CEO นอกจากเป็น Chief Executive Officer แล้ว ยังต้องเป็น Chief Empathy Officer ด้วย

การพัฒนาผู้นำ ก็ยังคงเป็นประเด็นที่แทบจะทุกองค์กรให้ความสำคัญเป็นอย่างมากในยุคนี้ โดยทั่วไป คงไม่มีองค์กรไหนที่ต้องการผู้นำที่แย่ ๆ มานำองค์กร เราต่างต้องการผู้นำที่ดี มีความสามารถ มีศักยภาพ ที่จะนำพาพนักงานทุกคนในองค์กรไปสู่อนาคตที่ดีได้

อ่านเพิ่มเติม CEO นอกจากเป็น Chief Executive Officer แล้ว ยังต้องเป็น Chief Empathy Officer ด้วย

4 พื้นฐานสำคัญที่ต้องมี เพื่อพัฒนาสู่หัวหน้างาน และผู้จัดการที่ดีได้

ทุกคนที่ได้รับการเลื่อนตำแหน่งขึ้นมาเป็นหัวหน้า ไม่ว่าจะเป็นตำแหน่ง หัวหน้างาน หัวหน้าทีม ผู้จัดการฝ่าย ผู้อำนวยการฝ่าย ฯลฯ ล้วนแล้วแต่มีบทบาทเป็นหัวหน้าคน ซึ่งต้องสร้างแรงจูงใจ สร้างพลังในการทำงานให้กับลูกทีมของตนเอง เพื่อให้สร้างผลงานที่ดีขึ้นตลอดเวลา และจากผลการวิจัยของ Forbes ที่ทำวิจัยกับคนทำงานที่กินเงินเดือนในบริษัท ซึ่ง 65% ของพนักงานตอบเป็นเสียงเดียวกันว่า อยากได้หัวหน้าที่ดี มากกว่าการได้เงินเดือนขึ้นเยอะๆ ซะอีกครับ

อ่านเพิ่มเติม 4 พื้นฐานสำคัญที่ต้องมี เพื่อพัฒนาสู่หัวหน้างาน และผู้จัดการที่ดีได้

ผู้บริหารมืออาชีพตัวจริง จะไม่มีพฤติกรรมดังต่อไปนี้

คนที่เป็นผู้บริหาร และผู้นำองค์กร ย่อมจะได้อำนาจในการสั่งการและบริหารมาอย่างเต็มที่ โดยเฉพาะธุรกิจขนาดกลางและเล็กนั้น ผู้บริหารระดับสูงถือว่าเป็นผู้ที่มีอำนาจเต็มในการบริหารจัดการ รวมถึงธุรกิจที่เป็น Family Business ก็มักจะให้อำนาจแก่ผู้บริหาร ซี่งปกติก็จะเป็นเจ้าของธุรกิจนั้น ๆ อยู่แล้ว ในการบริหารและตัดสินใจทำงานต่าง ๆ ของบริษัท

อ่านเพิ่มเติม ผู้บริหารมืออาชีพตัวจริง จะไม่มีพฤติกรรมดังต่อไปนี้

เมื่อเป็นผู้นำแล้ว จงระวังพฤติกรรมในทางลบที่เราอาจจะทำไปโดยไม่รู้ตัว

การที่จะเป็นผู้นำที่ดีนั้นเป็นสิ่งที่ไม่ยาก แต่ก็ไม่ง่ายเช่นกัน มีตำรามากมายที่บอกถึงลักษณะของผู้นำที่ดีว่าควรจะเป็นอย่างไร ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการมีวิสัยทัศน์ การยอมรับการเปลี่ยนแปลง การสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้อื่นได้ ฯลฯ สิ่งเหล่านี้ล้วนแต่เป็นสิ่งที่เราพยายามเปลี่ยนแปลงตนเองเพื่อให้เราเป็นผู้นำที่ดีให้ได้ตามหลักของผู้นำ

อ่านเพิ่มเติม “เมื่อเป็นผู้นำแล้ว จงระวังพฤติกรรมในทางลบที่เราอาจจะทำไปโดยไม่รู้ตัว”

บทบาทสำคัญของผู้นำตัวจริง เขามีบทบาทสำคัญอะไรบ้าง

ผู้นำยังคงเป็นคนสำคัญที่จะนำพาองค์กรไปสู่อนาคตที่ดี ทุกองค์กรล้วนมีผู้นำองค์กร แต่ไม่ใช่ทุกคนที่จะนำพาองค์กรไปสู่อนาคตที่ดีได้ แล้วผู้นำตัวจริงเขามีบทบาทอย่างไรในการบริหารจัดการองค์กรบ้าง

อ่านเพิ่มเติม “บทบาทสำคัญของผู้นำตัวจริง เขามีบทบาทสำคัญอะไรบ้าง”

บลอกที่ WordPress.com .

Up ↑