จะสรรหาคัดเลือกพนักงานให้ตรง ต้องสร้าง Recruitment Mindset ร่วมกัน

ทุกคนที่ทำหน้าที่ในการสรรหาคัดเลือกพนักงานเข้าทำงานในองค์กรนั้น จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีทัศนคติและมุมมองต่อการสรรหาคัดเลือกที่ถูกต้อง ต้องเข้าใจเจตนารมณ์ของการสรรหาคัดเลือกอย่างแท้จริง จึงจะทำให้เราสามารถสรรหาคัดเลือกพนักงานได้ตรงกับคุณสมบัติที่เราต้องการ อ่านเพิ่มเติม “จะสรรหาคัดเลือกพนักงานให้ตรง ต้องสร้าง Recruitment Mindset ร่วมกัน”

จะรับคนต้องพิจารณาให้ช้า แต่ถ้าจะให้คนออกต้องทำให้เร็ว

ในการบริหารทรัพยากรบุคคล เราคงจะเคยได้ยินว่า ถ้าจะรับคนเข้าทำงาน ให้คิด และพิจารณาให้ดีก่อน ไม่ควรจะรีบรับแบบเร็วๆ แต่ถ้าเมื่อไหร่เราจะเอาคนออกต้องทำให้เร็ว ไม่ควรเยิ่นเย้อนานเกินไป อ่านเพิ่มเติม “จะรับคนต้องพิจารณาให้ช้า แต่ถ้าจะให้คนออกต้องทำให้เร็ว”

หายังไงก็ไม่ทัน ถ้าไม่ช่วยกันเก็บรักษา

มีองค์กรไหนที่รู้สึกบ้างว่า งานสรรหาและคัดเลือกเป็นงานที่ทำยังไงก็ไม่ทันกับความต้องการของผู้จัดการสายงาน  ได้มีโอกาสคุยกับท่านผู้อ่านท่านหนึ่งในช่วงวันหยุดที่ผ่านมา เล่าให้ฟังว่างานสรรหาและคัดเลือกของบริษัท ทำยังไงก็ไล่ตามความต้องการคนของหน่วยงานหลักไม่ทัน KPI ของงานสรรหาคัดเลือกยากที่จะบรรลุได้ เพราะความต้องการคนมีเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ และที่สำคัญการลาออกก็มากขึ้นเรื่อยๆ เช่นกัน อ่านเพิ่มเติม “หายังไงก็ไม่ทัน ถ้าไม่ช่วยกันเก็บรักษา”

บลอกที่ WordPress.com .

Up ↑