หัวหน้า กับ แนวทางในการสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจให้เกิดขึ้นกับทีมงานของเรา

หัวใจของการทำงานเป็นทีม ก็คือ การทำให้ทีมงานทุกคนไว้ใจกัน เชื่อใจกัน โดยเฉพาะผู้นำทีม จะต้องสามารถสร้างความเชื่อใจให้กับทีมงานได้ทุกคน ยิ่งในยุคของการทำงานจากที่ไหนก็ได้แบบนี้ ความไว้เนื้อเชื่อใจเป็นสิ่งที่สำคัญมาก เพราะปกติยิ่งไม่เจอหน้ากัน ไม่มีปฏิสัมพันธ์กันมากเท่าไหร่ ความเชื่อใจบางครั้งมันก็ค่อยๆ หายไปเหมือนกัน

วันนี้จึงนำเอาแนวทางในการสร้างความน่าเชื่อถือ และสร้างความไว้วางใจมาให้อ่านกันครับ ผมเรียบเรียงจากบทความที่มีชื่อว่า New to the Team? Here’s How to Build Trust (Remotely) เขียนโดย Ruchi Sinha ในเว็บไซต์ของ Harvard Business Review โดยตัดทอนประเด็นเล็กๆ น้อยๆ ออกไป เหลือเพียงใจความสำคัญมาให้อ่านกัน

ผู้เขียนได้กล่าวว่า แนวทางในการสร้าง Trust ให้เกิดขึ้นกับทีมงานของตนเองนั้น จะมีองค์ประกอบหลักอยู่ 3 ประการที่คนที่เป็นหัวหน้า หรือผู้นำทีม จะต้องทำให้ได้ก็คือ

  • แสดงความสามารถของตนเอง (Competence) จะต้องแสดงความสามารถในการบริหารจัดการของตนเองให้ทีมงานได้เห็นอย่างชัดเจน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการวางแผนงาน การมอบหมายงานให้กับทีมงาน การแก้ไขปัญหาในการทำงานด้านต่างๆ รวมทั้งจะต้องแสดงให้เห็นถึงความคงเส้นคงวา ความสม่ำเสมอของตนเองในการทำงานร่วมกับผู้อื่น ตลอดจนความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการทำงาน การเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ และการนำเอาความรู้เหล่านั้นมาประยุกต์ใช้ในการทำงานอย่างได้ผล สิ่งเหล่านี้ล้วนแต่เป็นการสร้างความน่าเชื่อถือให้กับทีมงานของเราเห็นในมุมของทักษะ ความรู้ ความสามารถในการทำงาน เพื่อทำให้ทีมงานมั่นใจว่า หัวหน้าทีมคือคนที่เขาสามารถพึ่งพาได้ในเรื่องของการทำงาน

  • แสดงความมีน้ำจิตน้ำใจ (Benevolence) ซึ่งก็คือ ทักษะในด้านการบริหารคน การทำความเข้าใจคนอื่น สิ่งที่หัวหน้าต้องทำให้ได้เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือ ก็คือ จะต้องรู้จักลูกน้องทุกคนอย่างดี ใครเป็นอย่างไร คิดอย่างไร มีมุมมองอย่างไร เพื่อที่จะได้ทำงานร่วมกันได้ อีกทั้งยังต้องแสดงความเมตตาต่อทีมงาน คือ มองคนเป็นคน ไม่ใช่เป็นแค่เครื่องมือในการทำงาน เวลาพนักงานมีปัญหาเจ็บป่วย เครียด เหนื่อย ฯลฯ ก็ต้องเข้าใจและเห็นอกเห็นใจพนักงาน และให้การสนับสนุนช่วยเหลือในสิ่งที่พอจะทำได้แก่พนักงาน ซึ่งถือว่าเป็นการสร้างความน่าเชื่อถือ ให้กับพนักงานในมุมที่ว่านอกจากเรื่องงานแล้ว หัวหน้าก็เป็นที่พึ่งให้เราทางจิตใจก็ได้เช่นกัน

  • แสดงความซื่อสัตย์ต่อตนเองและผู้อื่น (Integrity) พูดอะไร ก็ทำตามที่พูด สัญญาอะไรไว้ กับพนักงานก็ทำตามที่ได้สัญญาไว้ ปฏิบัติต่อพนักงานทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน ไม่เลือกที่รักมักที่ชัง ไม่มีความลำเอียง แบ่งพรรคแบ่งพวกในการทำงาน เวลาพนักงานทำงานได้ดี ก็ให้มีคำชม และชมอย่างทั่วถึงกับทุกคนที่ทำดี มีความใส่ใจที่อยากจะพัฒนาพนักงานในทีมทุกคนให้เก่งขึ้นและประสบความสำเร็จในหน้าที่การงาน มีความเป็นผู้ใหญ่ รับฟังมุมมองของพนักงานทุกคนอย่างเปิดใจกว้าง ไม่เอาพนักงานในทีมไปนินทาว่าร้ายให้คนอื่นฟัง หรือรับฟังคำนินทาจากพนักงานและพูดคยส่งเสริมกันอย่างออกรส

ผู้เขียนกล่าวว่า แค่เพียงหัวหน้างานปฏิบัติตนตาม 3 ประการข้างต้น อย่างสม่ำเสมอ มั่นคง ในทุกวัน ก็จะสามารถสร้างความเชื่อใจให้กับพนักงานทุกคนในทีมงานของตนเองได้

ยิ่งไปกว่านี้ ถ้าทำงานกันแบบทางไกลอยู่ ยิ่งต้องสร้างสิ่งเหล่านี้ให้มากขึ้นเป็นสองเท่า เพราะเราไม่ได้เจอพนักงานของเราทุกวัน ไม่ได้เจอหน้ากัน ไม่ได้นั่งทำงานด้วยกันแบบที่พูดคุยกันได้ตลอดเวลา ดังนั้น การสร้างความเชื่อถือก็ยิ่งต้องลงแรงมากกว่าปกติเล็กน้อย

แต่เมื่อไหร่ที่เราได้รับความไว้วางใจ และความเชื่อใจจากทีมงานของเราแล้ว เรื่องของการทำงาน ผลงาน และการอยู่ร่วมกันของทีมงานก็จะส่งผลทำให้ประสิทธิภาพของการทำงานดีขึ้นได้อย่างต่อเนื่อง เพราะพนักงานทุกคนรู้สึกถึงความปลอดภัยทางจิตวิทยา (Psychology Safety) ซึ่งถือว่าเป็นหัวใจสำคัญของการทำงานร่วมกัน

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

บลอกที่ WordPress.com .

Up ↑

%d bloggers like this: