ผู้จัดการที่ดี กับผู้นำที่ดี มีอะไรที่แตกต่างกัน

ผู้จัดการที่ดี คือผู้นำที่ดีใช่หรือไม่ คำถามนี้ผมเชื่อว่าท่านผู้อ่านเองก็คงจะเคยถามและเคยพยายามหาคำตอบมาแล้ว เชื่อหรือไม่ว่าคำถามนี้ยังคงเป็นคำถามที่คาใจใครหลายๆ คน และไม่ใช่แค่ในประเทศไทยนะครับ ต่างประเทศทั่วโลกเองก็มีคำถามนี้อยู่ในใจเช่นกัน แล้วตกลงผู้จัดการ กับผู้นำนี่แตกต่างกันตรงไหนกันแน่

ผู้จัดการที่ดี เป็นอย่างไร มีการศึกษาและงานวิจัยอยู่เยอะนะครับว่า ผู้จัดการที่ดีนั้นต้องมีคุณสมบัติอย่างไร ซึ่งก็สรุปได้ดังต่อไปนี้

  • วางแผนการทำงานได้ดี ผู้จัดการก็คือคนที่มีหน้าที่บริหารจัดการ สิ่งต่างๆ ให้เกิดผลที่ดี ดังนั้นการที่จะบริหารสิ่งต่างๆ ได้ดีนั้น ก็ต้องเริ่มจากการวางแผนที่ดี ดังนั้นผู้จัดการที่ดีจะต้องมีการคิดและวางแผนงานที่ดี สามารถที่จะวางแผนงาน และวางแผนสำรอง เพื่อให้งานที่ทำไปสู่เป้าหมายที่องค์กรต้องการ

  • ควบคุมการทำงานให้เป็นไปตามแผน ผู้จัดการมีภาระกิจก็คือ จะต้องสร้างผลงานให้ได้ตามเป้าหมายให้ได้ ดังนั้น เมื่อมีแผนงานที่ชัดเจนแล้ว สิ่งต่อไปที่ผู้จัดการที่ดีจะต้องทำก็คือ การบริหารงานให้เป็นไปตามแผน โดยการควบคุมการทำงานในแง่มุมต่างๆ ทั้งในด้านคน และทรัพยากรต่างๆ ที่มีเพื่อใช้ทรัพยากรที่อยู่ให้เกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผลอย่างเต็มที่

ผู้จัดการที่ดีนั้นส่วนใหญ่จะทำให้งานสำเร็จได้ตามแผนที่กำหนดไว้ และสามารถสร้างผลงานได้ตามเป้าหมายที่องค์กรต้องการได้

แต่ปัญหาก็คือ ผู้จัดการบางคนสามารถสร้างผลงานได้ตามเป้าหมายก็จริง แต่กลับไม่ค่อยจะมีใครชอบ ลูกน้องแต่ละคนต่างก็ส่ายหน้ากันไปตามๆ กัน กับสไตล์การทำงานของผู้จัดการ ที่มีแต่การวางแผนงาน และจากนั้นก็ควบคุมการทำงานอย่างใกล้ชิด เพื่อให้ผลงานออกมาให้ได้ โดยไม่สนใจว่า คนทำงานนั้นจะรู้สึกอย่างไร คิดอย่างไร หรือเหนื่อยสักแค่ไหน

ผู้นำที่ดี เป็นอย่างไร จากงานวิจัยต่างๆ ที่ทำขึ้นทั้งบ้านเราแต่ต่างประเทศ สรุปได้ดังนี้

  • มีภาพในอนาคตที่ชัดเจน ผู้นำที่ดีนั้น ต้องมีสิ่งหนึ่งที่แตกต่างจากคนที่ไม่ใช่ผู้นำก็คือ มองเห็นภาพความสำเร็จในอนาคตที่คนอื่นมองไม่เห็น ภาษาทางวิชาการเขาเรียกกันว่า วิสัยทัศน์นั่นเองครับ คนที่เป็นผู้นำที่ดีนั้นจะมองเห็นภาพนั้น และเอาภาพนั้นมากำหนดเป็นเป้าหมาย เพื่อให้ผู้จัดการเอาไปดำเนินการให้สำเร็จ

  • มีผู้ตาม ผู้นำที่ดีจะต้องมีผู้ตามครับ ซึ่งผู้ตามก็ต้องตามด้วยความเต็มใจอยากจะติดตามทำงานด้วย ไม่ใช่แต่ตามเพราะแค่เพียงตำแหน่งงานเท่านั้น ผู้นำที่ดีนั้น จะรู้ว่าจะต้องใช้คนอย่างไรให้ถูกต้อง รู้วิธีการจูงใจพนักงาน รู้วิธีการทำให้พนักงานรู้สึกถึงความภาคภูมิใจในการทำงาน เมื่อพนักงานรู้สึกถึงสิ่งเหล่านี้ ก็จะยินดีที่จะตามผู้นำคนนี้อย่างเต็มใจ ไม่ใช่แค่เพียงทำตามคำสั่ง และทำแบบขอไปที

  • สร้างแรงบันตาลใจให้กับทุกคนได้ ผู้นำแตกต่างจากผู้จัดการอีกจุดหนึ่งตรงที่ คนที่เป็นผู้นำที่ดีนั้น จะสามารถสร้างแรงบันดาลใจในการทำงานให้กับพนักงานในองค์กรได้อย่างดี ด้วยคำพูด การกระทำ ซึ่งมักจะสร้างความรู้สึกมีส่วนร่วม และทำให้พนักงานรู้สึกว่า ตนเองมีความสำคัญ และมีส่วนต่อความสำเร็จขององค์กร ดังนั้นเวลาที่เราไปคุยกับผู้จัดการที่ดี เรามักจะได้รับคำแนะนำในการทำงานที่ดี การแก้ไขปัญหาที่ดี แต่ถ้าเราไปคุยกับผู้จัดการซึ่งเป็นผู้นำที่ดีด้วย เราก็จะได้แรงบันดาลใจในการทำงานติดตัวเพิ่มเติมกลับมา

อ่านจากงานที่เขาศึกษามานี้ ก็พอจะสรุปง่ายๆ ว่า ผู้จัดการที่ดีนั้น อาจไม่ใช่ผู้นำที่ดี เพียงแค่ผู้จัดการทำหน้าที่บริหารจัดการให้งานสำเร็จ ตามสูตรที่เคยๆ เรียนกันมา เช่น Planning Organizing Controlling ฯลฯ ซึ่งสังเกตดูแล้วก็จะเน้นไปที่การบริหารจัดการให้งานสำเร็จตามเป้าหมายหรือแผนงานที่กำหนดไว้

แต่ผู้นำนั้นเนื่องจากจะต้องนำคนอื่นให้ทำงานให้ได้ ดังนั้นผู้นำที่ดีจึงมักจะสามารถนำไปจิตใจของผู้ตามให้คล้อยตาม และยินดีที่จะติดตาม และทำงานให้อย่างเต็มใจด้วย ซึ่งการที่จะทำได้ดังนี้ ตัวผู้นำจะต้องแสดงวิสัยทัศน์ของตนเองให้กับทีมงานได้เห็นและยินดีที่จะช่วยกันสร้างภาพนี้ให้เกิดขึ้นจริง และนอกจากนั้นยังต้องมีความสามารถในการสร้างแรงบันดาลใจให้กับทีมงานอีกด้วย ซึ่งทำให้ทีมงานเกิดความมุ่งมั่น และไม่ย่อท้อต่อปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ที่เกิดขึ้น

คำถามที่ยังสงสัยตามมาก็คือ แล้วผู้นำที่ดีนั้น เป็นผู้จัดการที่ดีเสมอไปหรือเปล่า

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

บลอกที่ WordPress.com .

Up ↑

%d bloggers like this: