย่างดี สุขุมรอบคอบ ใช้เหตุผลมากกว่า อารมณ์ในการจัดการกับปัญหาและการทำงาน

นี่คือภาพคร่าวๆ ของแบบทดสอบบุคลิกภาพอีกตัวหนึ่งที่น่าสนใจ แม้ว่ามันจะมีอายุเก่าแก่มาก แต่ก็ยังสามารถใช้งานได้ดีในยุคนี้เนื่องจาก ไม่ว่าจะเป็นการทำงานในยุคใด ก็คือ เราก็ล้วนแต่ต้องการคนที่มีบุคลิกภาพและพฤติกรรมที่เหมาะสมในการทำงาน ซึ่ง ทั้ง 5 ตัวนี้ ก็ยังคงสอดคล้องกับพฤติกรรมการทำงานของงานในยุคปัจจุบันได้

ก็น่าจะเป็นอีกทางเลือกหนึ่งของชาว HR ที่ยังต้องการแบบทดสอบบุคลิกภาพดีๆ อีกสักตัวหนึ่ง

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

บลอกที่ WordPress.com .

Up ↑

%d bloggers like this: