จะสัมภาษณ์ผู้สมัครให้ได้ผลดี ต้องอย่าลืมทำสิ่งเหล่านี้

แม้ว่าการคัดเลือกพนักงานเข้าทำงานนั้น จะมี AI เข้ามาช่วยมากขึ้นในการ screen และ การ Matching คุณสมบัติของผู้สมัคร อีกทั้งยังมี chatbot ที่เข้ามาช่วยในการพูดคุยสัมภาษณ์เบื้องต้นได้ แต่สุดท้าย เราก็ยังคงต้องมีการสัมภาษณ์แบบที่เป็นมนุษย์คุยกันอยู่ อ่านเพิ่มเติม “จะสัมภาษณ์ผู้สมัครให้ได้ผลดี ต้องอย่าลืมทำสิ่งเหล่านี้”

เครื่องมือในการสรรหาคัดเลือกพนักงานในยุค AI

อย่างที่ผู้อ่านทุกท่านก็ทราบกันดีว่า ยุคนี้เป็นยุคแห่ง AI กิจกรรมทุกอย่างของเราที่เชื่อมต่อกับโลกอินเตอร์เน็ต หรือ Social Network ล้วนแต่มี AI ซ่อนอยู่ เพื่อติดตามดูพฤติกรรมในการใช้ชีวิตของเราเอง แล้วก็จะนำเสนอสินค้าและบริการ รวมถึงข่าวสารต่างๆ มาให้เราอย่างถูกต้อง และตรงใจเรามากที่สุด จนเรารู้สึกว่า ทำไมเขาถึงช่างรู้ใจเราขนาดนี้ อ่านเพิ่มเติม “เครื่องมือในการสรรหาคัดเลือกพนักงานในยุค AI”

หายังไงก็ไม่ทัน ถ้าไม่ช่วยกันเก็บรักษา

มีองค์กรไหนที่รู้สึกบ้างว่า งานสรรหาและคัดเลือกเป็นงานที่ทำยังไงก็ไม่ทันกับความต้องการของผู้จัดการสายงาน  ได้มีโอกาสคุยกับท่านผู้อ่านท่านหนึ่งในช่วงวันหยุดที่ผ่านมา เล่าให้ฟังว่างานสรรหาและคัดเลือกของบริษัท ทำยังไงก็ไล่ตามความต้องการคนของหน่วยงานหลักไม่ทัน KPI ของงานสรรหาคัดเลือกยากที่จะบรรลุได้ เพราะความต้องการคนมีเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ และที่สำคัญการลาออกก็มากขึ้นเรื่อยๆ เช่นกัน อ่านเพิ่มเติม “หายังไงก็ไม่ทัน ถ้าไม่ช่วยกันเก็บรักษา”

อย่าเพิ่งตัดสินใจรับพนักงาน ด้วยเหตุผลว่า ชอบ

วันนี้มีกรณีศึกษามาเล่าให้อ่านกัน ก็คือ องค์กรแห่งมีการสรรหาและคัดเลือกพนักงานเพื่อให้เข้ามาทำงานในตำแหน่งงานที่ต้องอาศัยประสบการณ์ในการทำงานมามากพอ และต้องลงลึกในหน้างานในแบบที่เคยวางระบบและแก้ไขปัญหาให้กับระบบงานเหล่านี้ได้ด้วยตนเองจริงๆ อ่านเพิ่มเติม “อย่าเพิ่งตัดสินใจรับพนักงาน ด้วยเหตุผลว่า ชอบ”

บลอกที่ WordPress.com .

Up ↑