จ่ายให้สูง และดูแลอย่างดี เคล็ดลับการเก็บรักษาคนเก่งในยุคนี้

การดูแลพนักงาน โดยเฉพาะพนักงานที่เก่งๆ นั้น ถือว่าเป็นงานหลักอีกงานหนึ่งของฝ่ายบุคคล และของผู้จัดการสายงานที่เป็นหัวหน้างานโดยตรงของคนเก่งๆ เหล่านั้นเลยก็ว่าได้ ปัจจุบันนี้องค์กรต่างๆ แข่งขันกันเยอะมากในแง่ธุรกิจ ต้องการให้ธุรกิจประสบความสำเร็จสูงๆ ซึ่งก็ต้องอาศัยทรัพยากรบุคคลในองค์กรที่สร้างผลงานที่ดีให้กับองค์กร

อ่านเพิ่มเติม “จ่ายให้สูง และดูแลอย่างดี เคล็ดลับการเก็บรักษาคนเก่งในยุคนี้”

ความสำคัญ และองค์ประกอบของ Employee wellbeing ที่ดี

คำว่า Employee Wellbeing มีขึ้นมานานกว่า 10 ปีแล้ว แต่ช่วงแรกๆ เป็นเหมือนแนวคิดที่อาจจะยังไม่ค่อยมีองค์กรใดที่ให้ความสนใจ และให้ความสำคัญมากนัก เนื่องจากในยุคสิบปีที่แล้ว สภาพแวดล้อมในการทำงานอาจจะยังไม่เครียดขนาดทุกวันนี้ การทำงานส่วนใหญ่ก็อยู่แต่ในพื้นที่ของบริษัท ซึ่งบริษัทเองก็มองว่าตนเองก็มีการจัดระบบสวัสดิการด้านต่างๆ ให้กับพนักงานอย่างดีแล้ว

อ่านเพิ่มเติม “ความสำคัญ และองค์ประกอบของ Employee wellbeing ที่ดี”

3 เสาหลักของ Total Reward สำหรับพนักงาน ที่องค์กรต้องให้ความสำคัญ

เรื่องของค่าตอบแทนรวม หรือ Total Reward นั้น ปัจจุบันเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่สำคัญมากทั้งในมุมมองของพนักงานที่เข้ามาทำงานกับองค์กร และในมุมขององค์กรที่ต้องการพนักงานที่มีฝีมือเข้ามาทำงานด้วย ทางด้านพนักงานเอง ก็ต้องการค่าตอบแทนที่เป็นธรรม แข่งขันได้กับตลาด ทางด้านนายจ้างเองต้องการระบบค่าตอบแทนที่ดึงดูดพนักงานเก่งๆ เข้ามาทำงาน และสามารถที่จะสร้างแรงจูงใจในการสร้างผลงานให้กับองค์กรได้อย่างต่อเนื่อง

อ่านเพิ่มเติม “3 เสาหลักของ Total Reward สำหรับพนักงาน ที่องค์กรต้องให้ความสำคัญ”

สวัสดิการพนักงาน กับความยั่งยืนขององค์กร (ตอนจบ)

วันนี้เรามาต่อกันในประเด็นการออกแบบและบริหารสวัสดิการพนักงาน ให้สอดคล้องไปกับกลยุทธ์ขององค์กรกันในตอนจบครับ ซึ่งจะว่าด้วยการจัดการสวัสดิการเชิงกลยุทธ์กันครับ

การบริหารสวัสดิการเชิงกลยุทธ์

เป้าหมายของการจัดการ และบริหารสวัสดิการเชิงกลยุทธ์นั้น ก็เพื่อสร้างพลังให้กับระบบบริหารทรัพยากรบุคคลขององค์กรที่จะ ดึงดูด เก็บรักษา และจูงใจคนเก่งๆ ให้มาทำงานกับองค์กร และสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับองค์กรอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ก็เพื่อความยั่งยืนขององค์กรในระยะยาว

อ่านเพิ่มเติม “สวัสดิการพนักงาน กับความยั่งยืนขององค์กร (ตอนจบ)”

สวัสดิการพนักงาน กับความยั่งยืนขององค์กร (ตอนที่ 1)

เรื่องราวเกี่ยวกับการจัดสวัสดิการของพนักงานในองค์กรนั้น ในหลายๆ องค์กร มักจะมองว่า มันคือสิ่งที่ถูกสั่งให้ต้องทำ ไม่ว่าจะเป็นจากกฎหมายที่กำหนดว่าองค์กรจะต้องจัดสวัสดิการพื้นฐานอะไรให้กับพนักงานบ้าง หรือจากคู่แข่งที่มีการจัดสวัสดิการที่แตกต่าง จนทำให้พนักงานเดินเข้ามาเรียกร้อง หรือไม่ก็จากตัวพนักงานเองที่รวมตัวกันเพื่อเรียกร้องให้ทางบริษัทจัดสวัสดิการในรูปแบบใหม่ๆ ให้กับพนักงานบ้าง ฯลฯ

อ่านเพิ่มเติม “สวัสดิการพนักงาน กับความยั่งยืนขององค์กร (ตอนที่ 1)”

บลอกที่ WordPress.com .

Up ↑