Stand-up Meeting กับ ความคิดสร้างสรรค์ไปด้วยกันได้หรือไม่

หลายองค์กรพยายามที่จะนำเอาแนวคิดของ Agile ไปประยุกต์ใช้ในการทำงาน เนื่องจากเป็นแนวคิดที่เน้นการสร้างความรวดเร็ว ความคล่องตัวในการทำงาน โดยเฉพาะในการให้บริการแก่ลูกค้า ที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น และทันต่อความต้องการของลูกค้า

อ่านเพิ่มเติม “Stand-up Meeting กับ ความคิดสร้างสรรค์ไปด้วยกันได้หรือไม่”

Agility การทำงานในยุคใหม่ เพื่อตอบสนองการเปลี่ยนแปลงที่เร็วขึ้น

อะไรๆ ในยุคนี้มันช่างเปลี่ยนแปลงกันอย่างรวดเร็ว ข้อมูลใหม่วันนี้ พรุ่งนี้อาจจะใช้ไม่ได้ ความรู้ใหม่ในวันนี้ พรุ่งนี้ก็อาจจะเก่าไปเสียแล้ว ทักษะบางอย่างยังไม่ทันได้เริ่มใช้งาน วันต่อไปก็กลายเป็นทักษะที่เก่าไปอีก การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นมันทำให้ความต้องการของลูกค้าเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว และด้วยเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงด้วยความเร็วเป็นเท่าตัว ทำให้องค์กรที่ต้องทำงานตอบสนองความต้องการของลูกค้า จำเป็นที่จะต้องเปลี่ยนแปลงวิธีคิดและวิธีการทำงานกันอย่างรวดเร็ว

อ่านเพิ่มเติม “Agility การทำงานในยุคใหม่ เพื่อตอบสนองการเปลี่ยนแปลงที่เร็วขึ้น”

ถ้าอยากจะเริ่มต้น HR Agile Team จะต้องทำอย่างไรบ้าง

สัปดาห์ที่แล้วมีเขียนบทความเรื่องของ Agile ซึ่งมีท่านผู้อ่านสอบถามกันเข้ามาว่า Agile นี่เป็นแนวความคิดที่สามารถเอามาใช้ในทางปฏิบัติได้จริงๆ หรือไม่ หรือเป็นเพียงแค่แฟชั่นคำใหม่ ซึ่งมาเร็วไปเร็ว

อ่านเพิ่มเติม “ถ้าอยากจะเริ่มต้น HR Agile Team จะต้องทำอย่างไรบ้าง”

แนวคิดการทำงานแบบ Agile คืออะไรกันแน่ และเอามาใช้จริงได้อย่างไรบ้าง กับงาน HR

ได้เขียนบทความเกี่ยวกับ Agile HR ไปเมื่อวานนี้ ก็มีท่านผู้อ่านสอบถามมาว่า Agile มันคืออะไรกันแน่ บางท่านเคยได้ยินแต่ไม่รู้ว่ามันคืออะไร บางท่านก็ไม่เคยได้ยินแนวทางการทำงานแบบนี้มาก่อนเลย ก็เลยจะสรุปคร่าวๆ ให้อ่านกันว่า Agile นั้นมันคืออะไรกันแน่

อ่านเพิ่มเติม “แนวคิดการทำงานแบบ Agile คืออะไรกันแน่ และเอามาใช้จริงได้อย่างไรบ้าง กับงาน HR”

HR จะทำให้ Agile ได้อย่างไร แนวทางในการทำระบบงาน HR ให้ตอบโจทย์องค์กร

ท่านผู้อ่านน่าจะเคยได้ยินคำว่า Agile กับมาบ้าง Agile เป็นแนวคิดในการทำงาน ที่เริ่มต้นจากการพัฒนา Software เพื่อให้ทันกับความต้องการของลูกค้า และสามารถที่ปรับเปลี่ยนวิธีการทำงานได้อย่างรวดเร็ว ก็เลยเกิดการทำงาน แบบ Agile ขึ้น

อ่านเพิ่มเติม “HR จะทำให้ Agile ได้อย่างไร แนวทางในการทำระบบงาน HR ให้ตอบโจทย์องค์กร”

บลอกที่ WordPress.com .

Up ↑