พื้นฐานของการเป็นผู้นำที่ดี ที่ขาดไม่ได้ ไม่ว่าจะเป็นผู้นำสไตล์ไหนก็ตาม

ภาวะผู้นำที่ดีนั้น มีหลากหลายตำรา หลากหลายกูรู ที่ให้ความเห็นและแนวทางไว้มากมาย แต่ไม่ว่าจะเป็นตำราไหนก็ตาม ในการเป็นผู้นำที่ดีจะมีพื้นฐานสำคัญที่เหมือนกันอยู่ 5 ประการ คือ

อ่านเพิ่มเติม “พื้นฐานของการเป็นผู้นำที่ดี ที่ขาดไม่ได้ ไม่ว่าจะเป็นผู้นำสไตล์ไหนก็ตาม”

ผู้นำ กับการปฏิบัติต่อคนอื่นอย่างไร เพื่อให้ได้ใจและได้งาน

ในการทำงานไม่ว่าจะตำแหน่งอะไรก็ตาม เราจะต้องประสานงานพูดคุยกับคนอื่นๆ เสมอ โดยเฉพาะตำแหน่งผู้บริหารระดับสูง หรือ ผู้นำขององค์กร ยิ่งต้องมีการปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ และการปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นของผู้นำ จะเป็นตัวบอกว่า ผู้นำคนนี้เป็นอย่างไร น่าคุยด้วยหรือไม่ น่าทำงานด้วยหรือไม่ และจะเป็นผู้นำที่ได้ใจ และได้งานจากลูกน้องหรือไม่

อ่านเพิ่มเติม “ผู้นำ กับการปฏิบัติต่อคนอื่นอย่างไร เพื่อให้ได้ใจและได้งาน”

สไตล์ผู้นำในยุคใหม่ ต้องเป็น Creative Leader

ท่านใดที่มีประสบการณ์ทำงานมามากกว่า 20 ปี น่าจะต้องคุ้ยเคยกับสไตล์ของผู้นำองค์กรในสมัยนั้น เราจะคุ้นชินกับภาพของผู้นำองค์กรที่มาทำงานด้วยชุดสูทเต็มยศ มีห้องทำงานใหญ่โต เวลาที่จะประชุม ก็จะต้องมีเก้าอี้ประจำ ผู้บริหารคนอื่นจะไปนั่งเก้าอี้ตัวนี้ไม่ได้เด็ดขาด

อ่านเพิ่มเติม “สไตล์ผู้นำในยุคใหม่ ต้องเป็น Creative Leader”

สิ่งที่ผู้บริหารระดับสูงจะต้องเป็นผู้ลงมือทำเอง ไม่ควรให้คนอื่นทำให้

ตำแหน่งผู้บริหารระดับสูงขององค์กรนั้น มีความรับผิดชอบมากมาย ทั้งความรับผิดชอบต่อความสำเร็จของงาน และรับผิดชอบในเรื่องของการบริหารจัดการคนทั้งองค์กรให้ไปสู่เป้าหมายเดียวกันให้ได้ ดังนั้น การที่ผู้บริหารระดับสูงขององค์กรจะสามารถทำงานได้อย่างประสบความสำเร็จได้นั้น จึงจำเป็นต้องมีมือรองในระดับจัดการที่มีฝีมือ เพื่อมอบหมายงานต่างๆ ตามสายงานให้ไปดำเนินการ

อ่านเพิ่มเติม “สิ่งที่ผู้บริหารระดับสูงจะต้องเป็นผู้ลงมือทำเอง ไม่ควรให้คนอื่นทำให้”

ผู้จัดการที่ดี ในสายตาของลูกน้อง และผู้บริหาร เป็นอย่างไร

ช่วงนี้มีท่านผู้อ่านสอบถามกันมาด้วยคำถามคล้ายๆ กันว่า “ตอนนี้ได้รับการเลื่อนตำแหน่งเป็นผู้จัดการ ซึ่งต้องดูแลลูกน้อง ก็เลยอยากรู้ว่า การเป็นผู้จัดการที่ดีนั้น ต้องเป็นอย่างไร และต้องทำอะไรบ้าง เพื่อให้สามารถบริหารได้ทั้งงาน และทั้งทีมงานที่ทำงาน”

อ่านเพิ่มเติม “ผู้จัดการที่ดี ในสายตาของลูกน้อง และผู้บริหาร เป็นอย่างไร”

บลอกที่ WordPress.com .

Up ↑