Food for Thought

“อย่าคาดหวังว่า ชีวิตจะต้องง่ายไปทุกเรื่อง

มันคือการใช้ชีวิตตามครรลองของมัน

บางครั้งสุข บางครั้งทุกข์

แต่ทุก ๆ ครั้งที่ชีวิตเราขึ้น และลงนั้น เราจะได้บทเรียนที่ทำให้เราแข็งแกร่งขึ้นเสมอ”

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

บลอกที่ WordPress.com .

Up ↑

%d bloggers like this: