พนักงานที่มีผลงานดี เขามีอะไรดี ถึงได้ผลงานดี

เคยได้ยินเวลาที่ผู้จัดการ หรือผู้บริหาร หรือแม้แต่พนักงานคุยกันเอง ว่า “พนักงานคนนั้นผลงานดีเนอะ” หรือ “นาย ก นี่เขาทำผลงานได้ดีนะ” ฯลฯ ท่านคิดว่า พนักงานที่ว่านั้น เขาต้องทำอะไรดีบ้าง ถึงจะอยู่ในกลุ่มที่เรียกว่า มีผลงานดี เคยคิดมั้ยครับ

ความเป็นจริงที่เกิดขึ้นในบางองค์กรก็คือ ผู้บริหารระดับสูง เขาก็มีนิยามของพนักงานที่มีผลงานดีแบบหนึ่ง ผู้จัดการก็อาจจะมีนิยามอีกแบบหนึ่ง ตัวพนักงานเองก็อาจจะมีมุมมองอีกแบบหนึ่ง รวมถึงฝ่ายบุคคล ก็อาจจะมีมุมมองอีกแบบหนึ่ง เมื่อมุมมองทางด้านผลงานของแต่ละกลุ่มพนักงานมีความแตกต่างกัน เวลาคุยกันเรื่องผลงาน ก็มักจะมีปัญหาตามมาทุกทีไป และนี่ก็คือ สาเหตุของปัญหาที่เกิดขึ้นในการประเมินผลงานพนักงาน (นอกจากความเป็นธรรมในการประเมิน)

ถ้าองค์กรของเราสามารถที่จะกำหนดนิยามได้ชัดเจนว่า “พนักงานที่มีผลงานดีขององค์กรนั้น จะต้องมีคุณลักษณะอย่างไรบ้าง” ให้ชัดเจน และทุกคนเข้าใจ และมองภาพเดียวกันได้ ปัญหาของการบริหารผลงาน และการประเมินผลงานก็น่าจะลดน้อยลงไปได้

แล้วพนักงานที่มีผลงานดี เขาต้องมีอะไรดีบ้าง

  • ผลงานดี ในที่นี้ก็คือ ผลลัพธ์ของงานที่ได้รับมอบหมายตามตำแหน่งหน้าที่ จะต้องออกมาดี คำว่า ดี ก็ต้องกำหนดให้ชัดเจนอีกเช่นกันว่า แค่ไหนถึงจะเรียกว่าดี ได้ตามเป้าหมาย หรือได้ตามที่คาดหวัง หรือได้ตามมาตรฐานของการทำงาน แบบนี้เรียกว่า “ดี” ใช่หรือไม่ นอกจากนั้นก็ต้องมีการกำหนดเรื่องของผลลัพธ์ที่ต้องทำให้สำเร็จของแต่ละตำแหน่ง ซึ่งก็คือ ของพนักงานแต่ละคนว่า ใครทำงานอะไร ก็ต้องสร้างผลลัพธ์ความสำเร็จตามหน้าที่การทำงานของตนเอง ซึ่งจุดนี้เองที่เราจะเรียกมันว่า ตัวชี้วัดผลงาน หรือเป้าหมายการทำงาน หรือวัตถุประสงค์ของงาน ฯลฯ สิ่งเหล่านี้จะต้องกำหนดให้ชัดเจน ชัดเจนแปลว่า หัวหน้า ลูกน้อง ฝ่ายบุคคล ผู้บริหาร จะต้องเห็นภาพเดียวกันทั้งหมด

 

  • พฤติกรรมที่ดี ตัวที่สองที่จะต้องดี ก็คือ พฤติกรรมในการทำงานจะต้องดี ก็ต้องมีการกำหนดกันอย่างชัดเจนอีกว่า พฤติกรรมที่องค์กรต้องการนั้นมีอะไรบ้าง ซึ่งก็ออกมาเป็นสิ่งที่เราเรียกว่า Competency นั่นเอง แต่ละองค์กรก็จะมีชุดพฤติกรรมที่แตกต่างกันไป เหมือนบ้าง ต่างบ้าง แล้วแต่ค่านิยมขององค์กรที่ต่างกันไปนั่นเอง พฤติกรรมเหล่านี้ จะเป็นพฤติกรรมที่สะท้อนให้เกิดผลลัพธ์ของงานที่ดี เช่น ความรับผิดชอบ ความตั้งใจในการทำงาน ความละเอียดรอบคอบ มนุษย์สัมพันธ์ ฯลฯ

 

  • ศักยภาพที่ดี ตัวที่สามที่จะต้องดี สำหรับพนักงานที่มีผลงานดี ก็คือ ต้องมีศักยภาพที่ดี อยู่ในเกณฑ์ที่องค์กรยอมรับได้ ในทางปฏิบัติจริงนั้น เรื่องของศักยภาพ น้อยองค์กรมากที่จะนำมาประกอบในการพิจารณาผลงาน แต่มุมมองของผมคิดว่า นี่คือเรื่องสำคัญอีกเรื่องที่จะเป็นตัวบอกว่าพนักงานคนไหนที่มีผลงานดีกว่าอีกคน เช่น พนักงานสองคน ผลลัพธ์ออกมาเหมือนกัน พฤติกรรมในการทำงานก็คล้ายๆกัน แต่ศักยภาพในการทำงานอาจจะแตกต่างกันก็เป็นไปได้ แล้วอะไรที่จะสะท้อนศักยภาพของพนักงาน คำตอบก็คือ ปัจจัยที่ส่งผลต่ออนาคต พนักงานที่มีศักยภาพ ก็คือ พนักงานที่องค์กรสามารถฝากอนาคตขององค์กรไว้กับเขาได้ เขาสามารถพาองค์กรไปสู่อนาคตที่ดีได้ พฤติกรรมที่แสดงให้เห็นถึงศักยภาพของพนักงานก็เช่น พลังและความมุ่งมั่นไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคปัญหาต่างๆ ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ใหม่ๆ การแก้ปัญหาและการตัดสินใจ การปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลง และการนำการเปลี่ยนแปลง ฯลฯ

ดังนั้น ถ้าพนักงานคนหนึ่ง เราบอกว่า เป็นพนักงานที่มีผลงานดี นั่นก็แปลว่า จะต้องมีทั้ง ผลลัพธ์ของงาน พฤติกรรมในการทำงาน และศักยภาพที่ดี ถึงจะแปลว่า พนักงานคนนั้นมีผลงานที่ดี

ซึ่ง 3 ปัจจัยนี้ แต่ละองค์กรจะต้องกำหนดให้ชัดเจน ให้ทุกคนในองค์กรมองภาพเดียวกันให้ได้ เวลาเอาไปใช้ อาจจะมีการกำหนดน้ำหนักความสำคัญ ก็สามารถทำได้ครับ

แต่อย่างไรก็ดี ขอให้มีการกำหนดปัจจัยทางด้านผลงานให้ชัดเจน และทุกคนมองเห็นภาพเดียวกันมากที่สุด ทำได้แค่นี้ ปัญหาในการประเมินผลงานขององค์กรก็จะลดน้อยลงไปได้อย่างมากครับ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

บลอกที่ WordPress.com .

Up ↑

%d bloggers like this: