Food for Thought

“สิ่งที่เราต้องการนั้น ส่วนใหญ่มันนั่งรอเราอยู่หลังความกลัวของเราเอง”

“อยากประสบความสำเร็จ แต่กังวลว่าเราจะพร้อมหรือยัง”

“อยากเปลี่ยนสายงาน แต่กังวลว่ามันจะรอดมั้ย”

“อยากได้อยากสำเร็จ แต่ก็กลัวจนไม่กล้าจะลงมือทำ” ฯลฯ

ถ้าเราสามารถฝ่าฟันความกลัว และความกังวลของตัวเองไปได้สิ่งที่เราฝัน และสิ่งที่เราต้องการมันก็จะอยู่ในมือเราได้ไม่ยาก

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

บลอกที่ WordPress.com .

Up ↑

%d bloggers like this: