ทักษะสำคัญของผู้จัดการ ที่จะทำให้การทำงานแบบ Hybrid ได้ผลดี

เมื่อสัปดาห์ที่แล้วได้ลงบทความเกี่ยวกับการทำงานแบบ Hybrid ไป ในมุมของสิ่งที่ผู้จัดการและผู้บริหารต้องตระหนักถึง เพื่อที่จะทำให้การทำงานแบบ Hybrid เกิดประสิทธิภาพสูงสุด และเกิดความเป็นธรรมกับพนักงานทุกคน เพราะถ้าเราทำงานกันแบบ Hybrid จริงๆ เราจะเห็นพนักงานแต่ละคนทำงานแตกต่างกันไปตามสถานที่และเวลาในการทำงาน บางคนอาจจะไม่ได้เจอหน้าเจอตากันเลยก็อาจจะเป็นไปได้

อ่านเพิ่มเติม ทักษะสำคัญของผู้จัดการ ที่จะทำให้การทำงานแบบ Hybrid ได้ผลดี

ผู้บริหารจะต้องมี Flexi Mind ถ้าเราจะใช้ระบบ Flexible Working

ระบบการทำงานแบบยืดหยุ่นจะไม่ได้ผลเลย ถ้าผู้บริหารและผู้นำองค์กรนั้น ไม่มีความคิดแบบมุมมองแบบยืดหยุ่นด้วย

เราจะเห็นตัวอย่างมาเยอะมาก ที่องค์กรพยายามนำเอานโยบายการทำงานแบบยืดหยุ่นมาใช้จริง แต่พอประกาศใช้ไปแล้ว พนักงานกลับรู้สึกว่าไม่เห็นจะยืดหยุ่นตรงไหนเลย บางคนอยากกลับไปทำงานแบบเดิมที่ไม่ยืดหยุ่น เพราะรู้สึกว่าชีวิตมันยืดหยุ่นมากกว่า กับการทำงานที่ไม่ยืดหยุ่น

อ่านเพิ่มเติม “ผู้บริหารจะต้องมี Flexi Mind ถ้าเราจะใช้ระบบ Flexible Working”

ทุกงานในองค์กรสามารถทำงานแบบยืดหยุ่นได้จริงหรือ

คำถามนี้ผู้บริหารท่านหนึ่งสอบถามมา ท่านผู้อ่านคิดว่า สามารถทำได้จริงหรือไม่ครับ คำตอบก็คือ ทำได้จริง แค่ต้องทำความยืดหยุ่นให้สอดคล้องและเหมาะสมกับงานแต่ละงานในองค์กร

อ่านเพิ่มเติม “ทุกงานในองค์กรสามารถทำงานแบบยืดหยุ่นได้จริงหรือ”

เคยเจอหรือยัง กับการทำงานแบบยืดหยุ่น ที่ไม่ยืดหยุ่นจริง

หลายบริษัทนำเอาแนวทางในการทำงานแบบยืดหยุ่นมาใช้จริงในการทำงาน โดยเฉพาะในช่วงหลังโควิด หรือช่วงที่เราน่าจะอยู่กับโควิดได้อย่างราบรื่นมากขึ้น ในสองปีที่มีการ work from home และมีการทำงานแบบยืดหยุ่นของพนักงานในช่วงโควิด ทำให้ผู้บริหารองค์กร ฝ่ายบุคคล และพนักงานได้เรียนรู้ว่า วิถีการทำงานแบบใหม่น่าจะต้องเกิดขึ้นในการทำงานอย่างแน่นอน ซึ่งก็คือ การทำงานแบบยืดหยุ่นนั่นเอง

อ่านเพิ่มเติม “เคยเจอหรือยัง กับการทำงานแบบยืดหยุ่น ที่ไม่ยืดหยุ่นจริง”

บลอกที่ WordPress.com .

Up ↑