การทำงานแบบ Flexible Working ในต่างประเทศเขานิยมทำแบบไหนบ้าง

อ้างอิงงานวิจัยเดิมจากบทความก่อนหน้านี้เกี่ยวกับ Flexible Working ที่ชื่องานวิจัยว่า An update on flexible and hybrid working practices ของ CIPD ได้ระบุรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการทำงานแบบยืดหยุ่นที่ต่างประเทศมีการนำมาปฏิบัติจริงในช่วงเวลาที่ผ่านมาว่ามีอะไรบ้าง

  • Part-time hours วิธีแรกก็คือมีการกำหนดให้พนักงานสามารถทำงานเป็นช่วงเวลาได้ โดยมีการปรับอัตราค่าจ้างให้สอดคล้องกับเวลาการทำงานจริงของพนักงาน ซึ่งวิธีนี้ก็จะสามารถทำให้พนักงานออกแบบเวลาการทำงานของตนเองในบางช่วงเวลาที่จะต้องดูแลครอบครัวเป็นพิเศษ หรือ บางองค์กรก็มีการกำหนดชัดเจนไปเลยว่า มีงานอะไรบ้างที่พนักงานสามารถเปลี่ยนสภาพการทำงานจากเดิมให้เป็นงานแบบ part-time ได้ โดยมีการเปลี่ยนเงื่อนไขของการทำงานและค่าตอบแทน
  • Working from Home วิธีที่สองก็คือวิธีที่เราคุ้นเคยกันดี ก็คือ การทำงานจากที่บ้าน ก็จะมีสองลักษณะที่บริษัทกำหนดขึ้น ก็คือการทำงานจากที่บ้านแบบบางช่วงเวลา ผสมผสานกับการเข้าทำงานในบริษัท ซึ่งมีประมาณ 43% ขององค์กรที่ทำการสำรวจ และที่เหลือ อีก 57% จะเป็นการทำงานจากที่บ้านแบบเต็มรูปแบบ
  • Flexible time วิธีที่สามก็คือ การกำหนดเวลาทำงานแบบยืดหยุ่น ซึ่งเป็นอีกวิธีหนึ่งที่นิยมกันมาก โดยเฉพาะกับองค์กรที่ไม่สามารถให้พนักงานทำงานจากที่บ้านได้เต็มรูปแบบ ก็จะใช้วิธีกำหนดเวลาการทำงานแบบยืดหยุ่นมากขึ้น

จากผลการสำรวจครั้งนี้ยังมีระบุอีกว่า มีพนักงานประมาณ 13% ที่ตัดสินใจลาออกจากองค์กร ด้วยเหตุผลที่ว่า บริษัทไม่มีการกำหนดแนวปฏิบัติการทำงานแบบยืดหยุ่นเลย ก็เลยลาออกไปทำงานกับบริษัทที่มีนโยบายด้านนี้

นอกจากนี้ ยังมีผลการสำรวจตามมาว่า บริษัทที่มีการกำหนดให้พนักงานสามารถทำงานแบบยืดหยุ่นได้นั้น พนักงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการทำงานมากขึ้นถึง 41% จากเดิม (Productivity) และองค์กรอีกจำนวนหนึ่งประมาณ 43% สามารถระบุได้ว่า Productivity ในการทำงานของพนักงานยังคงรักษาระดับเดิมไว้ได้ เมื่อเทียบกับก่อนใช้นโยบายการทำงานแบบยืดหยุ่น และที่เหลืออีกประมาณ สิบกว่าเปอร์เซ็นต์ ระบุว่า พนักงานมี productivity ลดลง

อย่างไรก็ดี เมื่อองค์กรตัดสินใจให้มีนโยบายการทำงานแบบยืดหยุ่น สิ่งที่ต้องทำให้ชัดเจนก็คือ แนวปฏิบัติที่ถูกต้องเหมาะสมกับการทำงาน และมีการกำหนดมาตรการทางด้านผลงานใหม่ให้สอดคล้องกับการทำงานแบบใหม่นี้เช่นกัน

และที่สำคัญก็คือ ต้องมีการเปลี่ยนพฤติกรรมในการทำงานของพนักงาน และคุณสมบัติของพนักงานที่จะทำงานแบบยืดหยุ่นได้ดี มิฉะนั้นแล้ว Productivity ในการทำงานของพนักงานอาจจะลดลงได้ ถ้าไม่มีการกำหนดมาตรการต่าง ๆ เหล่านี้ให้ครบถ้วน และชัดเจน

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

บลอกที่ WordPress.com .

Up ↑

%d bloggers like this: