หายังไงก็ไม่ทัน ถ้าไม่ช่วยกันเก็บรักษา

มีองค์กรไหนที่รู้สึกบ้างว่า งานสรรหาและคัดเลือกเป็นงานที่ทำยังไงก็ไม่ทันกับความต้องการของผู้จัดการสายงาน  ได้มีโอกาสคุยกับท่านผู้อ่านท่านหนึ่งในช่วงวันหยุดที่ผ่านมา เล่าให้ฟังว่างานสรรหาและคัดเลือกของบริษัท ทำยังไงก็ไล่ตามความต้องการคนของหน่วยงานหลักไม่ทัน KPI ของงานสรรหาคัดเลือกยากที่จะบรรลุได้ เพราะความต้องการคนมีเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ และที่สำคัญการลาออกก็มากขึ้นเรื่อยๆ เช่นกัน อ่านเพิ่มเติม “หายังไงก็ไม่ทัน ถ้าไม่ช่วยกันเก็บรักษา”

ลองพิจารณาคุณลักษณะเพิ่มเติม 3 ประการ ที่อาจจะทำให้เราได้คนที่ตรงกับงานมากขึ้น

ปัญหาเรื่องการสรรหาคัดเลือกพนักงานยังปรากฏให้เห็นอยู่เสมอ แม้ว่าบางองค์กรจะพยายามใช้เครื่องมือทางด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลได้อย่างครบถ้วนแล้วก็ตาม ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ Job Description คุณสมบัติทางด้านการศึกษา ประสบการณ์ และ Competency ต่างๆ ก็ถูกนำมาใช้ในการกำหนดคุณสมบัติของผู้สมัครไว้อย่างชัดเจนมากๆ อ่านเพิ่มเติม “ลองพิจารณาคุณลักษณะเพิ่มเติม 3 ประการ ที่อาจจะทำให้เราได้คนที่ตรงกับงานมากขึ้น”

บลอกที่ WordPress.com .

Up ↑