สุดยอดของการเป็นผู้จัดการ ต้องมีคุณสมบัติแบบใด

ยังเป็นที่ถกเถียงกันเสมอว่า คุณสมบัติของผู้จัดการที่นั้น ต้องเป็นอย่างไร มีคุณสมบัติอะไรบ้าง ตำรามากมายที่เขียนเกี่ยวกับเรื่องนี้ ต่างก็มีการยกเอาคุณสมบัติของผู้จัดการที่ดีมากมาย จนบางครั้งเราที่จะนำเอาไปปรับใช้ในองค์กรของเราก็เริ่มที่จะสับสนว่า ตกลงแล้วคุณสมบัติของผู้จัดการที่ดีนั้นต้องประกอบไปด้วยอะไรบ้าง อ่านเพิ่มเติม “สุดยอดของการเป็นผู้จัดการ ต้องมีคุณสมบัติแบบใด”

ทำเพื่อตัวเอง หรือทำเพื่อองค์กร เส้นบางๆ ของผู้นำ

เคยเห็นผู้นำองค์กรที่ทุ่มเททำงานมากมาย เพื่อพัฒนาให้องค์กรก้าวไปข้างหน้าอย่างรวดเร็ว โดยมองอนาคตขององค์กรเป็นสำคัญหรือไม่ครับ หรือในทางตรงกันข้าม เคยเห็นผู้นำองค์กรที่ทุ่มเททำงานให้กับตนเอง พยายามทำทุกอย่างที่จะทำให้ผลงานในช่วงที่ตนเองดำรงตำแหน่งนั้นออกมาดีที่สุด แต่อนาคตจะเป็นอย่างไรไม่สนใจ อ่านเพิ่มเติม “ทำเพื่อตัวเอง หรือทำเพื่อองค์กร เส้นบางๆ ของผู้นำ”

บลอกที่ WordPress.com .

Up ↑