แนวทางในการบริหารคนที่เปลี่ยนไป หลังวิกฤติ Covid19

วันนี้ขอกลับมาที่วิกฤติที่เกิดขึ้นอีกครั้งหนึ่ง เนื่องจากเรื่องที่จะเขียนวันนี้จะมีส่วนที่เกี่ยวข้องกับวิกฤติที่เกิดขึ้นในครั้งนี้ และก็เริ่มเกิดขึ้นกับหลายองค์กรแล้วในตอนนี้ เรื่องดังกล่าวก็คือ แนวทาง และแนวความคิดในการบริหารคนที่เปลี่ยนแปลงไปในช่วงวิกฤตินี้ และหลังวิกฤติ ว่าจะมีความเปลี่ยนแปลงอย่างไรบ้าง อ่านเพิ่มเติม “แนวทางในการบริหารคนที่เปลี่ยนไป หลังวิกฤติ Covid19”

Trust: ปราการด่านแรกที่ ผู้จัดการทุกคนต้องสร้างให้ได้

ผู้จัดการทุกคนที่มีลูกน้อง ล้วนต้องบริหารจัดการให้ลูกน้องของตนแสดงผลงานออกมาได้อย่างเต็มที่ และการที่ลูกน้องจะเต็มในแสดงผลงานได้อย่างเต็มที่ได้นั้น ทุกคนจะต้องรู้สึกเชื่อมั่น (Trust) ในตัวผู้จัดการของตนเองเสียก่อน อ่านเพิ่มเติม “Trust: ปราการด่านแรกที่ ผู้จัดการทุกคนต้องสร้างให้ได้”

บลอกที่ WordPress.com .

Up ↑