สุดยอดของการเป็นผู้จัดการ ต้องมีคุณสมบัติแบบใด

ยังเป็นที่ถกเถียงกันเสมอว่า คุณสมบัติของผู้จัดการที่นั้น ต้องเป็นอย่างไร มีคุณสมบัติอะไรบ้าง ตำรามากมายที่เขียนเกี่ยวกับเรื่องนี้ ต่างก็มีการยกเอาคุณสมบัติของผู้จัดการที่ดีมากมาย จนบางครั้งเราที่จะนำเอาไปปรับใช้ในองค์กรของเราก็เริ่มที่จะสับสนว่า ตกลงแล้วคุณสมบัติของผู้จัดการที่ดีนั้นต้องประกอบไปด้วยอะไรบ้าง อ่านเพิ่มเติม “สุดยอดของการเป็นผู้จัดการ ต้องมีคุณสมบัติแบบใด”

Trust: ปราการด่านแรกที่ ผู้จัดการทุกคนต้องสร้างให้ได้

ผู้จัดการทุกคนที่มีลูกน้อง ล้วนต้องบริหารจัดการให้ลูกน้องของตนแสดงผลงานออกมาได้อย่างเต็มที่ และการที่ลูกน้องจะเต็มในแสดงผลงานได้อย่างเต็มที่ได้นั้น ทุกคนจะต้องรู้สึกเชื่อมั่น (Trust) ในตัวผู้จัดการของตนเองเสียก่อน อ่านเพิ่มเติม “Trust: ปราการด่านแรกที่ ผู้จัดการทุกคนต้องสร้างให้ได้”

ผู้จัดการไม่ได้จะเป็นโค้ชที่ดีได้กันทุกคน

พอพูดถึงคำว่าผู้จัดการ หลายๆ คนก็มักจะคิดกันไปถึงคนเก่ง คนที่สามารบริหารจัดการทั้งคน ทั้งงานได้อย่างดี เหมือนกับว่า คนที่ได้เป็นผู้จัดการจะกลายเป็นคนที่ถูกคาดหวังในเรื่องต่างๆ นานา มากมายเกือบทุกด้าน อ่านเพิ่มเติม “ผู้จัดการไม่ได้จะเป็นโค้ชที่ดีได้กันทุกคน”

บลอกที่ WordPress.com .

Up ↑