หน้าที่สำคัญของนักบริหารค่าจ้างเงินเดือนและสวัสดิการมืออาชีพ

ในยุคปัจจุบันนี้ เรื่องของการบริหารทรัพยากรบุคคลทวีความสำคัญมากขึ้นเรื่อยๆ องค์กรแทบจะทุกองค์กรจะต้องมีฝ่ายทรัพยากรบุคคล เพื่อทำหน้าที่บริหารทรัพยากรบุคคลในองค์กร ไม่ว่าจะเป็นการสรรหาคัดเลือก การพัฒนาพนักงาน การบริหารผลงาน แรงงานสัมพันธ์ และเรื่องของการบริหารค่าจ้างเงินเดือนและสวัสดิการ

อ่านเพิ่มเติม หน้าที่สำคัญของนักบริหารค่าจ้างเงินเดือนและสวัสดิการมืออาชีพ

เคยได้ยินพนักงานบ่นแบบนี้หรือไม่ “ถ้าจะให้สวัสดิการแบบนี้ อย่าให้ดีกว่ามั้ย”

สวัสดิการที่ดี เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่หลายบริษัทต่างก็ให้ความสำคัญมากขึ้นในยุคนี้ เนื่องจากความต้องการของคนทำงานในสมัยใหม่นี้ ไม่ว่าจะเป็น Gen ไหนก็ตาม ต่างก็ต้องการทำงานกับองค์กรที่สนับสนุนชีวิตการความเป็นอยู่ทั้งด้านการทำงาน และด้านชีวิตส่วนตัวได้อย่างสมดุล

อ่านเพิ่มเติม เคยได้ยินพนักงานบ่นแบบนี้หรือไม่ “ถ้าจะให้สวัสดิการแบบนี้ อย่าให้ดีกว่ามั้ย”

อยากสร้าง Wellbeing ที่ดีในองค์กร ต้องเป็นหน้าที่ของใครกันแน่

ผมเขียนเรื่องราวของ Well-being ของพนักงานไป ก็มีผู้อ่านเขียนอีเมล์เข้ามาสอบถามกันว่า แล้วเป็นหน้าที่ของใครที่จะต้องสร้างและทำให้พนักงานรู้สึกถึงความผาสุกในการทำงานกับองค์กร เป็นหน้าที่ของผู้บริหาร ฝ่ายบุคคล หรือหัวหน้างาน หรือแม้แต่พนักงานเอง

อ่านเพิ่มเติม “อยากสร้าง Wellbeing ที่ดีในองค์กร ต้องเป็นหน้าที่ของใครกันแน่”

Well-Being ที่ดีควรประกอบด้วยอะไรบ้าง และมีผลกับผลงานของพนักงานอย่างไร

ยุคนี้การแข่งขันในการว่าจ้างคนเก่ง การเก็บรักษาคนเก่ง  ๆ ไว้กับองค์กร ทวีความรุนแรงมากขึ้น ผลจากการที่มีพนักงานลาออกมากมายหลังโควิด ทำให้องค์กรและผู้บริหารต่างหันมาให้ความสำคัญกับการดูแลพนักงานมากขึ้น เพราะเป็นทางเดียวที่จะทำให้พนักงานอยากอยู่ทำงานกับองค์กรไปนาน ๆ

อ่านเพิ่มเติม “Well-Being ที่ดีควรประกอบด้วยอะไรบ้าง และมีผลกับผลงานของพนักงานอย่างไร”

สวัสดิการ 5 อย่างที่ควรพิจารณาขยับขยายให้ดีขึ้น

จากการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของสภาพแวดล้อม วิถีชีวิต และวิธีการทำงานในช่วงสถานการณ์โควิดในช่วงสองปีที่ผ่านมานั้น มีผลกระทบอย่างมาในเรื่องของความคิด ทัศนคติและความต้องการของพนักงานในการทำงาน และการใช้ชีวิตอย่างมากมาย พนักงานได้

อ่านเพิ่มเติม “สวัสดิการ 5 อย่างที่ควรพิจารณาขยับขยายให้ดีขึ้น”

บลอกที่ WordPress.com .

Up ↑