“ผู้จัดการ” ตำแหน่งสำคัญในการสร้างความผูกพันของพนักงาน

สัปดาห์นี้เอาเรื่องของความผูกพันของพนักงานมาให้อ่านกันอีกเรื่องครับ ก็คือเรื่องของการสร้างความผูกพันของพนักงานต่อองค์กรนั้น เป็นอีกเรื่องหนึ่งซึ่งหลายๆ องค์กรพยายามที่จะสร้างให้ได้ เพราะเชื่อว่า เมื่อไหร่ที่พนักงานรู้สึกผูกพันกับองค์กร เมื่อนั้นผลงานของพนักงานก็จะดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง และเมื่อผลงานพนักงานดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง ย่อมทำให้ผลงานขององค์กรดีขึ้นอย่างมาก

อ่านเพิ่มเติม ““ผู้จัดการ” ตำแหน่งสำคัญในการสร้างความผูกพันของพนักงาน”

ผู้จัดการจะส่งเสริมสุขภาพจิตที่ดีของพนักงานได้หรือไม่

เคยได้ยินใครหลายคนบ่นให้ฟังว่า งานที่ว่าเครียดแล้ว ยังไม่เท่ากับผู้จัดการของตนเองที่ทำให้เกิดความเครียดในการทำงานได้มากกว่าหลายเท่า ท่านผู้อ่านเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยอย่างไรครับ

อ่านเพิ่มเติม “ผู้จัดการจะส่งเสริมสุขภาพจิตที่ดีของพนักงานได้หรือไม่”

Emotional Intelligence ยังคงสำคัญ โดยเฉพาะกับผู้จัดการและผู้นำ

เรื่องของความฉลาดทางอารมณ์ก็ยังคงเป็นเรื่องที่สำคัญอย่างมาก สำหรับคนที่จะเป็นผู้จัดการหรือผู้นำที่ดี ไม่ว่าเวลาจะผ่านมากี่ปีแล้วก็ตาม โดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุคที่มีแต่ AI และ หุ่นยนต์ หันไปไหนมาไหน ก็มีแต่ระบบ AI ที่เข้ามาแทนที่การทำงานของคน เรื่องของความฉลาดทางอารมณ์ก็ยิ่งทวีความสำคัญมากขึ้นไปอีก

อ่านเพิ่มเติม “Emotional Intelligence ยังคงสำคัญ โดยเฉพาะกับผู้จัดการและผู้นำ”

สุดยอดของการเป็นผู้จัดการ ต้องมีคุณสมบัติแบบใด

ยังเป็นที่ถกเถียงกันเสมอว่า คุณสมบัติของผู้จัดการที่นั้น ต้องเป็นอย่างไร มีคุณสมบัติอะไรบ้าง ตำรามากมายที่เขียนเกี่ยวกับเรื่องนี้ ต่างก็มีการยกเอาคุณสมบัติของผู้จัดการที่ดีมากมาย จนบางครั้งเราที่จะนำเอาไปปรับใช้ในองค์กรของเราก็เริ่มที่จะสับสนว่า ตกลงแล้วคุณสมบัติของผู้จัดการที่ดีนั้นต้องประกอบไปด้วยอะไรบ้าง อ่านเพิ่มเติม “สุดยอดของการเป็นผู้จัดการ ต้องมีคุณสมบัติแบบใด”

Trust: ปราการด่านแรกที่ ผู้จัดการทุกคนต้องสร้างให้ได้

ผู้จัดการทุกคนที่มีลูกน้อง ล้วนต้องบริหารจัดการให้ลูกน้องของตนแสดงผลงานออกมาได้อย่างเต็มที่ และการที่ลูกน้องจะเต็มในแสดงผลงานได้อย่างเต็มที่ได้นั้น ทุกคนจะต้องรู้สึกเชื่อมั่น (Trust) ในตัวผู้จัดการของตนเองเสียก่อน อ่านเพิ่มเติม “Trust: ปราการด่านแรกที่ ผู้จัดการทุกคนต้องสร้างให้ได้”

บลอกที่ WordPress.com .

Up ↑