ถ้าอยากให้ระบบประเมินผลงานประสบความสำเร็จ ต้องเปลี่ยนมุมมองใหม่เรื่องการประเมินผลงาน

ผมเคยถามเหล่าบรรดาผู้จัดการ และพนักงาน ที่ทำงานในบริษัทต่าง ๆ ที่ได้มีโอกาสเข้าไปเป็นที่ปรึกษาด้านการวางระบบบริหารผลงานว่า “เมื่อพูดถึงคำว่า ประเมินผลงาน ท่านคิดถึงอะไร” คำตอบที่ได้รับมาส่วนใหญ่มักจะเป็นคำตอบในแง่ลบมากกว่าแง่บวก เช่น

อ่านเพิ่มเติม “ถ้าอยากให้ระบบประเมินผลงานประสบความสำเร็จ ต้องเปลี่ยนมุมมองใหม่เรื่องการประเมินผลงาน”

ระบบบริหารผลงานไม่ดี ก็ถูกฟ้องเลิกจ้างไม่เป็นธรรมได้เหมือนกัน

ได้มีโอกาสคุยกับ อ.มยุรี ที่ปรึกษาทางด้านกฎหมายแรงงาน และเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านกฎหมายแรงงานคนหนึ่ง ท่านเล่าให้ฟังว่า มีผู้บริหารบริษัทแห่งหนึ่ง เลิกจ้างพนักงาน เพราะทำงานไม่มีประสิทธิภาพ ไม่ได้ผลลัพธ์ตามที่กำหนดเป้าหมายเอาไว้ โดยที่ดำเนินการทุกอย่างถูกต้องตามกฎหมายทั้งหมด ที่ว่าด้วยการเลิกจ้างโดยไม่มีความผิดใด ๆ

อ่านเพิ่มเติม “ระบบบริหารผลงานไม่ดี ก็ถูกฟ้องเลิกจ้างไม่เป็นธรรมได้เหมือนกัน”

อย่าลืมเรื่องการกำหนดเป้าหมายผลงานให้พนักงาน ถ้ายังต้องทำงานจากที่บ้านกันต่อไป

โควิด19 คงจะไม่หายจากโลกนี้ไปง่ายๆในช่วง 2-3 ปีข้างหน้านี้ ดังนั้น ตอนนี้หลายๆ ประเทศก็เริ่มที่จะคุยกันถึงเรื่องที่ว่า เราจะอยู่ร่วมกับเชื้อโรคนี้อย่างไรมากขึ้นกว่าแค่การหาวิธีการป้องกันและรักษาโรคเท่านั้น อย่างที่เราทราบกันดีว่า เชื้อโรคนี้แพร่เร็วมาก อีกทั้งยังมีระยะฟักตัวที่เร็วมากขึ้น มีความเสี่ยงมากสำหรับการทำงานที่ต้องใกล้ชิดกัน คุยกัน รวมถึงการอยู่ร่วมกันในสถานที่ปิด

อ่านเพิ่มเติม “อย่าลืมเรื่องการกำหนดเป้าหมายผลงานให้พนักงาน ถ้ายังต้องทำงานจากที่บ้านกันต่อไป”

อยากมีระบบประเมินผลงานที่ดี อย่าคิดว่า แค่ Platform ที่ทันสมัยจะช่วยได้

หลายองค์กรพยายามสร้างสรรค์ระบบ HR ที่ทันสมัย มีเครื่องไม้เครื่องมือต่างๆ มากมาย ลงทุนปรับปรุงระบบ HR โดยใช้ Platform ที่ทันสมัยสุดๆ โดยเฉพาะระบบบริหารผลงาน หรือ PMS ที่มีการนำเอา platform ในการประเมินผลงานเข้ามาใช้ มีทั้งการกำหนด KPI เอา Competency ใส่เข้าไป มีวิธีการใส่คะแนน รวมคะแนน ทำเป็น เกจวัดผลงานหน้าตาดี สวยงาม ฯลฯ

อ่านเพิ่มเติม “อยากมีระบบประเมินผลงานที่ดี อย่าคิดว่า แค่ Platform ที่ทันสมัยจะช่วยได้”

การไม่ประเมินผลงานพนักงานอย่างตรงไปตรงมา คือการยอมรับผลงานของพนักงานในแบบนั้น

ปัญหาที่เกิดขึ้นมากที่สุดในระบบบริหารทรัพยากรบุคคล ก็คือ การประเมินผลงานพนักงาน เนื่องจากเป็นเรื่องของหัวหน้างานผู้จัดการ และพนักงาน ซึ่ง ต่างคนก็ต่างความคิด ต่างความรู้สึก อีกทั้งบางประเด็นของผลงานก็ยังไม่สามารถที่จะวัดได้จริงๆ เช่นในการประเมินพฤติกรรมการทำงานของพนักงาน ก็ต้องอาศัยการสังเกต และเปรียบเทียบกับนิยามที่เขียนไว้ ซึ่งนิยามเหล่านี้เขียนยังไง ก็ไม่ชัดเจน เพราะคนเราตีความได้หลากหลายมาก

อ่านเพิ่มเติม “การไม่ประเมินผลงานพนักงานอย่างตรงไปตรงมา คือการยอมรับผลงานของพนักงานในแบบนั้น”

บลอกที่ WordPress.com .

Up ↑