ผู้นำกับนโยบายการบริหารคนในองค์กร สำคัญอย่างไร

ผู้นำองค์กร นอกจากที่จะต้องนำพาธุรกิจ และนำพาองค์กรไปสู่เป้าหมายที่กำหนดไว้แล้ว ยังต้องสามารถกำหนดแนวทางในการบริหารคนขององค์กรอย่างดีอีกด้วย ถ้าผู้นำตระหนักว่า การไปสู่เป้าหมายที่ตนกำหนดไว้นั้น ตัวผู้นำไม่สามารถจะไปคนเดียวได้ จะต้องนำพนักงานทุกคนเพื่อสร้างผลงานให้ได้ตามเป้าหมายด้วยเช่นกัน ดังนั้นผู้นำองค์กรจึงไม่ควรจะลืม หรือไม่ใส่ใจนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลของตนเอง

อ่านเพิ่มเติม “ผู้นำกับนโยบายการบริหารคนในองค์กร สำคัญอย่างไร”

คุณสมบัติอะไรบ้างของผู้นำ ที่จะให้พนักงานเชื่อมั่นและยอมติดตาม

ผู้นำองค์กร ไม่ใช่แค่เพียงดูแลเรื่องธุรกิจขององค์กรเพียงอย่างเดียวเท่านั้น หลายคนเข้าใจแค่เพียงว่า ผู้นำจะต้องทำพาองค์กรไปสู่ความสำเร็จ โดยที่ความสำเร็จเหล่านั้นวัดกันจากตัวเงิน เช่น กำไร ยอดขาย ต้นทุน ลูกค้า ฯลฯ แค่เพียงเท่านั้น แต่ในทางปฏิบัตินั้น ผู้นำองค์กร จะต้องเป็นผู้นำพนักงานในองค์กรด้วยเช่นกัน จะต้องได้รับความไว้วางใจจากพนักงาน ได้รับการยอมรับนับถือจากพนักงาน เพื่อพนักงานจะได้มุ่งมั่นทำงานให้ประสบความสำเร็จ

อ่านเพิ่มเติม “คุณสมบัติอะไรบ้างของผู้นำ ที่จะให้พนักงานเชื่อมั่นและยอมติดตาม”

เราเป็นหัวหน้าที่มีความน่าเชื่อถือ ในสายตาลูกน้องมากน้อยสักแค่ไหน

ในบทความตอนหนึ่งเมื่อประมาณ สองสัปดาห์ที่ผ่านมา ผมเคยเขียนไว้ที่มีชื่อว่า หัวหน้าที่ดีจะต้อง RESPECT พนักงานด้วย ถ้าท่านใดยังไม่เคยอ่านไปที่ลิงค์นี้ได้ครับ https://wp.me/pBmlU-3KZ

มีท่านผู้อ่านเขียนสอบถามมาว่า แล้วถ้าลูกน้องไม่เคารพนับถือหัวหน้า เราจะต้องทำอย่างไร

อ่านเพิ่มเติม “เราเป็นหัวหน้าที่มีความน่าเชื่อถือ ในสายตาลูกน้องมากน้อยสักแค่ไหน”

ผู้นำที่ดี จะต้องมี RESPECT กับลูกน้องของตนเอง

ใครที่ดำรงตำแหน่งผู้บริหาร ผู้จัดการ หัวหน้างาน ฯลฯ ไม่ว่าจะเรียกชื่อตำแหน่งว่าอะไร หรือจะอยู่ในระดับต้น กลาง หรือสูงแค่ไหนในองค์กร ต่างก็มีบทบาทหน้าที่เหมือนกันก็คือ ต้องทำงานให้สำเร็จ โดยการบริหารจัดการ และองค์กรก็พยายามที่จะหาเครื่องมือในการบริหารจัดการมาให้ไม่ว่าจะเป็น เงินทุน งบประมาณ เครื่องจักร เครื่องมือในการทำงานต่างๆ และที่ขาดไม่ได้เลยก็คือ ทรัพยากรบุคคล ที่อยู่ภายใต้การดูแลของท่านที่เป็นผู้จัดการ

อ่านเพิ่มเติม “ผู้นำที่ดี จะต้องมี RESPECT กับลูกน้องของตนเอง”

บลอกที่ WordPress.com .

Up ↑