ระบบสวัสดิการพนักงาน สิ่งที่องค์กรมักจะลืมให้ความสำคัญ ตอนที่ 2

เมื่อวานนี้ เราได้คุยกันไปถึงความสำคัญของสวัสดิการ และสาเหตุที่องค์กรบางแห่งมักจะลืมให้ความสำคัญกับเรื่องของสวัสดิการพนักงาน บางองค์กร ก็มัวแต่ไปพิจารณาและให้ความสำคัญในเรื่องของค่าจ้างเงินเดือนจนลืมไปว่า ยังมีเรื่องของสวัสดิการอีกตัวหนึ่งที่เราสามารถนำมาใช้ให้เป็นประโยชน์ในการบริหารทรัพยากรบุคคลได้เช่นกัน

อ่านเพิ่มเติม “ระบบสวัสดิการพนักงาน สิ่งที่องค์กรมักจะลืมให้ความสำคัญ ตอนที่ 2”

ระบบสวัสดิการพนักงาน สิ่งที่องค์กรมักจะลืมให้ความสำคัญ ตอนที่ 1

ปัจจัยสำคัญในการดึงดูด เก็บรักษาพนักงานให้ทำงานกับองค์กร นอกจากค่าจ้างเงินเดือนแล้ว เรื่องของสวัสดิการก็มีความสำคัญไม่แพ้กัน องค์กรที่มีระบบการบริหารค่าจ้าง และการบริหารสวัสดิการที่ดี จะเป็นองค์กรที่มีแรงดึงดูดให้พนักงานอยากเข้ามาทำงานด้วยอย่างมาก เพราะพนักงานจะรู้สึกถึงความมั่นคงในชีวิตและความเป็นอยู่ของเขามากขึ้น เนื่องจากลำพังแค่เงินเดือนค่าจ้างเพียงอย่างเดียวนั้น มันอาจจะไม่เพียงพอสำหรับการดำรงชีวิตในยุคนี้

อ่านเพิ่มเติม “ระบบสวัสดิการพนักงาน สิ่งที่องค์กรมักจะลืมให้ความสำคัญ ตอนที่ 1”

พนักงานต้องการให้สถานที่ทำงาน เป็นอย่างไร

วันนี้ผมนำเอาผลการสำรวจอีกฉบับหนึ่งมาสรุปให้อ่านกันครับ เป็นผลการสำรวจที่ถูกเขียนขึ้นในบทความที่มีชื่อว่า What Employees Want Most from Their Workspaces ในนิตยสาร Harvard Business Review เมื่อเดือนสิงหาคม 2019 ที่ผ่านมา ซึ่งผู้เขียนบทความนี้ก็คือ Jeanne C. Meister อ่านเพิ่มเติม “พนักงานต้องการให้สถานที่ทำงาน เป็นอย่างไร”

รูปแบบสวัสดิการด้านสุขภาพพนักงาน ที่น่าสนใจ (Health and Wellness)

ในประเทศสหรัฐอเมริกาสวัสดิการทางด้านการดูแลสุขภาพของพนักงานเป็นที่นิยมกันมาก ในบ้านเราอาจจะยังไม่ถึงขนาดนั้นในปัจจุบัน แต่ในอนาคตผมคิดว่า แนวโน้มของสวัสดิการพนักงานที่น่าจะมีขึ้นในองค์กร ก็น่าจะเน้นไปทางสุขภาพ เพราะถือเป็นแนวโน้มที่คนทั่วโลกให้ความสนใจ อ่านเพิ่มเติม “รูปแบบสวัสดิการด้านสุขภาพพนักงาน ที่น่าสนใจ (Health and Wellness)”

บลอกที่ WordPress.com .

Up ↑