ข้อดี และข้อจำกัด ของการจ้างพนักงานที่มีคุณสมบัติสูงกว่าที่กำหนด

ผู้จัดการฝ่ายกับ HR มักจะมีเรื่องถกเถียงกันในเรื่องของการสรรหาคัดเลือกและว่าจ้างพนักงานว่า เราควรจะจ้างพนักงานที่มีคุณสมบัติตรงกับที่กำหนดไว้ หรือควรจะจ้างพนักงานที่สูงกว่าคุณสมบัติที่กำหนด (Overqualified) แบบไหนจะดีกว่ากัน

อ่านเพิ่มเติม “ข้อดี และข้อจำกัด ของการจ้างพนักงานที่มีคุณสมบัติสูงกว่าที่กำหนด”

เลือกให้ดีก่อนรับ อย่ามัวยึกยักถ้าจะให้ออก

กระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคลที่เป็นกระบวนการแรก ก็คือ การสรรหาและคัดเลือกพนักงานเข้าทำงานในองค์กรนั้น หลายคนอาจจะบอกว่า ก็ไม่เห็นจะยากอะไร ก็แค่ไปหาผู้สมัครที่มีคุณสมบัติพร้อม และตรงกับที่กำหนดไว้ แล้วก็เข้าสู่กระบวนการในการคัดเลือก เพื่อให้ได้พนักงานที่ดี และเหมาะสมที่สุด

อ่านเพิ่มเติม “เลือกให้ดีก่อนรับ อย่ามัวยึกยักถ้าจะให้ออก”

การใช้ Social Media ในการคัดเลือกพนักงานเข้าทำงาน ได้ผลจริงหรือ

ปฏิเสธไม่ได้ว่า ทุกวันนี้ Social Media ได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตคนเราไปแล้ว ไม่ว่าจะเป็น Facebook, Instagram, tiktok, tweeter ฯลฯ พนักงานแทบจะทุกคนจะต้องมีการใช้งาน Social Media ในอันใดอันหนึ่งอย่างแน่นอน และแต่ละคนก็จะมีการโพสข้อมูล ข้อความ แสดงความเห็นต่อสิ่งต่าง ๆ รอบตัว ตามมุมมองและความคิดเห็นของตนเอง เนื่องจากถือว่าเป็นพื้นที่ส่วนตัวที่สามารถแสดงความเห็นได้อย่างเต็มที่

อ่านเพิ่มเติม “การใช้ Social Media ในการคัดเลือกพนักงานเข้าทำงาน ได้ผลจริงหรือ”

ความท้าทายในงานบริหารทรัพยากรบุคคล เรื่องการสรรหาและคัดเลือก

กระบวนการที่สำคัญอีกหนึ่งกระบวนการของการบริหารทรัพยากรบุคคลหลังจากที่มีการวางแผนอัตรากำลังคนเรียบร้อยแล้ว ก็คือ การสรรหาคัดเลือกพนักงาน หรือที่ภาษาอังกฤษใช้คำว่า Recruitment and Selection ถ้าเป็นสมัยใหม่หน่อย ก็จะเรียกกันว่า Talent Acquisition

อ่านเพิ่มเติม “ความท้าทายในงานบริหารทรัพยากรบุคคล เรื่องการสรรหาและคัดเลือก”

บลอกที่ WordPress.com .

Up ↑