สวัสดิการพนักงาน แนวโน้ม และเครื่องมือในการเก็บรักษาพนักงานที่ไม่ควรมองข้าม ตอนที่ 1

ถ้ากล่าวถึงคำว่า สวัสดิการ ก็คงจะปฏิเสธไม่ได้ว่า ปัจจุบันนี้เป็นสิ่งที่มนุษย์เงินเดือนต่างก็ให้ความสำคัญกับเรื่องของสวัสดิการที่องค์กรจัดให้กันมากขึ้น นอกจากความต้องการที่มากขึ้นแล้ว ยังต้องการสวัสดิการที่แตกต่างไปจากในอดีตอยู่ค่อนข้างมาก ทั้งนี้ก็เนื่องจากยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลงไป สภาพแวดล้อมในการทำงานที่เปลี่ยนแปลงไป อีกทั้ง สไตล์การใช้ชีวิต และความเชื่อ มุมมองของพนักงานยุคนี้ก็แตกต่างไปจากพนักงานในยุคก่อนค่อนข้างมากทีเดียว

ทุกองค์กรมีการจัดสวัสดิการให้กับพนักงาน แต่สวัสดิการที่จัดให้นั้นก็จะมีความแตกต่างกันไป แล้วแต่ขนาดขององค์กร และความสามารถในการจ่ายขององค์กรด้วยเช่นกัน แต่อย่างไรก็ดี สวัสดิการที่องค์กรส่วนใหญ่จัดให้กับพนักงานในบ้านเรานั้น มักจะเป็นสวัสดิการที่ให้ตามกฎหมายกำหนดไว้ น้อยบริษัทที่จะมีการกำหนดสวัสดิการพนักงานนอกเหนือจากกฎหมาย ทั้งๆ ที่นายจ้างบางคนเองอยากที่จะจัดสวัสดิการที่ดี และมากกว่ากฎหมายให้กับพนักงาน แต่เนื่องจากกฎหมายบ้านเรานั้นมีข้อจำกัดตรงที่ ถ้าเราให้อะไรแก่พนักงานไปแล้ว เราจะเรียกคืน ลด หรือตัดทิ้งยากมาก ผลก็คือนายจ้างส่วนใหญ่ก็ไม่อยากที่จะให้อะไรที่นอกเหนือจากกฎหมาย ก็เลยทำให้การให้สวัสดิการพนักงานขององค์กรส่วนใหญ่ในประเทศไทยนั้น เป็นไปตามกฎหมายทุกประการ

แต่พอมาถึงยุคปัจจุบันที่ระบบค่าจ้างเงินเดือนเริ่มที่จะคงที่ การขึ้นเงินเดือนประจำปี และโบนัสตามผลงานเริ่มไม่ค่อยเห็นความแตกต่างกันมากนักระหว่าง ปัญหาก็คือ องค์กรก็เริ่มที่จะเก็บรักษาพนักงานเก่งๆ ไว้ไม่ค่อยจะได้ และด้วยอัตราการขึ้นเงินเดือนที่อยู่ในช่วง 4-5% มานานกว่า 5 ปีแล้ว และแนวโน้มก็น่าจะเป็น % ที่ลดลงไปเรื่อยๆ ก็เป็นสิ่งที่ฝ่ายบุคคลและองค์กร ไม่สามารถนำเอาเครื่องมือเรื่องการขึ้นเงินเดือน และการให้โบนัส มาเป็นตัวกระตุ้น ดึงดูด และจูงใจคนเก่งขององค์กรให้อยู่ทำงานได้อีกต่อไป

ก็เหลือทางเหลืออีกทางที่พอจะทำให้เห็นความแตกต่างกับองค์กรอื่นๆ ได้บ้าง ก็คือ เรื่องของสวัสดิการนั่นเอง

จากงานวิจัยของ SHRM ที่ประเทศสหรัฐอเมริกา แนวโน้มของการเก็บรักษาพนักงาน เริ่มหันมาใช้สวัสดิการเป็นเครื่องมือมากขึ้นเรื่อยๆ เมื่อปี 2017 มีผลการทำโพลชิ้นหนึ่งของ SHRM ว่าทำไมบริษัทถึงต้องปรับปรุงระบบสวัสดิการ คำตอบคือ

  • เพื่อเก็บรักษาพนักงาน 72%
  • เพื่อดึงดูดคนเก่งๆ รุ่นใหม่ๆ เข้ามาทำงาน 58%
  • เพื่อตอบสนองความต้องการของพนักงานในองค์กร 54%

หลายๆ บริษัทก็เริ่มที่จะปรับปรุงระบบการให้สวัสดิการของบริษัทใหม่ ทั้งนี้ก็เพื่อที่จะใช้ในการดึงดูด และเก็บรักษาพนักงาน และด้วยยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลงไป ความต้องการของคนเราเปลี่ยนแปลงไป เทคโนโลยีต่างๆ ที่ก้าวหน้ามากขึ้น ก็เลยทำให้การให้สวัสดิการในยุคก่อน ไม่สามารถที่จะดึงดูด และเก็บรักษาพนักงานได้อีกต่อไป ก็เลยทำให้หลายๆ บริษัทเริ่มที่จะหันมาปรับเปลี่ยนสวัสดิการของตนเองให้ทันกับยุคสมัยมากขึ้น

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

บลอกที่ WordPress.com .

Up ↑

%d bloggers like this: