ข้อดี และข้อจำกัด ของการจ้างพนักงานที่มีคุณสมบัติสูงกว่าที่กำหนด

ผู้จัดการฝ่ายกับ HR มักจะมีเรื่องถกเถียงกันในเรื่องของการสรรหาคัดเลือกและว่าจ้างพนักงานว่า เราควรจะจ้างพนักงานที่มีคุณสมบัติตรงกับที่กำหนดไว้ หรือควรจะจ้างพนักงานที่สูงกว่าคุณสมบัติที่กำหนด (Overqualified) แบบไหนจะดีกว่ากัน

ผู้จัดการตามสายงานส่วนใหญ่ มักจะแจ้งมาทางฝ่ายบุคคล โดยให้คุณสมบัติของคนที่เขาต้องการแบบสูงกว่าคุณสมบัติที่กำหนดไว้ในใบพรรณนาหน้าที่งานมาก และขอปรับคุณสมบัติในใบพรรณนาหน้าที่งานใหม่ให้สูงขึ้นกว่าที่กำหนดไว้ โดยให้เหตุผลว่า ได้คนที่ดีกว่า ความรู้สูงกว่า ประสบการณ์มากกว่า ฯลฯ ที่กำหนดเข้ามาทำงานก็จะทำให้การทำงานง่ายขึ้น และราบรื่นยิ่งขึ้นกว่าการจ้างพนักงานตรงตามคุณสมบัติที่กำหนด

บางคนก็แจ้งความต้องการคนไปตามใบพรรณนาหน้าที่งาน แต่พอมีผู้สมัครที่มีคุณสมบัติสูงกว่าที่กำหนดไว้ ก็รู้สึกชอบ ยิ่งถ้าสัมภาษณ์แล้วคุยกันถูกคอ ยิ่งอยากได้ตัวเข้าทำงาน แม้ว่าผู้สมัครจะเรียกเงินเดือนค่าตอบแทนที่สูงเกินกว่าที่เรากำหนดไว้ โดยที่ผู้จัดการก็พยายามหาเหตุผลมาอ้างอิงว่าทำไมเราถึงต้องจ้างคนทีมีคุณสมบัติที่สูงกว่าที่กำหนดไว้

ไม่ทราบว่าท่านผู้อ่านเห็นว่าอย่างไรบ้างในเรื่องนี้ ปกติที่บริษัทที่ท่านทำงานอยู่นั้น จ้างพนักงานที่ตรง หรือสูงกว่าคุณสมบัติที่กำหนดเป็นประจำ หรือถ้าเลี่ยงไม่ได้ก็นาน ๆ ครั้ง

ลองมาพิจารณาถึงข้อดีและข้อจำกัดของการว่าจ้างพนักงานที่มีคุณสมบัติสูงกว่ามาตรฐานที่กำหนดว่ามีอะไรบ้าง

ขอเริ่มที่ข้อจำกัดของการจ้างพนักงานที่มีคุณสมบัติสูงเกินกว่าที่กำหนดก่อน

  • พนักงานจะรู้สึกเบื่องานที่ทำ เพราะด้วยความรู้ความสามารถที่มีอยู่นั้น เหนือกว่างานที่ได้รับมอบหมาย ก็จะทำให้พนักงานรู้สึกว่างานไม่มีความท้าทาย ไม่มีอะไรแปลกใหม่ ก็จะเริ่มเบื่องาน
  • พนักงานบางคนยอมมารับทำงานที่ต่ำกว่าคุณสมบัติของตนเอง ก็เพื่อที่จะใช้บริษัทของเรา หรืองานนี้ เป็นบันไดในการต่อยอดไปในที่ที่ดีกว่านี้ ดังนั้นเขาก็จะทำงานไม่นาน ขอให้ได้ชื่อว่าได้ผ่านบริษัทนี้มาก็พอแล้ว
  • ขาดความรู้สึกผูกพันต่องาน และองค์กร อันนี้มาจากสาเหตุในข้อที่ผ่านมา ก็คือ เมื่อเป็นเพียงแค่ทางผ่านของประสบการณ์ในการทำงาน ก็จะทำให้พนักงานคนนั้น ไม่มีความรู้สึกผูกพันต่องาน และองค์กร
  • รู้ว่าตนเองอยู่เหนือกฎเกณฑ์ของบริษัท พนักงานที่มีประสบการณ์มากๆ ความรู้เยอะๆ ผ่านร้อนผ่านหนาวมามากๆ นั้น มักจะทำตนให้เหนือกว่าคนอื่นเสมอ และมักจะคิดว่า เขาทำได้ทุกอย่าง กฎเกณฑ์ต่างๆ ของบริษัทที่มีนั้นเขาไม่จำเป็นต้องปฏิบัติตาม จะทำให้การควบคุมดูแลพนักงานคนนี้ยากขึ้นไปอีก
  • มีความคาดหวังผลตอบแทนที่สูงมาก เพราะเขามีประสบการณ์เยอะ ถ้าเราจะจ้าง ก็ต้องใช้เงินที่สูงกว่าปกติในการว่าพนักงาน ซึ่งก็อาจจะทำให้ต้นทุนการทำงานสูงโดยใช่เหตุ

แต่มีข้อดีอยู่เช่นกัน ดังนี้

  • ลดต้นทุนค่าฝึกอบรม การจ้างพนักงานที่มีคุณสมบัติที่สูงกว่าที่กำหนด จะช่วยให้บริษัทไม่ต้องมีต้นทุนทางด้านการฝึกอบรมมากขึ้นได้ เพราะพนักงานมีความรู้ ความชำนาญมาแล้ว
  • สามารถผลักดันผลงานให้ดีขึ้นได้ เพราะคนที่มีประสบการณ์มากๆ ก็มักจะพยายามสร้างผลงานที่ดีกว่าที่เราคาดหวังไว้ โดยเฉพาะจะพยายามหาวิธีการในการพัฒนางานให้ดีขึ้นอยู่เสมอ
  • ถ้ายิ่งในตำแหน่งสูงๆ เขาจะสร้าง network ที่ดีให้เราได้ เพราะคนกลุ่มนี้จะมีเพื่อน และรู้จักผู้บริหารในองค์กรต่างๆ มากกว่า จะเป็นการเปิดกว้างให้กับงานขององค์กรได้
  • บางคนที่มีทักษะที่เหนือกว่างานเยอะ ก็จะเป็นการช่วยนำเอาทักษะใหม่ๆ นั้นเข้ามาพัฒนาผลงานใหม่ๆ ให้ดีขึ้นในองค์กรได้

อ่านจบแล้วไม่ทราบว่าท่านผู้อ่านคิดอย่างไรครับ โดยเฉพาะท่านที่ดูแลงาน HR อยู่ คิดว่าจะจ้างเท่ากับคุณสมบัติที่กำหนดหรือสูงกว่าดีครับ

จากประสบการณ์ที่ทำงาน HR มานาน ในกรณีแบบนี้เราควรจะจ้างให้ตรงกับคุณสมบัติที่กำหนดไว้จะดีที่สุด เพราะไม่อย่างนั้น เราจะกำหนดคุณสมบัติไว้ทำไม อาจจะมีคุณสมบัติที่เกินบ้าง เช่น จำนวนปีประสบการณ์ในการทำงาน อาจจะไม่เป๊ะ ๆ ตามที่กำหนด แต่ก็ไม่ใช่ห่างจากที่กำหนดไว้แบบเกิน 10 ปีขึ้นไป แบบนี้อาจจะไม่เหมาะสมเท่าไหร่นัก

หรือในกรณีที่คุณสมบัติที่กำหนดไว้ในใบพรรณนาหน้าที่งานไม่เหมาะสมแล้ว ก็ควรจะปรับเปลี่ยนใหม่ให้ถูกต้องเหมาะสมก่อนที่จะเริ่มสรรหาคัดเลือกกัน อย่างน้อยจะได้รู้ว่าคุณสมบัติที่จำเป็นที่จะมาทำงานนี้ได้คืออะไรบ้าง

และที่สำคัญก็คือ ถ้าจำเป็นต้องจ้างพนักงานที่คุณสมบัติสูงเกินกว่าที่กำหนดไว้แล้ว ก็คงต้องมีการออกแบบงานใหม่ให้ท้าทาย และเพิ่มหน้าที่และความรับผิดชอบให้สูงขึ้นกว่าเดิม เพื่อไม่ให้เกิดความเบื่อหน่ายของการทำงาน สำหรับคนที่มีคุณสมบัติที่สูงกว่างานที่กำหนดไว้นั่นเอง

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

บลอกที่ WordPress.com .

Up ↑

%d bloggers like this: