Human Skills ด้านใดบ้างที่จะทำให้เรามีโอกาสเติบโตและประสบความสำเร็จได้

ด้วยความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่เราเห็นกัน ไม่ว่าจะเป็น AI ที่ออกแบบมาให้สามารถที่จะวิเคราะห์ matching และสร้างโอกาสทางธุรกิจให้เราได้มากขึ้นกว่าสมัยที่คนทำ รวมทั้ง หุ่นยนต์อัตโนมัติที่ออกแบบมาเพื่อให้สามารถทำงานซ้ำๆ แทนคนได้อย่างไม่มีข้อผิดพลาดใดๆ เมื่อเทียบกับมนุษย์ เทคโนโลยีเหล่านี้นับวันยิ่งมีความสามารถมากขึ้น จนแทนที่คนทำงานได้ในบางตำแหน่งได้เลย

ก็เลยเกิดคำถามขึ้นมาว่า แล้วมนุษย์เราจะทำงานอะไรได้บ้าง และถ้าอยากจะก้าวหน้าเติบโตและประสบความสำเร็จในโลกของการทำงานได้นั้น คนเราต้องมีทักษะอะไรเพิ่มมากขึ้นบ้าง คำตอบก็คือ มี และต้องเป็นทักษะที่ AI และ หุ่นยนต์ไม่สามารถทำได้ด้วย

บทความหนึ่งจาก CIPD ชื่อบทความว่า Essential skills are profoundly human and more important than ever before เขียนโดย PETER CHEESE ได้อ้างอิงงานวิจัยของเขา และได้กล่าวถึงทักษะที่คนเราจำเป็นจะต้องมี ถ้าอยากประสบความสำเร็จในอนาคต เขาเรียกรวมทักษะกลุ่มนี้ว่า Human Skills ซึ่งเป็นทักษะในเชิงพฤติกรรม และเชิงทัศนคติ ที่ AI และหุ่นยนต์ไม่มี และยังแทนที่ไม่ได้

ทักษะพื้นฐานที่เรียกว่า Human Skills นั้นมีอะไรบ้าง มาดูกันครับ

  • Communication Skills คือทักษะในการสื่อสาร ท่านผู้อ่านอาจจะแย้งว่า AI และหุ่นยนต์มันก็สื่อสารกับคนได้ ซึ่งก็จริงครับ แต่ทักษะการสื่อสารที่ว่านี้ คือ สื่อสารด้วยความเข้าใจกันมากกว่า ลองนึกดูเวลาเราคุยโทรศัพท์กับหุ่นยนต์ หรือ Chatbot ดูสิครับ มันไม่สามารถรับรู้ความรู้สึกของเราได้เลย มันพูดไปตามบทที่บันทึกไว้ โดยไม่สนใจว่า เราจะโต้ตอบอะไรใดๆ ทั้งสิ้น แต่คนเราไม่ได้ต้องการคนที่จะสื่อสารด้วยในลักษณะนั้นครับ คนเราต้องการคนที่สามารถคุยได้ด้วยความสบายใจ คนที่สามารถเข้าใจได้ในภาษากาย หรือนัยยะบางอย่างที่สื่อออกมา ดังนั้นทักษะในการสื่อสาร ก็คือ การพูดให้คนอื่นเข้าใจง่ายๆ ซึ่งคนอื่นในที่นี้ก็มีหลายรูปแบบ ถ้าเราสามารถออกแบบการพูด การสื่อให้กับแต่ละคนได้อย่างเหมาะสมทำให้เขาเข้าใจได้ง่าย รวมทั้งมีความสามารถที่จะเข้าใจในสิ่งที่คนอื่นสื่อสารมา นี่คือคุณสมบัติที่หุ่นยนต์ไม่มี แต่ถ้าคนเรามีทักษะนี้ ก็จะทำให้เราได้เปรียบในอนาคต เพราะในยุคนี้หาคนที่สื่อสารดีๆ เข้าใจคนอื่นได้ยากมากขึ้นเรื่อยๆ ส่วนใหญ่จะฟังแล้วตีความเข้าข้างตัวเองมากกว่า
  • Team Working ทักษะที่สองก็คือ ทักษะในการทำงานเป็นทีมร่วมกับผู้อื่นได้ดี เนื่องจากแนวโน้มของเทคโนโลยีที่ก้าวหน้านั้น ทำให้เราอาจจะต้องทำงานห่างกันมากขึ้น ประสานงานกันน้อยลง ดังนั้น คนที่สามารถสร้างทีมงานได้ ประสานการทำงานของแต่ละคนที่ทำงานแตกต่างกัน ทำงานคนละที่กันได้อย่างดีนั้น จะมีความได้เปรียบอย่างมาก ความขัดแย้งที่อาจจะเกิดขึ้นทั้งจากความคิด ทัศนคติของคนทำงานที่แตกต่างกัน แต่ต้องทำงานร่วมกันนั้น จะต้องประสานงานกันได้อย่างดี ดังนั้นถ้าเรามีทักษะด้านนี้ดีๆ ก็จะเป็นที่ต้องการตัวขององค์กรต่างๆ มากขึ้นนั่นเอง
  • Empathy ก็คือ การเข้าใจผู้อื่น การเอาใจเขามาใส่ใจเรา นี่คือสิ่งที่ AI และ หุ่นยนต์ยังไม่มีในตอนนี้แน่นอน (อนาคตก็ไม่แน่ว่าจะมีหรือไม่) การที่พนักงานบางคนรู้สึกแย่ ท้อแท้ แล้วนั่งเงียบๆ หุ่นยนต์เขาไม่รู้ว่า เรารู้สึกอย่างไร แต่ถ้ามนุษย์เรา เราจะสังเกตได้ จากพฤติกรรมที่คนเราแสดงออกมา และถ้าเราเป็นคนที่มีความสามารถในด้านนี้ก็คือ เข้าใจความรู้สึกของคนอื่น เห็นใจ และรับรู้ความรู้สึกของผู้อื่นได้ ก็จะเป็นประตูที่จะสามารถเปิดใจคนอื่น และทำให้เราสามารถที่จะเข้าไปสู่ใจของผู้อื่นได้ง่าย ซึ่งก็จะส่งผลดีต่อการทำงานในทีมงานได้เช่นกัน
  • Problem Solving ทักษะในการแก้ไขปัญหา เป็นอีกทักษะหนึ่ง ที่ต้องอาศัยการวิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหาที่เกิดขึ้น และสามารถที่จะมองหาทางเลือกในการแก้ไขปัญหาที่เหมาะสมกับสถานการณ์ได้ ซึ่งนี่คือศิลปะส่วนหนึ่ง และวิทยาศาสตร์ส่วนหนึ่ง ปัญหาบางเรื่อง แก้ไขได้โดยทางกายภาพ แต่ทางจิตใจก็คงต้องอาศัยการตีความและความเข้าใจสาเหตุ และความคิดของคนอีกฝ่ายหนึ่งเหมือนกัน ซึ่งนี่คือสิ่งที่หุ่นยนต์ยังไม่มีเช่นกัน
  • Creativity ทักษะเรื่องความคิดสร้างสรรค์ เรื่องนี้เป็นทักษะอีกด้านที่สำคัญสำหรับการเติบโตของเราในอนาคต คนที่สามารถคิดสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ ได้ ปรับปรุง เปลี่ยนแปลงให้เกิดสิ่งใหม่ที่ดีขึ้นกว่าเดิมได้ จะได้เปรียบมากกว่า คนที่คิดอะไรไม่ออกและมัวแต่ลอกสิ่งเก่าๆ จะทำอะไรก็ต้องคอยหาต้นฉบับมาลอก โดยไม่คิดจะต่อยอด หรือคิดอะไรใหม่ๆ เลย แบบนี้ หุ่นยนต์ หรือ AI ก็สามารถเข้ามาทดแทนได้ทันที ดังนั้น ถ้าเราอยากเติบโตในการทำงาน ก็ต้องพยายามพัฒนาทักษะด้านความคิดสร้างสรรค์ให้มากขึ้น
  • Positivity การมองโลกในแง่บวก เรื่องนี้เป็นอีกเรื่องที่สำคัญในยุคแห่งข่าวสารเชิงลบมากมาย สถานการณ์ความขัดแย้ง ปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้น ล้วนส่งผลทำให้คนเราเครียด และมองโลกในแง่ร้ายมากขึ้น ซึ่งเมื่อไหร่เรามองโลกในแง่ร้าย ก็มักจะเจอแต่สิ่งร้ายๆ จนบางครั้งหาทางออกไม่เจอ แต่ถ้าเราฝึกมองโลกในแง่บวก ก็จะทำให้เรามองเห็นโอกาสในวิกฤติที่เกิดขึ้น และสามารถหาทางออกให้กับปัญหาต่างๆ ได้ง่ายขึ้นกว่าเดิม

นี่คือ 6 ทักษะพื้นฐานสำคัญที่ในบทความของ CIPD เรียกรวมว่า Human Skills ซึ่งเวลาเราเอาใช้ใช้จริง ก็อาจจะมีการเพิ่มเติมตัดออก ตามแต่ลักษณะขององค์กรด้วยเช่นกัน

ผมคิดว่า แนวคิดนี้อาจจะเป็นพื้นฐานสำคัญที่จะส่งผลต่อการปรับเปลี่ยน Competency ขององค์กรเราให้ทันยุคทันสมัย ทันต่อการเปลี่ยนแปลงมากขึ้น เพราะองค์กรเองก็ต้องเปลี่ยนแปลงไปเพื่อความก้าวหน้าอยู่แล้ว ดังนั้น คนก็ต้องเปลี่ยนแปลงตามด้วยเช่นกันครับ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

บลอกที่ WordPress.com .

Up ↑

%d bloggers like this: