แค่ Agile Team อย่างเดียวไม่พอ Leadership Team ก็ต้อง Agile ด้วยเช่นกัน

องค์กรที่ต้องการเติบโตอย่างรวดเร็ว ต้องการตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างไวมากๆ รวมทั้ง องค์กรที่อยู่ในช่วงวิกฤติที่ต้องการปรับเปลี่ยนแนวคิดและวิธีการทำงานใหม่ๆ เรามักจะได้ยินว่า องค์กรเหล่านี้จะต้องมี Agile Team

คำว่า Agile แปลว่าตรงๆ ว่า คล่องตัว คล่องแคล่ว ว่องไว ประมาณนี้ครับ ดังนั้น Agile Team ก็คือ ทีมที่คล่องตัวว่องไว ในการทำงาน ในการตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างทันที สามารถทำงานสอดประสานกันได้อย่างรวดเร็ว ไม่ต้องมีขั้นตอนอะไรมากมายให้ยุ่งยาก

ส่วนใหญ่จึงมักจะใช้ Agile Team กับงานที่ต้องประสานและตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว รวมถึงลักษณะงานที่ต้องทำให้สำเร็จอย่างรวดเร็ว เพราะถ้าช้า ตัวงานก็จะเปลี่ยนแปลงไปอีก เช่นงาน เกี่ยวกับเทคโนโลยี ที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ตลอดเวลา ความต้องการของลูกค้าก็เปลี่ยนเร็วเช่นกัน

บางโครงการทำงานกันไปได้ครึ่งเดียว ลูกค้าก็เกิดอยากเปลี่ยนแปลงบางประเด็นในงาน ดังนั้น Agile Team จึงคล่องตัว และสามารถปรับเปลี่ยนวิธีการทำงานได้ทันที ตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ทันที

ผู้บริหารระดับสูงพอได้เห็นแนวคิดแบบนี้จึงพยายามที่จะสร้าง Agile Team ให้เกิดขึ้นในองค์กรของตนเองให้ได้มากที่สุด มีความพยายามที่จะศึกษา และวางระบบ Agile ให้เกิดขึ้นให้ได้ในองค์กร แต่บางองค์กรกลับมีแต่ชื่อของ Agile Team เท่านั้น เพราะการทำงานก็ยังคงเหมือนเดิม ไม่มีความเร็ว หรือความคล่องตัวอะไรเกิดขึ้นเลย ยังคงต้องรออนุมัติจากนายเหนือ ยังคงต้องอาศัยเอกสารต่างๆ มากมาย ทำงานไม่ได้ถ้าไม่มีเอกสารยืนยัน ฯลฯ สุดท้าย ก็ไม่ Agile อะไรเลย

สาเหตุที่เกิดลักษณะเช่นนี้ ก็คือ Leadership Team ขององค์กร ไม่ได้ Agile ไปด้วยนั่นเอง

ถ้าองค์กรของท่านต้องการที่จะทำให้เกิด Agile Team จริงๆ มันต้อง Agile กันตั้งแต่ ผู้นำขององค์กรลงมาเลย ผู้นำองค์กรต้องมีความเชื่อในคติของ Agile (Agile Manifesto) ซึ่งก็คือ

  • เน้นการประสานงานระหว่างคน ทีมงาน มากกว่า กระบวนการและเครื่องมือ ต้องให้อิสระแก่พนักงานแต่ละคนในการทำงาน การคิด และหาทางแก้ไขปัญหามากกว่าที่จะต้องไปเน้นที่กระบวนการคิด เช่น เมื่อไหร่ที่ลูกค้าร้องเรียนมา ต้องพิมพ์คำร้องเรียน แล้วส่งให้กับหน่วยงานที่รับผิดชอบก่อน จากนั้น หน่วยงานนี้ก็จะกระจายไปยังต้นสังกัด จากนั้น ต้นสังกัดก็ต้องตั้งคณะกรรมการเพื่อแก้ไขปัญหานี้ขึ้นมา จากนั้นจึงค่อยกำหนดวันเวลาประชุม แล้วจึงค่อยคิดหาทางแก้ปัญหา ฯลฯ กว่าปัญหาจะได้รับการแก้ไข ลูกค้าก็เปลี่ยนใจไปใช้บริการกับผู้ให้บริการรายอื่นเรียบร้อย ดังนั้น การมี Agile Team ที่ทำงานได้จริง ผู้บริหารระดับสูงจะต้องไม่มัวแต่นั่งคิดว่า จะต้องผ่านขั้นตอนนั้นนี้ก่อน ต้องมีการอนุมัติจากที่นั่นที่นี่ก่อน แล้วจึงจะต้องมาตั้งคณะทำงานกันก่อน ฯลฯ ถ้าเป็นแบบนี้ การมี Agile Team ก็เป็นแค่เพียงชื่อเท่านั้น

 

  • ให้ลูกค้าเข้ามามีส่วนร่วมในการทำงาน ไม่ใช่เน้นไปที่สัญญาโครงการที่ทำไว้ สาเหตุที่มี Agile Team แต่ไม่สามารถทำงานได้จริง ก็คือ ทีมงานต้องการปรับเปลี่ยนให้แก่ลูกค้าได้เร็ว ทันที แต่ผู้นำกลับมองว่า เราต้องเดินตามสัญญาที่เขียนไว้สิ ไม่ใช่มาเปลี่ยนอะไรแบบนี้ตลอดเวลา ถ้าทีมงาน กับผู้บริหารมองแตกต่างกันแบบนี้ คำว่า Agile Team ก็ไม่สามารถเกิดขึ้นได้เช่นกัน

 

  • เน้นไปที่การหาทางแก้ไขปัญหา ไม่ใช่ เน้นเอกสาร Agile Team ต้องการแก้ไขปัญหาให้เร็ว ดังนั้นการทำงานของเขา อาศัยแค่เพียงการสื่อสารพูดจากัน ก็เข้าใจได้ ลงมือทำได้ทันที แต่ถ้าผู้บริหารยังคงมองว่า จะต้องทำเป็นเอกสารมาก่อน ถ้างานนั้นมันเกินกว่าขอบเขตที่กำหนดไว้ในสัญญาก็ต้องร่างสัญญาเพิ่มเติมกันใหม่ก่อนลงมือทำ บางองค์กร ทีมงานบอกว่า ถ้าจะให้ทำเพิ่มในส่วนนี้ เราทำให้ได้แต่ต้องขอเวลาเพิ่มอีกหน่อย ผู้บริหารทราบเรื่อง ก็บอกว่า อย่าเพิ่งทำ เพราะเราต้องทำเอกสารขยายเวลาให้เรียบร้อยก่อน ถ้าเป็นกันแบบนี้ Agile Team ก็ไม่สามารถทำงานได้อย่างที่เราตั้งความคาดหวังไว้แน่นอน

 

  • ต้องเน้นไปที่ความยืดหยุ่น ไม่ใช่ยึดตามแผนงานโดยไม่สามารถเปลี่ยนอะไรได้ จริงๆ ชื่อก็บอกแล้วว่า Agile ก็คือ ต้องเร็ว ต้องเปลี่ยนได้ทันที ดังนั้น การที่ผู้บริหารหรือผู้นำองค์กรมัวแต่ยึดติดกับแผนงานอย่างเคร่งครัด โดยที่ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้เลย หรือถ้าจะเปลี่ยนจะต้องผ่านขั้นตอนต่างๆ นานา มากมายนั้น มันก็จะไม่เอื้อการทำงานแบบ Agile Team เช่นกัน

ดังนั้น 4 ประเด็นข้างต้น ตัวผู้นำองค์กรเองจำเป็นต้องเปลี่ยนมุมมองความเชื่อก่อน จากนั้น จะต้องเปลี่ยนกระบวนการในการทำงานให้กระชับมากขึ้น ตัดขั้นตอนการทำงานที่ไม่จะเป็น ที่ซ้ำซ้อน ที่ไม่เกิดมูลค่าเพิ่ม ฯลฯ ออกไปจากการทำงานจริงให้ได้ แล้วองค์กรเราจะเป็น Agile ทั้งองค์กรได้ดีขึ้นทันที

ในบ้านเรานั้น หลายองค์กรพยายามที่จะสร้าง Agile Team ขึ้นมา พนักงานมีความพร้อมมากๆ เพราะรู้สึกสนุกกับการทำงานแบบนี้ แต่กลับกลายเป็นว่าผู้บริหารเห็นชอบแค่เพียงแนวคิด แต่การปฏิบัติจริงนั้น ผู้บริหารยังคงเรียกหาเอกสาร เรียกหาสัญญาที่เป็นลายลักษณ์อักษร ยังคงยึดมั่นกับกระบวนการทำงานแบบเดิม ยังต้องมีการผ่านกรรมการหลายคณะมากมาย และยังต้องมีการตั้งคณะทำงานกันอีกหลายคณะ ฯลฯ

ถ้าผู้บริหารยังคงคิดแบบนี้ Agile Team ก็ไม่มีหวังได้เกิดในองค์กรอย่างแน่นอนครับ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

บลอกที่ WordPress.com .

Up ↑

%d bloggers like this: