สาเหตุหลักที่ทำให้ผู้จัดการไม่ค่อยมอบหมายงานให้ลูกน้อง

การเป็นผู้จัดการที่ดีนั้น นอกจากการวางแผน ควบคุมดูแลการทำงาน เพื่อให้งานไปสู่ความสำเร็จได้นั้น อีกสิ่งหนึ่งที่ผู้จัดการหลายๆ คนมักจะมีปัญหาก็คือ เรื่องของการมอบหมายงานนั่นเอง จากผลการสำรวจการทำงานของผู้จัดการทั่วโลกที่ Harvard Business Review เขาทำไว้นั่น ผลออกมาว่า กว่า 70% ของคนที่เป็นผู้จัดการมักจะมีปัญหาในเรื่องของการมอบหมายงาน ทำไมถึงเป็นอย่างนั้น

อ่านเพิ่มเติม สาเหตุหลักที่ทำให้ผู้จัดการไม่ค่อยมอบหมายงานให้ลูกน้อง

หัวหน้ากับลูกน้อง ใช่อยู่บนโลกคู่ขนาน ที่ไม่มีทางมาบรรจบกัน หรือเปล่า

ปัญหาระหว่างหัวหน้ากับลูกน้องก็ยังคงเป็นปัญหาคลาสสิคที่เกิดขึ้นเป็นปกติในทุกๆ องค์กร หัวหน้าบางคนอาจจะประสบกับปัญหาในการบริหารลูกน้องน้อยกว่าบางคน ด้วยอาจจะได้ประสบพบเจอกับลูกน้องที่ดี และเข้าขากันได้ ปัญหาในการทำงานร่วมกันก็จะน้อยลงไปทันที แต่ถ้าเราเจอกับลูกน้องที่ทำงานเข้าขากันไม่ได้เลย นี่ก็จะเป็นสาเหตุให้ผลงานที่เราต้องการนั้นไม่สามารถออกมาได้อย่างที่เราต้องการ

อ่านเพิ่มเติม “หัวหน้ากับลูกน้อง ใช่อยู่บนโลกคู่ขนาน ที่ไม่มีทางมาบรรจบกัน หรือเปล่า”

บทบาทของผู้จัดการกับการบริหารคน เพื่อสร้างผลงานที่ดี

เมื่อพูดถึงตำแหน่งผู้จัดการ เวลาถามพนักงานว่า ถ้าคุณได้เป็นผู้จัดการ คุณต้องทำหน้าที่อะไรบ้าง คำตอบที่ได้มาส่วนใหญ่ ก็คือ ต้องกำหนดเป้าหมายของงาน วางแผนการทำงาน ควบคุมการทำงานให้ได้ตามแผนงานและเป้าหมายที่กำหนด ส่วนใหญ่จะมีประมาณนี้ น้อยคนที่จะตอบว่า หน้าที่ของผู้จัดการจะต้องบริหารจัดการพนักงานให้ทำงานให้ได้ตามเป้าหมาย

อ่านเพิ่มเติม “บทบาทของผู้จัดการกับการบริหารคน เพื่อสร้างผลงานที่ดี”

ถ้าจะเปลี่ยนการทำงานมาเป็น Hybrid Working ต้องตระหนักถึงสิ่งเหล่านี้ด้วย

ปี 2565 นี้ หลายบริษัทในภาคเอกชน ได้กำหนดนโยบายชัดเจนมากกว่า จะเปลี่ยนแปลงการทำงานแบบเดิม ที่พนักงานจะต้องเข้าทำงานในบริษัท 100% มาเป็นการทำงานแบบ Hybrid ก็คือ สามารถที่เข้าทำงานในบริษัทก็ได้ และทำงานจากที่บ้าน (หรือที่ไหนก็ได้) โดยมีการจัดสรรและวางแผนในการเข้าทำงานของพนักงานแต่ละคนอย่างชัดเจน

อ่านเพิ่มเติม “ถ้าจะเปลี่ยนการทำงานมาเป็น Hybrid Working ต้องตระหนักถึงสิ่งเหล่านี้ด้วย”

ผู้นำที่ดี จะต้องมี RESPECT กับลูกน้องของตนเอง

ใครที่ดำรงตำแหน่งผู้บริหาร ผู้จัดการ หัวหน้างาน ฯลฯ ไม่ว่าจะเรียกชื่อตำแหน่งว่าอะไร หรือจะอยู่ในระดับต้น กลาง หรือสูงแค่ไหนในองค์กร ต่างก็มีบทบาทหน้าที่เหมือนกันก็คือ ต้องทำงานให้สำเร็จ โดยการบริหารจัดการ และองค์กรก็พยายามที่จะหาเครื่องมือในการบริหารจัดการมาให้ไม่ว่าจะเป็น เงินทุน งบประมาณ เครื่องจักร เครื่องมือในการทำงานต่างๆ และที่ขาดไม่ได้เลยก็คือ ทรัพยากรบุคคล ที่อยู่ภายใต้การดูแลของท่านที่เป็นผู้จัดการ

อ่านเพิ่มเติม “ผู้นำที่ดี จะต้องมี RESPECT กับลูกน้องของตนเอง”

บลอกที่ WordPress.com .

Up ↑