นโยบาย 3 อันดับแรก ที่องค์กรให้ความสำคัญในช่วงโควิด19

ช่วงเวลาของโควิด 19 ผ่านไปก็ปีกว่าแล้ว ตั้งแต่ต้นปี 2563 ที่แล้วจนกระทั่งปีนี้ ในประเทศไทยเองก็ยังคง เปิดๆ ปิดๆ กันอยู่ มาตรการต่างๆ ทางภาครัฐ ก็ยังไม่ค่อยจะชัดเจนเท่าไหร่ วัคซีนก็ยังคงไม่ทั่วถึง ฯลฯ ซึ่งสิ่งเหล่านี้ล้วนส่งผลกระทบต่อการทำงานของภาคธุรกิจอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้

ช่วง 1 ปีที่ผ่านมา ภาคธุรกิจต้องปรับตัวเยอะมาก บางแห่งก็ไปได้สวย บางแห่งก็ลุ่มๆ ดอนๆ และหลายแห่งต้องปิดตัวกันไป ในช่วงเวลาแบบนี้ ธุรกิจส่วนใหญ่เขาให้ความสำคัญกับเรื่องอะไรกันบ้าง

ผมอ่านเจองานวิจัยของ CIPD ที่เพิ่งออกมาเมื่อช่วงไตรมาสที่แล้ว เขาวิจัยถึงสิ่งที่องค์กรให้ความสำคัญในช่วงโควิด19 ว่า มีเรื่องอะไรบ้าง ซี่งจริงๆ แล้วเขาต้องการที่จะทราบว่า ช่วงเวลาแบบนี้ องค์กรไหนบ้างที่มีการให้ความสำคัญกับการพัฒนาพนักงานกันอย่างต่อเนื่องบ้าง เราลองมาดูคำตอบกัน

  • ให้เวลากับการหาวิธีการรับมือกับปัญหาโควิด องค์กรส่วนใหญ่จะทุ่มเทแรงกายและแรงใจ รวมทั้งให้ความสำคัญไปกับเรื่องของการวางแผนรับมือกับสถานการณ์โควิด ซึ่งมันอาจจะเปลี่ยนแปลงได้เป็นรายวัน องค์กรต้องการให้ธุรกิจยังคงเดินต่อไปได้ในช่วงนี้ ดังนั้นมาตรการต่าง ๆที่ออกมา ก็จะเน้นไปในเรื่องของการป้องกัน และแก้ไขปัญหาโควิด19 ในรูปแบบต่างๆ ทั้งแผนหลัก แผนรอง แผนความต่อเนื่องทางธุรกิจ ฯลฯ ทั้งนี้ก็เพื่อให้ธุรกิจยังคงมีรายได้เข้ามาให้ได้

  • หาทางรักษา/เพิ่มยอดขาย พอมีปัญหาจากสภาพแวดล้อมภายนอก แน่นอนว่า ย่อมส่งผลกระทบต่อการทำธุรกิจขององค์กรอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ดังนั้นผู้บริหารองค์กรก็เลยต้องใช้เวลาในช่วงระยะเวลา 1 ปีที่ผ่านมากับเรื่องของการวางแผนการใหม่ๆ หาช่องทาง และการเปลี่ยนแปลงใหม่ๆ เพื่อทำให้องค์กรมียอดขายอย่างน้อยๆ ก็คงที่ไม่ลดลงไปกว่าเดิมที่ผ่านมา ดั้งนันผู้บริหารส่วนใหญ่ก็จะให้ความสำคัญกับการทางทางเพิ่มยอดขายในสถานการณ์ที่ดูเหมือนจะทำอะไรได้ลำบาก แต่ก็ต้องพยายามหากันต่อไป

  • หาทางลดต้นทุน ในอีกมุมหนึ่ง เนื่องจากรายได้มีแนวโน้มลดลง และหาช่องทางเพิ่มยอดขายได้ยากมากขึ้น หลายองค์กรก็ให้เวลาไปกับเรื่องของการพยายามลดต้นทุนในการทำงานลงให้ได้มากที่สุด พยายามหาช่องทางที่จะทำให้ต้นทุนในด้านต่างๆ ลดลง อะไรที่ไม่ค่อยได้ใช้ก็จะลดและตัดงบประมาณไปในช่วงนี้ โดยเฉพาะงบประมาณด้านของการพัฒนาทรัพยากรบุคคล และงบประมาณในการพัฒนางานด้านต่างๆ ขององค์กร เราก็จะเห็นได้ว่า ช่วงนี้พนักงานในองค์กรจะไม่ค่อยได้รับการพัฒนาอะไรมากนัก อีกทั้งยังไม่ค่อยเห็นอะไรใหม่ๆ ออกมาในระยะนี้ ก็เพราะกำลังลดต้นทุนลงนั่นเอง

นี่คือ 3 อันดับแรกที่องค์กรส่วนใหญ่ให้ความสำคัญจริงๆ ถ้าไปถามผู้บริหารเกี่ยวกับเรื่องของการยกระดับชีวิตและความเป็นอยู่ของพนักงานในช่วงนี้ หรือถามว่า เรามีสวัสดิการอะไรเพิ่มเติมให้หรือไม่ในระยะนี้ หรือจะมีการพัฒนาพนักงานเหมือนเดิมหรือไม่ในช่วงนี้

คำตอบที่เราจะได้ ถ้าผู้บริหารตอบแบบโลกสวยหน่อย ก็จะตอบว่า นโยบายต่างๆ ของเราในเรื่องเหล่านี้ ยังคงรักษาไว้ในแบบเดิม พนักงานจะยังคงได้รับสิ่งที่ดีๆ จากบริษัท แม้ว่าบริษัทจะประสบกับภาวะขาดทุนก็ตาม

หรืออีกแนวหนึ่งของคำตอบก็จะมาแบบตรงไปตรงมา ก็คือ ช่วงเวลาแบบนี้บริษัทไม่มีงบประมาณมากพอในการให้ความสำคัญกับเรื่องเหล่านั้น ลำพังการพยายามรักษายอดขาย หรือเพิ่มช่องทางใหม่ๆ ในการหารายได้เข้ามา ก็ยากเต็มทีแล้ว ดังนั้น อะไรที่ช่วงนี้ยังไม่สำคัญเท่ากับการรักษาชีวิตขององค์กรไว้ ก็คงต้องตัดออกไปก่อน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการพัฒนาพนักงาน การปรับปรุงระบบงานต่างๆ การปรับปรุงระบบ IT การพัฒนาผู้นำขององค์กร ฯลฯ สิ่งเหล่านี้ไว้ให้องค์กรเราอยู่รอดปลอดภัยก่อนค่อยทำกันก็ไม่สาย

แต่สุดท้ายก็ยังมีองค์กรที่พยายามคิดหาช่องทางในการพัฒนาสิ่งต่างๆ โดยไม่ต้องใช้งบประมาณ ก็มีนะครับ ไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาพนักงานโดยไม่ต้องใช้งบประมาณ หรือใช้ให้น้อยที่สุด การค่อยๆ พัฒนาระบบงานในช่วงนี้ การเปลี่ยนแปลงวิธีการทำงานในระยะนี้ ฯลฯ เพราะผู้บริหารให้เหตุผลว่า ช่วงนี้เป็นช่วงที่เหมาะที่สุด เพราะพนักงานเองก็ต่อต้านน้อยหน่อย อีกทั้งยังให้ความร่วมมือมากเพราะไม่ต้องการให้ธุรกิจของเราต้องปิดตัวไป

แล้วองค์กรของท่านล่ะครับ จนถึงตอนนี้เราให้ความสำคัญกับนโยบายด้านไหนกันบ้าง

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

บลอกที่ WordPress.com .

Up ↑

%d bloggers like this: