กฎเหล็ก 8 ประการ ของผู้จัดการที่ Google ที่ยังใช้ได้ในยุคนี้

ไม่เคยเห็นองค์กรไหนที่มีการกำหนดกฎเกณฑ์ของการเป็นผู้จัดการไว้เลย ถ้าจะมี ก็จะออกมาในลักษณะของ Managerial Competency มากกว่า ที่จะเป็นกฎที่ผู้จัดการต้องทำ แต่ที่ Google เขากำหนดกฎเหล็กของคนที่จะเป็นผู้จัดการที่นี่ไว้อย่างชัดเจนเลยว่า จะต้องทำอะไรบ้าง ซึ่งกฎนี้ก็กำหนดมานานพอสมควรแล้ว เมื่อเอามาอ่านทบทวนดู ก็ยังถือว่า สามารถนำมาปรับใช้ได้กับองค์กรบ้านเรา ใครที่จะเอามาประยุกต์ และกำหนดให้เป็นกฎ และข้อปฏิบัติของคนที่เป็นผู้จัดการ ก็น่าจะดีนะครับ

องค์กรจะได้มีผู้จัดการที่มีบทบาทเป็นผู้จัดการจริงๆ ไม่ใช่ เป็นผู้จัดการแต่กลับทำงานแบบเจ้าหน้าที่ อย่างที่เราน่าจะเคยเห็นกันมาบ้างในบางองค์กร

กฎเหล็กทั้ง 8 ประการ มีอะไรบ้าง ลองมาดูกันครับ

  • Rule#1-Be a good coach กฎข้อแรกของผู้จัดการของ Google ก็คือ จะต้องเป็น coach ที่ดี ให้กับพนักงานทุกคนในทีมงานของตนเอง จะต้องพิจารณาทักษะและความสามารถของพนักงานแต่ละคน ว่ามีจุดแข็งจุดอ่อนด้านใดบ้าง ยิ่งไปกว่านั้นจะต้องเป็นผู้ที่สอนงานพนักงาน เพื่อให้พนักงานทำงานได้ดีขึ้นอยู่ตลอดเวลา ถึงกับมีการประเมินเลยนะครับว่า ผู้จัดการแต่ละคนนั้นมีความสามารถในการที่จะทำให้พนักงานภายใต้การดูแลของตนนั้นมีความสามารถที่สูงขึ้นได้มากเพียงใด โดยพิจารณาจากผลงานของทีมในภาพรวมประกอบด้วย นอกจากเรื่องของการสอนงานแล้ว ยังต้องเป็นเสมือน coach ของกีฬาครับ ก็คือคอยให้กำลังใจ คอยส่งเสริม สนับสนุน และสร้างพลังให้กับพนักงานทุกคนในทีมงาน ให้เกิดความหึกเหิมที่จะเอาชนะอุปสรรคในการทำงานต่างๆ ให้ได้

  • Rule#2-Empower your team and don’t micromanage กฎข้อที่ 2 ก็คือ ผู้จัดการจะต้องส่งเสริมให้ทีมของตนสามารถทำงานได้ด้วยตนเอง โดยอาจจะมีการมอบหมายงาน และให้อิสระในการทำงานแก่สมาชิกในทีมของตนเอง โดยที่ไม่เข้าไปล้วงลูกในรายละเอียดมากจนเกินไป ซึ่งถ้าเราเข้าไปล้วงลูกมากเกินไป ก็จะทำให้พนักงานเกิดความอึดอัด และไม่สบายใจในการที่จะคิดและทำอะไรใหม่ๆ โดยเฉพาะพนักงานที่มีความรู้ความสามารถดีๆ จะไม่ค่อยชอบผู้จัดการที่ลงรายละเอียดกับเขามากจนเกินไป

  • Rule#3-Express interest in team member’s success and personal well-being กฎข้อที่ 3 ของผู้จัดการที่ Google ก็คือ ต้องให้ความสนใจและใส่ใจในความสำเร็จในการทำงานของลูกทีมของตน และใส่ใจในความเป็นอยู่ของพนักงาน พูดง่ายๆ ก็คือ เมื่อไหร่ที่ทีมทำงานได้สำเร็จ ผู้จัดการจะต้องมีฉลองเล็กๆ น้อยๆ เพื่อทำให้ทีมงานเห็นว่าผู้จัดการใส่ใจในความสำเร็จนี้ ดังนั้นบรรยากาศในการทำงานที่ Google จะมีความสนุกสนานอยู่ตลอด และผู้จัดการก็จะให้ความสำคัญต่อความสำเร็จในการทำงานของพนักงานแต่ละคน พร้อมทั้งยังใส่ใจในความเป็นอยู่ของพนักงานแต่ละคนด้วย หรือพูดในอีกนัยหนึ่งก็คือ หัวหน้าจะต้องใส่ใจในความเป็นอยู่ของพนักงานด้วย การเจ็บป่วยไม่สบายกาย ไม่สบายใจ ครอบครัวมีปัญหา ฯลฯ สิ่งเหล่านี้ผู้จัดการจะเข้ามาแสดงความมีน้ำอกน้ำใจ และทำให้พนักงานรู้สึกว่าผู้จัดการเอาใจใส่เขาในเรื่องส่วนตัวด้วย ไม่ใช่แค่เรื่องงานอย่างเดียว

  • Rule#4-Don’t be a sissy: be productive and result oriented กฎข้อ 4 ก็คือ ต้องไม่ทำตัวขี้ขลาดหวาดกลัวไปทุกเรื่อง หรือไม่กล้าที่จะสร้างผลงาน แต่ให้ส่งเสริมความกล้าที่จะสร้างผลงาน และทำงานโดยที่เน้นผลงานที่ดีเป็นหลัก ผู้จัดการที่นี่จะต้องกล้าคิด กล้าเสนอสิ่งใหม่ๆ แม้ว่าจะแปลกๆ ก็ตาม ก็ไม่ต้องเหนียมอาย ก็เลยทำให้ทั้งผู้จัดการ และพนักงานทำงานกันแบบกล้าคิด กล้าทำ กล้าพูด เพราะเราเน้นไปที่ผลลัพท์ของงานมากกว่า

  • Rule#5-Be a good communicator and listen to your team กฎข้อ 5 ก็คือ ต้องเป็นนักสื่อความที่ดี และต้องรับฟังทุกคนในทีมงาน กล่าวคือ ไม่ใช่แค่เพียงเป็นนักพูด นักโน้มน้าว แต่จะต้องเป็นนักฟังที่ดีด้วย เขาจะเน้นในเรื่องของการฟังอย่างเข้าใจ จะต้องค้นหาข้อเท็จจริงให้ชัดเจนเสียก่อน และต้องทำความเข้าใจพนักงานให้ถ่องแท้เสียก่อน แล้วจึงค่อยพูดออกไป ถ้ายังไม่เข้าใจก็จะถาม เมื่อเข้าใจแล้วว่าพนักงานคิดอย่างไร จึงค่อยสื่อความโดยเน้นพื้นฐานความเข้าใจนั้นเป็นหลัก

  • Rule#6-Help your employees with career development กฎข้อที่ 6 ที่ผู้จัดการที่นี่จะต้องมีก็คือ การช่วยพนักงานในการพัฒนาความก้าวหน้าทางสายอาชีพของพนักงานแต่ละคน เป็นที่ปรึกษาให้พนักงานในเรื่องของการวางแผนพัฒนาความก้าวหน้า เขาจะถือเป็นความรับผิดชอบของผู้จัดการเลยว่าจะต้องช่วยให้พนักงานมีความก้าวหน้าในการทำงาน ไม่ว่าจะอยู่ในหน่วยงานของตนเอง หรือโอนย้ายไปหน่วยงานอื่น ก็ตาม ถ้าเมื่อไหร่เห็นว่านี่คือสิ่งที่ทำให้พนักงานที่ตนดูแลนั้นสามารถเติบโตได้ ก็จะส่งเสริม และพัฒนาพนักงานคนนั้นให้ไปตามสิ่งที่เขาควรจะไป

  • Rule#7-Have a clear vision and strategy for the team กฎข้อที่ 7 ก็คือ ผู้จัดการทุกคนจะต้องมีวิสัยทัศน์ของทีมที่ชัดเจน และจะต้องสื่อภาพของวิสัยทัศน์นั้นให้ทีมงานของตนเองเห็นภาพเดียวกันอย่างชัดเจนด้วยเช่นกัน เพื่อที่จะได้ช่วยกันพัฒนางานให้ได้ตามเป้าหมายและวิสัยทัศน์ที่เรากำหนดไว้

  • Rule#8-Have a key technical skills so you can help advise the team กฎข้อที่ 8 ก็คือ ผู้จัดการของที่นี่จะต้องมีความรู้เชิงเทคนิคที่เป็นหลักของหน่วยงานของตนเอง เพื่อที่จะได้สามารถให้คำแนะนำแก่ทีมงานในเชิงเทคนิคได้ด้วย ไม่ใช่แค่บริหารอย่างเดียว

ผมเชื่อว่า ท่านผู้หลายท่านอ่านแล้วคงจะพอประเมินผู้จัดการของบริษัทตนเองได้ว่า มีคุณสมบัติในการเป็นผู้จัดการมืออาชีพตามกฎทั้ง 8 ข้อนี้สักแค่ไหน

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

บลอกที่ WordPress.com .

Up ↑

%d bloggers like this: