หายังไงก็ไม่ทัน ถ้าไม่ช่วยกันเก็บรักษา

มีองค์กรไหนที่รู้สึกบ้างว่า งานสรรหาและคัดเลือกเป็นงานที่ทำยังไงก็ไม่ทันกับความต้องการของผู้จัดการสายงาน  ได้มีโอกาสคุยกับท่านผู้อ่านท่านหนึ่งในช่วงวันหยุดที่ผ่านมา เล่าให้ฟังว่างานสรรหาและคัดเลือกของบริษัท ทำยังไงก็ไล่ตามความต้องการคนของหน่วยงานหลักไม่ทัน KPI ของงานสรรหาคัดเลือกยากที่จะบรรลุได้ เพราะความต้องการคนมีเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ และที่สำคัญการลาออกก็มากขึ้นเรื่อยๆ เช่นกัน อ่านเพิ่มเติม “หายังไงก็ไม่ทัน ถ้าไม่ช่วยกันเก็บรักษา”

อย่าเพิ่งตัดสินใจรับพนักงาน ด้วยเหตุผลว่า ชอบ

วันนี้มีกรณีศึกษามาเล่าให้อ่านกัน ก็คือ องค์กรแห่งมีการสรรหาและคัดเลือกพนักงานเพื่อให้เข้ามาทำงานในตำแหน่งงานที่ต้องอาศัยประสบการณ์ในการทำงานมามากพอ และต้องลงลึกในหน้างานในแบบที่เคยวางระบบและแก้ไขปัญหาให้กับระบบงานเหล่านี้ได้ด้วยตนเองจริงๆ อ่านเพิ่มเติม “อย่าเพิ่งตัดสินใจรับพนักงาน ด้วยเหตุผลว่า ชอบ”

3 ประเด็นพื้นฐานที่ต้องหาให้เจอจากผู้สมัคร เวลาสัมภาษณ์งาน

การคัดเลือกพนักงานด้วยการสัมภาษณ์นั้น เป็นเครื่องมือที่ใช้กันอย่างแพร่หลาย เพราะถือว่าเป็นช่วงเวลาที่ทั้งสองฝ่ายมาทำความรู้จักกัน มาแสดงความเห็นต่อกันในการทำงาน การสัมภาษณ์ผู้สมัครไม่ใช่การสอบ ที่จะต้องมีถูกมีผิด ดังนั้นการที่ผู้สมัครตอบอะไรที่ไม่ตรงกับความเห็นของผู้สัมภาษณ์ ก็ไม่ได้แปลว่าผิด ยกเว้นจะมีคำถามแบบถูกผิดจริงๆ แบบนั้นก็ว่าไปอย่าง อ่านเพิ่มเติม “3 ประเด็นพื้นฐานที่ต้องหาให้เจอจากผู้สมัคร เวลาสัมภาษณ์งาน”

บลอกที่ WordPress.com .

Up ↑