จะทำอย่างไรให้ ระบบบริหารผลงาน ขององค์กร ประสบผลสำเร็จได้

ระบบบริหารผลงาน หรือ Performance Management นั้น เป็นอีกหนึ่งระบบที่หลายองค์กรพยายามจะนำมาใช้งานจริง เนื่องจากผู้บริหารระดับสูง และผู้นำขององค์กรย่อมต้องการที่จะนำพาองค์กรไปสู่ความสำเร็จตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ ซึ่งคำว่าบริหารผลงาน ก็คือ การบริหารจัดการเพื่อให้พนักงานทำผลงานให้ได้ตามเป้าหมายที่กำหนด ซึ่งถ้าพนักงานทุกคนทำงานได้ตามเป้าหมาย ก็แปลว่า องค์กรก็บรรลุเป้าหมายที่ต้องการได้เช่นกัน

อ่านเพิ่มเติม “จะทำอย่างไรให้ ระบบบริหารผลงาน ขององค์กร ประสบผลสำเร็จได้”

ระบบบริหารผลงาน ไม่เท่ากับ การประเมินผลงาน

เมื่อพูดถึงคำว่า การบริหารผลงาน หรือที่ภาษาอังกฤษ ใช้คำว่า Performance Management นั้น หลายๆ คนมักจะคิดว่า นี่ก็คือ ระบบประเมินผลงานแบบใหม่ ซึ่งนี่คือการเข้าใจผิดอย่างแรง เพราะคำว่า บริหารผลงาน นั้น มันไม่ใช่แค่เพียงการประเมินผลงานเพียงอย่างเดียวอย่างที่หลายคนเข้าใจกัน

อ่านเพิ่มเติม “ระบบบริหารผลงาน ไม่เท่ากับ การประเมินผลงาน”

สาเหตุที่ระบบวัดผลขององค์กรไม่ประสบผลสำเร็จในทางปฏิบัติ

ช่วงนี้ผมได้รับคำถามเกี่ยวกับเรื่องของระบบการวัดผลงานค่อนข้างเยอะ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ KPI หรือ OKR หรือ Goal Setting ว่าจะทำอย่างไรให้เอามาใช้ได้อย่างประสบความสำเร็จ ซึ่งการใช้อย่างประสบความสำเร็จในที่นี้ก็คือ ใช้ได้ตามเจตนารมณ์ของระบบที่ผู้คิดเขาคิดขึ้นมา ซึ่งก็คือ ใช้เพื่อการบริหารผลงานให้ไปสู่ความสำเร็จ ไม่ใช่ใช้เพื่อประเมินผลงานพนักงานว่าดีหรือไม่ดี อ่านเพิ่มเติม “สาเหตุที่ระบบวัดผลขององค์กรไม่ประสบผลสำเร็จในทางปฏิบัติ”

เครื่องมือการบริหารผลงาน และเครื่องมือการประเมินผลงาน มันคือคนละเรื่องกัน

ผลงานขององค์กรนั้น จะดี หรือไม่ดี ส่วนหนึ่งก็ต้องมาจากผลงานของพนักงานแต่ละคน ถ้าพนักงานทุกคนทำงานได้ตามเป้าหมายที่เชื่อมโยงมาจากองค์กร และมีระบบการบริหารจัดการเพื่อให้เกิดผลงานที่ดีตามเป้าหมายได้จริงๆ องค์กรก็จะสามารถบรรลุเป้าหมายที่ต้องการได้ไม่ยาก อ่านเพิ่มเติม “เครื่องมือการบริหารผลงาน และเครื่องมือการประเมินผลงาน มันคือคนละเรื่องกัน”

สาเหตุของการทำตัวชี้วัดผลงานมาใช้ แล้วไม่ได้ผลตามที่ต้องการ

ช่วงนี้มีข้อสงสัยที่ท่านผู้อ่านสอบถามเข้ามาเกี่ยวกับการนำเอาตัวชี้วัดผลงานมาใช้อยู่มากพอสมควร ประเด็นก็คือ เอามาใช้แล้วไม่ได้ผลตามที่ตั้งใจไว้ ไม่ว่าจะเป็นการกำหนดตัวชี้วัดผลงาน การยอมรับระบบการวัดผลงานแบบนี้ รวมไปถึงทัศนคติที่มีต่อเรื่องนี้ ล้วนแต่เป็นสาเหตุที่ไม่สามารถนำเอาตัวชี้วัดผลงานมาใช้งานได้จริง อ่านเพิ่มเติม “สาเหตุของการทำตัวชี้วัดผลงานมาใช้ แล้วไม่ได้ผลตามที่ต้องการ”

บลอกที่ WordPress.com .

Up ↑