สร้าง Productivity ของพนักงานได้ด้วยการให้ Recognition

ท่านผู้อ่านหลายคนมีข้อสงสัยกันเยอะว่า ช่วงเวลาที่องค์กรตัดค่าจ้าง ลดค่าจ้างลง หรือ ลดเวลาในการทำงานลงเพื่อที่จะลดค่าจ้างพนักงาน หรืออะไรที่เกี่ยวข้องกับเงินเดือนค่าจ้างของพนักงานที่ถูกลดลงไปนั้น มันจะกระทบต่อแรงจูงใจในการทำงานของพนักงานหรือไม่ และจะมีวิธีการอย่างไรที่จะรักษา Productivity ในการทำงานของพนักงานให้คงไว้ได้

ถ้าเป็นภาวะปกติ เราก็คงต้องตอบว่า แน่นอน พนักงานจะรู้สึกไม่ดี และรู้สึกขาดแรงจูงใจในการทำงานไปเหมือนกัน แต่ถาอยู่ในภาวะวิกฤติเช่นนี้ พนักงานเองส่วนใหญ่จะรู้สึกว่า ดีกว่าถูกเลิกจ้าง แน่นอน

อย่างไรก็ดี ถ้าพนักงานยังคงทำงานอยู่กับองค์กรที่มีนโยบายลดค่าจ้างเงินเดือนในช่วงนี้ แล้วเราจะวิธีการอย่างไรในการกระตุ้นและสร้างแรงจูงใจให้พนักงานทำงานได้อย่างมีผลิตภาพตามเป้าหมายที่เราต้องการ

คำตอบก็คือ เราสามารถทำได้ โดยผ่านการให้ความสำคัญแก่พนักงาน หรือที่ภาษาอังกฤษใช้คำกว่า Recognition ซึ่งถือว่า เป็นรางวัลทางด้านจิตใจอย่างหนึ่งที่หัวหน้าสามารถให้กับพนักงานได้โดยไม่ต้องใช้เงินสักบาท แต่สามารถสร้างแรงจูงใจให้กับพนักงานในระยะยาวได้ดีกว่าค่าจ้างเงินเดือน

มีงานวิจัยมากมาย ที่ระบุว่า พนักงานเองนอกจากเงินเดือนค่าตอบแทนที่ต้องการแล้ว สิ่งสำคัญก็คือ ต้องการการเอาใจใส่ ต้องการได้รับความสำคัญจากนายของตนเอง (Recognition)

เนื่องจากเงินเดือนได้รับอยู่แล้วทุกเดือน ทำดี ทำไม่ดี ยังไงก็ได้รับทุกเดือน ดังนั้น มันเป็นสิ่งที่เราเรียกว่า ได้รับโดยดุษฏี ไม่มีพลังอะไรเพิ่มเติม ดังนั้น ในแต่ละวันเราสามารถสร้างพลังในการทำงานให้กับพนักงานของเราได้โดยผ่าน Recognition นี่แหละครับ ที่จะเป็นตัวกระตุ้นและสร้างพลังเชิงบวกในการทำงานให้กับพนักงานได้อย่างดี

ดังนั้น ถ้าเราต้องการให้พนักงานสร้าง productivity ให้ได้ดีในช่วงเวลาวิกฤติ ที่บริษัทต้องมีการลดค่าจ้างเงินเดือนนั้น ทางเลือกเดียวที่จะพอนำมาใช้ได้ก็คือ ต้องให้เหล่าบรรดาหัวหน้างาน ผู้จัดการ รู้จักที่จะให้ Recognition กับพนักงานของตนเองให้ได้

งานวิจัยของ Bamboo HR และ Cornerstone ในบทความเรื่องของ How to build productivity through reward and recognition นั้น ได้ระบุชัดเจนในเรื่องของ Recognition ว่า

  • การให้ Recognition พนักงานไม่ว่าจะเป็นการพูดคุย การให้คำชมเชย การให้กำลังใจ ฯลฯ ถือเป็นปัจจัยอันดับหนึ่งที่จะสร้างแรงจูงใจในการทำงานให้กับพนักงานได้ทุกวัน เพราะหัวหน้าสามารถให้ได้ทุกวันจริงๆ

 

  • 69% ของพนักงานที่ได้รับ Recognition จากนาย จะมีพลังในการทำงานมากขึ้น ขยันทำงานมากขึ้น เพราะรู้สึกว่า เขาได้รับความสำคัญจากนาย และจากงานที่เขาทำ

 

  • คนเราจะพัฒนาสิ่งที่ตนเองทำ ถ้าได้รับการบอกเล่าชื่นชมจากนาย พนักงานจะพยายามทำงานให้ดีขึ้นกว่าเดิม หรือไม่ก็พยายามรักษาระดับคุณภาพของการทำงานให้ได้เท่าเดิม

 

  • 82% ของพนักงานจะรู้สึกไม่พอใจ และหงุดหงิดมาก ถ้านายไม่สนใจ ไม่หือ ไม่อือ อะไรกับงานของพนักงานที่ทำสำเร็จ และจากนั้น แรงจูงใจของพนักงานก็จะลดลด เพราะรู้สึกว่า ตนเองไม่ได้รับความสำคัญจากนายเลย

 

  • 49% ของพนักงานจะลาออกจากงานที่ตนเองทำ เนื่องจากไม่ได้รับความใส่ใจ ไม่ได้รับ Recognition จากหัวหน้าของตนเอง

ทฤษฎีแรงจูงใจมากมาย ที่ยืนยันเกี่ยวกับ เรื่องของ Self Esteem หรือ ความต้องการได้รับการยกย่องชมเชย ว่านี่คือความต้องการของมนุษย์เราโดยธรรมชาติเลย เมื่อไหร่ที่เราอยู่ในกลุ่มสังคมใดสังคมหนึ่ง เราต้องการได้รับการยอมรับ และต้องการได้รับการยกย่องจากกลุ่มสังคมนั้นว่าเราคือคนเก่งคนหนึ่งเช่นกัน

ดังนั้นถ้าผู้จัดการคนไหน มองเห็นและเข้าใจความต้องการในส่วนนี้ของพนักงาน และนำมาประยุกต์ใช้อย่างถูกวิธี และที่สำคัญคือ ต้องใช้อย่างจริงใจด้วย

เราก็จะเห็น พลังใจ พลังกายของพนักงานในการทำงานอย่างต่อเนื่อง แล้ว Productivity ของพนักงานก็จะสูงขึ้นได้ แม้ว่าจะอยู่ในช่วงวิกฤติก็ตาม

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

บลอกที่ WordPress.com .

Up ↑

%d bloggers like this: