3 เหตุผลหลักขององค์กรที่เริ่มใช้นโยบาย Flexible Working

ในช่วงนี้เราจะสังเกตเห็นว่า คนไทย เริ่มกลับมาใช้ชีวิตตามปกติมากขึ้น แม้ว่ายังมีผู้ติดเชื้อโควิดในประเทศไทยอยู่ เราเริ่มเห็นรถติดมากขึ้นเรื่อย ๆ คนเดินห้างเริ่มมากขึ้น ถึงกับบางห้างแออัดกันมาก เหมือนกับอัดอั้นกันมานาน การไปเที่ยวต่างจังหวัดก็เริ่มเป็นไปตามปกติ ร้านอาหารต่าง ๆ ก็เปิดกันอย่างเนืองแน่น โดยเริ่มละเลยมาตรการต่าง ๆ ไป

การทำงานก็เช่นกัน หลายองค์กรเปิดตัวและมีนโยบายชัดเจนให้พนักงานกลับเข้าทำงานในบริษัทเต็ม 100% โดยไม่มีการยืดหยุ่นอีกต่อไป พนักงานทุกคนต้องเข้าทำงานในออฟฟิศตามปกติทุกวัน จันทร์ถึงศุกร์

ถ้าไปถามพนักงานเหล่านี้ ส่วนหนึ่งก็จะตอบว่า ไม่ค่อยอยากกลับเข้าทำงานแบบ 100% และถ้าเป็นไปได้ ก็อยากให้องค์กรปรับใช้นโยบายแบบ Flexible Working มากกว่า โดยให้พนักงานมีสิทธิที่จะเลือกเข้าทำงาน หรือจะอยู่บ้านทำงาน เพียงแต่อาจจะมีกฎระเบียบเข้ามากำกับดูแลในเรื่องนี้ ซึ่งพนักงานเองก็บอกว่ารับได้

แต่ในบ้านเราองค์กรที่เริ่มให้พนักงานทำงานแบบ Flexible นั้น ยังมีจำนวนจำกัดอยู่มาก ผู้บริหารบางส่วนยังมองไม่ออกว่า งานจะดีขึ้นได้จริงหรือไม่ถ้าให้พนักงานทำงานจากที่บ้าน แม้ว่า ในช่วงโควิดเราจะมีการลองทำมาแล้วก็ตาม แต่นั่นเป็นช่วงเวลาที่ถูกบังคับให้ทำ ส่วนหนึ่งก็ยังไม่เชื่อว่า การทำงานจากที่บ้านมันจะได้ผลงานที่ดีอย่างต่อเนื่อง ยังมองว่า การทำงานก็คือ ต้องเข้ามาทำงานร่วมกันในบริษัท

สำหรับองค์กรที่เริ่มนโยบายการทำงานแบบ Flexible Working แล้วนั้น พอไปสอบถามถึงเหตุผลที่ผู้บริหารนำนโยบายการทำงานแบบยืดหยุ่นมาใช้จริง ว่าทำไมถึงมีนโยบายนี้ขึ้นมา คำตอบมี 3 สาเหตุสำคัญก็คือ

  • เพื่อส่งเสริม และสนับสนุน Work Life Balance ของพนักงาน ส่วนใหญ่ที่ผู้บริหารของบริษัทให้เหตุผลนี้ก็เนื่องจากบริษัทมีนโยบายเรื่อง work life balance ที่ชัดเจน และต้องการที่จะให้พนักงานสามารถใช้ชีวิตการทำงาน และชีวิตส่วนตัวได้อย่างลงตัวมากที่สุด เพื่อให้งานออกมามีประสิทธิภาพสูงสุด ก็เลยนำเอานโยบาย Flexible Working มาประยุกต์ใช้ต่อในโลกการทำงานปัจจุบันอย่างต่อเนื่อง ซึ่งผู้บริหารก็พูดเป็นเสียงเดียวกันว่า “เราคงไม่กลับมาทำงานในบริษัทแบบ 100% เต็มอีกต่อไป แต่จะปรับตัว ปรับแนวทางในการทำงาน โดยส่งเสริมการทำงานแบบยืดหยุ่นมากขึ้น”

  • เพื่อส่งเสริมเรื่องของ Employee wellbeing and mental health เหตุผลที่สองที่ผู้บริหารใช้นโยบายการทำงานแบบ Flexible Working ก็คือ เพื่อเสริมสร้างในเรื่องความเป็นอยู่ที่ดีของพนักงาน โดยเฉพาะในเรื่องของสุขภาพจิตในการทำงาน เพื่อลดความเครียดอันอาจจะเกิดขึ้นจากการเดินทาง รถติด การแออัดยัดเยียดของผู้คนระหว่างเดินทางด้วยขนส่งสาธารณะต่าง ๆ เพื่อให้พนักงานสามารถเลือกช่วงเวลาที่เหมาะสมสำหรับการทำงานได้ด้วยตนเองมากขึ้น ก็น่าจะเป็นการส่งเสริมและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานให้มากขึ้นด้วยเช่นกัน

  • เพื่อส่งเสริมความสามารถในการดึงดูด และเก็บรักษาพนักงานไว้ เหตุผลที่สามที่ผู้บริหารตอบ สำหรับการใช้นโยบาย Flexible Working ก็คือ การทำให้บริษัทได้เปรียบในการแข่งขันเรื่องคน เราปฏิเสธไม่ได้เลยว่า คนทำงานในยุคใหม่ต้องการความยืดหยุ่นในการทำงานมากขึ้นกว่าในอดีตที่ผ่านมา ดังนั้น ถ้าองค์กรเราสามารถตอบสนองความยืดหยุ่นในการทำงานให้กับพนักงานได้ เราก็จะสามารถดึงดูดคนเก่ง ๆ เข้าทำงานได้ดีกว่า และสามารถเก็บรักษาพนักงานมือดีให้อยู่ทำงานกับองค์กรได้ดีกว่าเช่นกัน

นี่คือ 3 สาเหตุหลักที่ผู้บริหารของบริษัทส่วนหนึ่งหันมาใช้นโยบายการทำงานแบบยืดหยุ่นกัน แล้วบริษัทของท่านล่ะครับ เริ่มที่จะคิดเอานโยบายการทำงานแบบยืดหยุ่นมาประยุกต์ใช้บ้างหรือไม่ ถ้าองค์กรของเรามีนโยบายในการบริหารคนเข้าข่าย 1 ใน 3 ข้อข้างต้น ก็คงต้องเริ่มที่จะคิดวางแผนในเรื่องนี้ให้ชัดเจนมากขึ้น

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

บลอกที่ WordPress.com .

Up ↑

%d bloggers like this: