สไตล์ผู้นำในยุคใหม่ ต้องเป็น Creative Leader

ท่านใดที่มีประสบการณ์ทำงานมามากกว่า 20 ปี น่าจะต้องคุ้ยเคยกับสไตล์ของผู้นำองค์กรในสมัยนั้น เราจะคุ้นชินกับภาพของผู้นำองค์กรที่มาทำงานด้วยชุดสูทเต็มยศ มีห้องทำงานใหญ่โต เวลาที่จะประชุม ก็จะต้องมีเก้าอี้ประจำ ผู้บริหารคนอื่นจะไปนั่งเก้าอี้ตัวนี้ไม่ได้เด็ดขาด

พอถึงเวลาประชุม ผู้นำก็จะพูด พูด พูด พูดไปเรื่อย ๆ ไม่ค่อยเห็นวาระการประชุมอะไรที่ชัดเจน บางมีวาระการประชุม แต่ก็ไม่ได้เดินไปตามวาระที่กำหนดไว้ เพราะผู้นำการประชุมพาออกนอกเรื่องอยู่เสมอ

หลังจากพูดจนพอใจแล้ว ก็เริ่มสั่ง สั่ง และสั่ง ว่าจะต้องทำอะไรบ้าง ให้สำเร็จ อาจจะมีการควบคุมติดตามการทำงานบ้าง แต่จะไม่ค่อยเห็นผู้นำในสมัยก่อน มานั่งสอนงาน Coaching หรือ ช่วยแก้ไขปัญหาในการทำงานร่วมกับพนักงานมากนัก ภาพที่คุ้นตาก็คือ เข้าไปนั่งฟังผู้นำพูดไปเรื่อย ๆ จนเหนื่อย และหมดเรื่องพูด จากนั้นก็ปิดประชุม

ในยุคนี้ เราคงไม่สามารถเอาสไตล์ของการเป็นผู้นำในอดีต มาใช้ในการบริหารจัดการองค์กร และพนักงานได้อีกต่อไป ผู้นำในยุคนี้ สั่งการอย่างเดียวแบบเก่าไม่ได้แล้ว จะต้องร่วมแรงร่วมใจไปกับพนักงานและทีมงานด้วย อีกทั้งยังต้องเป็นตัวอย่างที่ดีในหลาย ๆ เรื่องที่ต้องการให้พนักงานเป็น ผู้นำก็ต้องแสดงสิ่งเหล่านั้นให้พนักงานเห็นก่อนคนอื่น

สไตล์การทำงานและการนำของผู้นำในยุคนี้ที่จะต้องเปลี่ยนก็คือ

  • เปลี่ยนจากการสั่ง สั่ง และสั่ง มาเป็น ร่วมวางแผนการทำงานกับทีมงาน และสอน แนะนำการทำงานให้กับทีมงานทุกคน เน้นให้ทีมงานมีส่วนร่วมในการคิด และวางแผนการทำงาน โดยที่ผู้นำไม่จำเป็นต้องใช้คำสั่ง แต่ใช้ความร่วมแรงร่วมใจแทน

  • เปลี่ยนจากการควบคุมการทำงาน มาเป็น ให้การสนับสนุนการทำงานของพนักงาน จากเดิมต้องมานั่งจี้ นั่งตาม ผู้นำบางคนไม่พอใจ ก็ส่งเสียงดังด่าพนักงานกลางวงก็มี ต้องเปลี่ยนมาเป็นการสนับสนุนในทีมงานทำงานให้ได้ตามแผนงานที่วางไว้ โดยการร่วมพูดคุย รับทราบถึงปัญหาที่เกิดขึ้น กระตุ้น สนับสนุน ให้พนักงานได้คิดหาวิธีการในการแก้ไขปัญหาด้วยตนเอง ให้กำลังใจทีมงานอย่างสม่ำเสมอ เพื่อทำให้ทีมงานรู้สึกว่าตนเองเป็นผู้รับผิดชอบงานนี้จริงๆ และต้องทำมันให้สำเร็จตามเป้าหมายและแผนงานที่กำหนดไว้ให้ได้ ไม่ใช่รู้สึกว่า ถูกบังคับให้ทำ

  • เปลี่ยนจากบังคับให้คนอื่นเชื่อถือ มาเป็นให้ความเชื่อถือผู้อื่นก่อน ผู้นำสมัยนี้จะสร้างอำนาจโดยการใช้ตำแหน่ง ใช้กฎระเบียบ และความเป็นผู้นำของตนเองมาบังคับให้คนอื่นมาสยบ และเชื่อถือในตัวผู้นำนั้น คงเป็นไปไม่ได้อีกต่อไป การสร้างความน่าเชื่อถือในตัวผู้นำ ต้องเริ่มต้นจากการที่ผู้นำเชื่อมั่นใจตัวพนักงานก่อนเลย ให้เกียรติพนักงาน ยอมรับในผลงานของพนักงานที่ทำงานได้ดี และส่งเสริมให้พนักงานที่ทำงานไม่ดี ได้มีโอกาสในการพัฒนาตนเองมากขึ้น ผู้นำสมัยนี้ต้องเริ่มจากการให้ก่อน แล้วจึงจะได้รับ

  • เปลี่ยนจากมุ่งสำเร็จอย่างเดียว มามองความล้มเหลวบ้าง ผู้นำในอดีตมักจะชอบในเรื่องของความสำเร็จมาก ส่วนเรื่องของความผิดพลาดที่พนักงานได้ทำนั้น ถือเป็นโทษเลยก็ว่าได้ ผลก็คือ ไม่มีพนักงานคนใดกล้าที่จะเอาเรื่องของความล้มเหลว ความผิดพลาดในการทำงานมาคุยกับผู้นำ เพราะกลัวโดนด่า หรือโดนลงโทษ ดังนั้นเรื่องราวที่เข้าไปสู่หูของผู้นำสมัยก่อน เลยมีแต่เรื่องดี ๆ ไปหมด แต่ปัจจุบันนี้ การเปลี่ยนแปลงมันเร็วขึ้นมาก การทำงาน ย่อมต้องลองผิดลองถูกบ้างในบางเรื่อง และความผิดพลาดในการทำงานก็ถือว่าเป็นเรื่องที่เราสามารถมาเรียนรู้กันได้ ดังนั้น ผู้นำในยุคนี้จึงต้องเปิดใจยอมรับความผิดพลาด ว่ามันเป็นเรื่องปรกติที่จะสามารถเกิดขึ้นได้ประจำ เพียงแต่เราต้องเรียนรู้จากมันมากกว่า เลยทำให้ผู้นำหลายองค์กรหันมาชื่นชมพนักงานที่ยอมรับว่างานของตนเองผิดพลาด ดีกว่าทู่ซี้ทำต่อไปโดยไม่มีผลดีอะไรเกิดขึ้น

  • เปลี่ยนจากแข็งกร้าว เป็น อ่อนน้อมถ่อมตนในความสำเร็จ ในอดีตเวลาที่เรานึกถึงผู้นำ มักจะนึกภาพของทหารที่แบบต้องเข้มแข็งตลอดเวลา ผู้นำในยุคนั้นเลยต้องแสดงความเข้มแข็งตลอด จนบางคนก็กลายเป็นความก้าวร้าวมากกว่า ในยุคนี้ ผู้นำเริ่มเปลี่ยนมาเป็นแนวถ่อมตนมากขึ้น ยกความสำเร็จที่ตนเองบริหารจัดการ ไปให้กับพนักงานในองค์กรเป็นหลักมากกว่า ที่จะโชว์ว่านี่คือความสำเร็จของตนเอง

ผู้นำในยุคนี้คงต้องมีการสร้างสรรค์วิธีการบริหารจัดการ วิธีการนำพาองค์กร นำพาพนักงานไปสู่ความสำเร็จให้ได้ โดยปรับตัวเอง เปลี่ยนแปลงตัวเองให้เข้ากับบริบทที่เปลี่ยนแปลงไปอยู่เสมอ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

บลอกที่ WordPress.com .

Up ↑

%d bloggers like this: