สาเหตุของการทำตัวชี้วัดผลงานมาใช้ แล้วไม่ได้ผลตามที่ต้องการ

ช่วงนี้มีข้อสงสัยที่ท่านผู้อ่านสอบถามเข้ามาเกี่ยวกับการนำเอาตัวชี้วัดผลงานมาใช้อยู่มากพอสมควร ประเด็นก็คือ เอามาใช้แล้วไม่ได้ผลตามที่ตั้งใจไว้ ไม่ว่าจะเป็นการกำหนดตัวชี้วัดผลงาน การยอมรับระบบการวัดผลงานแบบนี้ รวมไปถึงทัศนคติที่มีต่อเรื่องนี้ ล้วนแต่เป็นสาเหตุที่ไม่สามารถนำเอาตัวชี้วัดผลงานมาใช้งานได้จริง

ถ้าถามว่า องค์กรของเราควรจะวัดผลงานหรือไม่ คำตอบ 100% น่าจะตอบว่า ต้องวัดผลงานสิ เพราะถ้าเราไม่วัด เราก็จะไม่รู้ว่า องค์กรของเราบรรลุเป้าหมายตามที่เราต้องการหรือไม่

ดังนั้น ถ้าถามต่อไปอีกว่า แล้วพนักงานที่เข้ามาทำงานกับเรา กินเงินเดือนบริษัทล่ะ ต้องวัดผลงานหรือไม่ ท่านผู้อ่านจะตอบว่าอย่างไรครับ

แน่นอนก็ต้องวัด แล้วเราจะวัดผลงานไปเพื่ออะไร คำถามนี้ท่านจะต้องตอบพนักงานให้ดี ถ้าเราจะนำเอาระบบตัวชี้วัดผลงานมาใช้แบบจริงๆ จังๆ

พนักงานอาจจะรู้สึกว่า ไม่เห็นจำเป็นต้องเอาตัววัดอะไรพวกนี้มาใช้เลย มันเครียดเกินไป เราก็ตั้งใจทำงานกันอยู่แล้ว สิ่งที่ควรจะตอบก็คือ งานทุกงานที่เราจ้างคนเข้ามาทำงาน องค์กรต้องการผลลัพธ์และความสำเร็จทั้งสิ้น ดังนั้น การมีตัวชี้วัดผลงาน จะทำให้คนทำงาน และองค์กร มองภาพความสำเร็จไปในทางเดียวกัน จะได้ทำงานถูกทาง

นอกจากนั้น ตัวชี้วัดผลงาน ยังเป็นตัวที่บอกเราได้ว่า ในการทำงานแต่ละวันนั้น เราจะต้องปรับปรุงวิธีการทำงานอย่างไรบ้าง เราต้องพัฒนาตัวเองในด้านไหนบ้าง เพื่อทำให้งานของเราสำเร็จได้ตามเป้าหมาย เช่น วันนี้มีลูกค้าบ่นมาว่า พนักงานขายตอบคำถามไม่รู้เรื่องเลย ก็เลยยังไม่ตัดสินใจซื้อ ถ้าเราเป็นหัวหน้า เราก็คงจะต้องหาทางพัฒนาพนักงานขายคนนี้ ให้มีความรู้สินค้ามากขึ้น และพัฒนาทักษะในการสื่อสารให้ดีขึ้น ทั้งนี้ก็เพื่อให้ขายได้ และลูกค้าไม่บ่นแบบนี้อีกในอนาคต ซึ่งนั่นก็เท่ากับว่า พนักงานทำงานสำเร็จตามเป้าหมาย นี่ก็คือ วัตถุประสงค์หลักจริงๆ ของการนำเอาตัวชี้วัดผลงานมาใช้ในทางปฏิบัติ ก็คือ การพัฒนาพนักงานให้เก่งขึ้น ทำงานได้ดีขึ้น นั่นเอง

ถ้าพนักงานเข้าใจวัตถุประสงค์แบบนี้ ก็น่าจะยอมรับการนำเอาระบบตัวชี้วัดผลงานมาใช้

หลายองค์กรเอาตัวชี้วัดผลงานมาใช้ ก็เพื่อ จับผิดพนักงาน เพื่อลงโทษ และเพื่อให้ออกจากงาน ซึ่งแบบนี้เป็นการใช้ในทางที่ผิด ซึ่งถ้าเราใช้ด้วยวัตถุประสงค์อย่างที่ว่ามา ยังไงซะ พนักงานก็ไม่ยินดี และไม่อยากให้องค์กรนำเอาระบบนี้มาใช้อย่างแน่นอน

และอีกเหตุผลหนึ่งที่มักจะนำมาประกอบ ก็คือ เอาความสำเร็จของงานที่วัดได้นี้ มาประกอบการพิจารณาผลงานของพนักงานในภาพรวมซึ่งมีผลต่อการให้รางวัลพนักงานไม่ว่าจะเป็นการขึ้นเงินเดือน และโบนัส ย้ำนะครับ ใช้ประกอบการพิจารณาผลงานเท่านั้น เพราะผลงานพนักงานไม่ได้ดูจากตัวชี้วัดผลงานเพียงปัจจัยเดียว ยังต้องมีเรื่องของพฤติกรรมในการทำงาน และเรื่องของศักยภาพในการทำงานอีกด้วย

ถ้าเราสามารถทำให้พนักงานเห็นประโยชน์ของการนำเอาตัวชี้วัดผลงานมาใช้ และเวลาใช้งานจริง ก็นำมาใช้ในทางสร้างสรรค์มากกว่า ทางทำลายกัน พนักงานก็น่าจะยอมรับได้ง่ายขึ้น และยังจะพยายามช่วยกันทำงานเพื่อให้งานของตนบรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้อีกด้วย

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

บลอกที่ WordPress.com .

Up ↑

%d bloggers like this: