พนักงานในองค์กรของเรา ทราบ และมองเห็นเป้าหมายขององค์กรไปในทางเดียวกันหรือไม่

ในการที่จะบริหารองค์กรให้ไปสู่เป้าหมายหรือแผนงานที่ต้องการนั้น ผู้บริหารระดับสูงเพียงคนเดียวไม่มีทางทำได้อย่างแน่นอน จะต้องอาศัยพนักงานในทุกระดับ และทุกคนในองค์กรที่จะร่วมมือร่วมใจกัน เพื่อให้องค์กรไปสู่เป้าหมายที่กำหนด โดยทั่วไปทุกองค์กรในปัจจุบันมักจะมีการกำหนดแผนกลยุทธ์เพื่อที่จะเอาชนะคู่แข่ง ในแต่ละปีจะมีการประชุมผู้บริหารเพื่อที่จะวางแผนกลยุทธ์เหล่านี้ คำถามก็คือ หลังจากที่กลับจากประชุมกันแล้ว แผนกลยุทธ์ที่วางไว้นั้น มีการนำมาถ่ายทอดต่อไปยังพนักงานในทุกระดับหรือไม่ หรือทิ้งไว้ในห้องประชุมเท่านั้น

อ่านเพิ่มเติม “พนักงานในองค์กรของเรา ทราบ และมองเห็นเป้าหมายขององค์กรไปในทางเดียวกันหรือไม่”

สิ่งที่ผู้บริหารระดับสูงยังคงเข้าใจผิด ในเรื่อง “การบริหารผลงาน”

แม้คำว่า การบริหารผลงาน จะเกิดขึ้นมานานกว่า สิบปี แล้วก็ตาม แต่ความเข้าใจในเรื่องนี้อย่างถ่องแท้ กลับยังคงเป็นปัญหามาถึงปัจจุบัน โดยเฉพาะกับกลุ่มผู้บริหารระดับสูง ตั้งแต่ระดับ CEO ลงมาถึงระดับผู้อำนวยการฝ่าย ซึ่งผู้บริหารระดับนี้จะต้องเป็นผู้บริหารผลงานให้เกิดขึ้นให้ได้ แต่เมื่อไรที่พูดถึงคำว่า “บริหารผลงาน” กลับกลายเป็นว่าเข้าใจผิดไปกันหมด ประเด็นที่เข้าใจผิดกันไปนั้นมีอะไรบ้าง

อ่านเพิ่มเติม “สิ่งที่ผู้บริหารระดับสูงยังคงเข้าใจผิด ในเรื่อง “การบริหารผลงาน””

Feedback จะเป็นประโยชน์ในการพัฒนาพนักงานก็ต่อเมื่อ…

หลายท่านน่าจะคุ้นเคยกับคำว่า Feedback กันมาพอสมควรแล้วใช่มั้ยครับ โดยเฉพาะท่านที่ทำงานในสาย HR และรับผิดชอบในเรื่องของ Performance Management และการพัฒนาพนักงานด้วยแล้ว ยิ่งต้องคุ้นเคยกับคำว่า Feedback อย่างแน่นอน เนื่องจากเป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการอันหนึ่งที่ใช้ในการบริหารผลงานและพัฒนาพนักงานได้

อ่านเพิ่มเติม “Feedback จะเป็นประโยชน์ในการพัฒนาพนักงานก็ต่อเมื่อ…”

บลอกที่ WordPress.com .

Up ↑