Reward and Recognition เหมือนหรือต่างกันอย่างไร

เรื่องของการบริหารค่าตอบแทนนั้น เป็นเรื่องสำคัญเรื่องหนึ่งสำหรับการบริหารทรัพยากรบุคคลขององค์กร ถามว่า องค์กรที่มีการจ่ายค่าตอบแทนที่สูงมาก นั้น ถือเป็นองค์กรที่สามารถสร้างพลัง และสร้างแรงจูงใจให้กับพนักงานได้ดีกว่า องค์กรที่จ่ายต่ำกว่าใช่หรือไม่ คำตอบคือ อาจจะใช่ หรืออาจจะไม่ใช่ก็ได้

อ่านเพิ่มเติม “Reward and Recognition เหมือนหรือต่างกันอย่างไร”

สร้าง Productivity ของพนักงานได้ด้วยการให้ Recognition

ท่านผู้อ่านหลายคนมีข้อสงสัยกันเยอะว่า ช่วงเวลาที่องค์กรตัดค่าจ้าง ลดค่าจ้างลง หรือ ลดเวลาในการทำงานลงเพื่อที่จะลดค่าจ้างพนักงาน หรืออะไรที่เกี่ยวข้องกับเงินเดือนค่าจ้างของพนักงานที่ถูกลดลงไปนั้น มันจะกระทบต่อแรงจูงใจในการทำงานของพนักงานหรือไม่ และจะมีวิธีการอย่างไรที่จะรักษา Productivity ในการทำงานของพนักงานให้คงไว้ได้ อ่านเพิ่มเติม “สร้าง Productivity ของพนักงานได้ด้วยการให้ Recognition”

Recognition ทักษะสำคัญของการเป็นผู้บังคับบัญชา

ยังมีอีกหลายคนที่มีมุมมอง และทัศนคติของการเป็นผู้บังคับบัญชาที่ไม่ค่อยเหมาะสมในยุคนี้มากนัก ก็คือ ยังมีคนที่ดำรงตำแหน่งในระดับบังคับบัญชาที่คิดว่า การเป็นผู้บังคับบัญชา ก็คือ เราต้องบังคับให้ลูกน้องทำงานให้ได้ และต้องบัญชาการสั่งการเองทั้งหมด ลูกน้องต้องเชื่อฟัง และต้องทำตามที่เราสั่งเท่านั้น ห้ามเป็นอย่างอื่น อ่านเพิ่มเติม “Recognition ทักษะสำคัญของการเป็นผู้บังคับบัญชา”

สรุปบทเรียนจากหนังสือ O Great One แนวทางในการสร้างพลังแห่งการให้ความสำคัญ

วันนี้มาตามสัญญานะครับ ที่ว่าจะสรุปเนื้อหาในหนังสือเรื่อง O Great One มาให้อ่านกันครับ หนังสือเรื่อง O Great One นี้ถือเป็นหนังสือที่ดีอีกเล่มที่คนที่เป็นผู้จัดการ หัวหน้า หรือแม้กระทั่งผู้บริหารระดับสูงขององค์กรควรจะอ่าน และเอาแนวทางมาใช้ในทางปฏิบัติจริง ถือว่าเป็นแนวทางในการสร้างแรงจูงใจ และสร้างแรงบันดาลใจในการทำงานให้กับพนักงานในทุกระดับได้อย่างดีมากๆ อ่านเพิ่มเติม “สรุปบทเรียนจากหนังสือ O Great One แนวทางในการสร้างพลังแห่งการให้ความสำคัญ”

บลอกที่ WordPress.com .

Up ↑