สาเหตุของการทำตัวชี้วัดผลงานมาใช้ แล้วไม่ได้ผลตามที่ต้องการ

ช่วงนี้มีข้อสงสัยที่ท่านผู้อ่านสอบถามเข้ามาเกี่ยวกับการนำเอาตัวชี้วัดผลงานมาใช้อยู่มากพอสมควร ประเด็นก็คือ เอามาใช้แล้วไม่ได้ผลตามที่ตั้งใจไว้ ไม่ว่าจะเป็นการกำหนดตัวชี้วัดผลงาน การยอมรับระบบการวัดผลงานแบบนี้ รวมไปถึงทัศนคติที่มีต่อเรื่องนี้ ล้วนแต่เป็นสาเหตุที่ไม่สามารถนำเอาตัวชี้วัดผลงานมาใช้งานได้จริง อ่านเพิ่มเติม “สาเหตุของการทำตัวชี้วัดผลงานมาใช้ แล้วไม่ได้ผลตามที่ต้องการ”

ทำไมผู้บริหารถึงมักจะคิดว่า บริษัทเล็กๆ ใช้ตัวชี้วัดผลงานไม่ได้

ต้นปีแบบนี้ ก็คงเป็นช่วงของการกำหนดเป้าหมาย และกระจายเป้าหมายและตัวชี้วัดผลงานของแต่ละหน่วยงาน และแต่ละบุคคลกัน องค์กรขนาดใหญ่ที่ทำเรื่องของการบริหารผลงาน ที่มีการกำหนดตัวชี้วัดผลงานกันมาทุกปี ก็คงจะไม่ยากนัก เพราะผ่านช่วงเวลาแห่งความยุ่งยากตั้งแต่ตอนตั้งต้นระบบมากันแล้ว อ่านเพิ่มเติม “ทำไมผู้บริหารถึงมักจะคิดว่า บริษัทเล็กๆ ใช้ตัวชี้วัดผลงานไม่ได้”

การตั้งเป้าหมายที่ดี จะต้องสามารถวัดผลได้จริง

สวัสดีปีใหม่ท่านผู้อ่านทุกท่าน กลับมาอีกครั้งกับบทความใน prakal.com เพจความรู้เกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคล บทความนี้เป็นบทความแรกของปี 2563 ซึ่งก็น่าจะเหมือนกันในทุกบริษัทก็คือ ต้นปีแบบนี้ก็ต้องมีการคุยกันถึงเรื่องของเป้าหมายในการทำงาน ไม่ว่าจะเป็นเป้าหมายขององค์กร หน่วยงาน และพนักงานแต่ละคน อ่านเพิ่มเติม “การตั้งเป้าหมายที่ดี จะต้องสามารถวัดผลได้จริง”

ตั้งเป้าหมายไว้ แต่กลับไม่เอาไปใช้ ก็เหมือนกับไม่ได้ตั้ง

เคยได้ยินผู้บริหารกล่าวประโยคนี้แบบประชดประชันหรือไม่ครับ “Set it and leave it” หรือองค์กรของท่านเองเคยประสบกับปัญหานี้หรือไม่ กล่าวคือ พยายามเอาเครื่องมือในการกำหนดเป้าหมายมาใช้ (ไม่ว่าจะเรียกอะไรก็แล้วแต่) อ่านเพิ่มเติม “ตั้งเป้าหมายไว้ แต่กลับไม่เอาไปใช้ ก็เหมือนกับไม่ได้ตั้ง”

บลอกที่ WordPress.com .

Up ↑