ทำเพื่อตัวเอง หรือทำเพื่อองค์กร เส้นบางๆ ของผู้นำ

เคยเห็นผู้นำองค์กรที่ทุ่มเททำงานมากมาย เพื่อพัฒนาให้องค์กรก้าวไปข้างหน้าอย่างรวดเร็ว โดยมองอนาคตขององค์กรเป็นสำคัญหรือไม่ครับ หรือในทางตรงกันข้าม เคยเห็นผู้นำองค์กรที่ทุ่มเททำงานให้กับตนเอง พยายามทำทุกอย่างที่จะทำให้ผลงานในช่วงที่ตนเองดำรงตำแหน่งนั้นออกมาดีที่สุด แต่อนาคตจะเป็นอย่างไรไม่สนใจ

ท่านชอบผู้นำแบบไหนมากกว่ากัน และท่านเคยเจอกับผู้นำแบบไหนมามากกว่ากัน

จริงๆ ถ้าเราไม่สังเกตจริงๆ เราก็จะดูไม่ออกว่า ผู้นำคนนั้นเป็นแบบไหน เพราะทุกคนต่างก็ต้องการที่จะสร้างผลงานอยู่แล้ว แต่ถ้าเราสังเกตจริงๆ เราจะเห็นวิธีคิด และวิธีการทำงานที่แตกต่างกันระหว่างผู้นำสองลักษณะที่กล่าวไปข้างต้น

ผู้นำที่ทำเพื่อองค์กรตัวจริง

  • มองอนาคตขององค์กรเป็นหลัก กล่าวคือ ผู้นำในลักษณะนี้ จะมีภาพอนาคตขององค์กรที่ยาวไกลกว่าช่วงเวลาที่ตนเองดำรงตำแหน่งอยู่ วางรากฐานโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ ในการทำงานขององค์กร เพื่อให้เป็นรากฐานที่สำคัญในการเติบโตไปข้างหน้า ในช่วงเวลาที่ตนเองไม่อยู่ในตำแหน่งแล้ว

 

  • พัฒนาผู้นำคนใหม่ขึ้นมา ผู้นำที่ทำเพื่อองค์กรตัวจริง จะพยายามวางแนวทางในการพัฒนาผู้นำใหม่ขึ้นมาอย่างต่อเนื่อง วางรากฐานในการพัฒนาผู้นำรุ่นใหม่ เพื่อให้สืบสานการทำงานขององค์กรให้ก้าวหน้าจริงๆ ในอนาคต

 

  • หาคนเก่งจริงๆ เข้ามาทำงาน ผู้นำที่ทำเพื่อองค์กรจริงๆ จะพยายามหาคนเก่งจริงๆ เข้ามาทำงาน แม้ว่าคนเก่งเหล่านี้อาจจะเข้ามาเสนอความคิดเห็นโต้แย้งกับสิ่งที่ตนคิดไว้ก็ตาม แต่ผู้นำก็จะมองว่า นี่คือสิ่งที่ดี เพื่อทำให้องค์กรมีคนเก่งๆ เข้ามาสร้างอนาคตให้กับองค์กรต่อไปข้างหน้าได้

 

  • วางแผนในการพัฒนาคนเป็นหลัก ผู้นำเพื่อองค์กรจะมองความยั่งยืนขององค์กร ผ่านการพัฒนาบุคลากรเป็นหลัก นโยบาย และงบประมาณในการพัฒนาคนจะออกมาอย่างเข้มข้นจริงๆ ไม่ใช่การทำเพื่อให้งบประมาณหมดไป แต่เป็นการทำเพื่อให้เกิดการพัฒนาพนักงานอย่างแท้จริง

 

  • ดูแลพนักงาน สร้างขวัญกำลังใจ ผู้นำตัวจริง จะพยายามทำให้พนักงานในองค์กรมีขวัญและกำลังใจในการทำงาน สร้างแรงบันดาลใจที่ดีให้กับพนักงานทุกระดับ เพื่อส่งต่อแรงบันดาลใจเหล่านี้ลงไปสู่พนักงานทุกคนในองค์กร

 

ผู้นำที่ทำเพื่อตัวเอง

  • มองอนาคตแค่ช่วงเวลาที่ตนดำรงตำแหน่ง กล่าวคือ ผู้นำในลักษณะนี้ มองเป้าหมายในระยะสั้นมากกว่าระยะยาว พยายามหาวิธีการที่จะสร้างยอดขาย กำไร และตัดต้นทุนที่สำคัญๆ บางอย่างออกไป เพื่อทำให้ผลงานในสมัยที่ตนดำรงตำแหน่งนั้นออกมาดูดี โดยไม่สนใจว่า อนาคตจะเกิดปัญหาอะไรตามมาจากการกระทำของตนเอง เช่น การตัดงบประมาณในการวิจัยและพัฒนาสินค้าใหม่ในช่วงที่ตนเองดำรงตำแหน่งผู้นำ เพื่อทำให้ตัวเลขทางการเงินขององค์กรออกมาดูดี โดยที่ไม่สนใจว่า อนาคตองค์กรอาจจะไม่มีสินค้าใหม่ๆ ขายก็ตาม

 

  • ไม่ต้องการคนเก่งๆ เข้ามาทำงาน ผู้นำอาจจะไม่ได้แสดงออกตรงๆ แต่เวลาที่ HR หาคนเก่งๆ เข้ามาให้สัมภาษณ์ ผู้นำจะมีข้ออ้างว่า เก่งเกินไป ไม่เหมาะกับเรา คือทำจนผิดสังเกต เหตุผลก็คือ กลัวว่าตนเองจะหมดความสำคัญไป ถ้าองค์กรเรามีแต่คนเก่งเข้ามามาก ก็เลยหาแต่คนที่ตนเองควบคุมได้มากกว่า

 

  • ไม่ให้ความสำคัญกับการพัฒนาคน นโยบาย และงบประมาณในการบริหารและพัฒนาบุคลากรนั้น ถ้าเป็นงบประมาณที่มาก ผู้นำแบบนี้ก็จะสั่งตัดทันที เพราะจะได้ลดต้นทุน และทำให้เกิดผลกำไรมากขึ้น ในช่วงเวลาที่ตนดำรงตำแหน่ง โดยไม่สนใจว่า อนาคตพนักงานอาจจะตามคนอื่นไม่ทันก็ได้

 

  • ไม่มีการวางแผนสร้างผู้นำคนใหม่ มักจะมีคำถามว่า จะสร้างทำไมผู้นำคนใหม่ เพราะตนเองก็เป็นผู้นำอยู่ บางคนหาว่าทำแบบนี้เป็นการแช่งเขาไปเสียอีก สุดท้ายก็คือ ต้องการให้ตนเองโดดเด่นอยู่คนเดียว ไม่ต้องการให้มีใครมาแข่งบารมีกับตนเอง

 

  • ใช้อำนาจในการบริหารคน ในการบริหารคน ก็มักจะใช้อำนาจเข้าสั่งการมากกว่าที่จะใช้เหตุผลในการพูดคุย อยากได้อะไร ถ้าพนักงานไม่เห็นด้วย หรือมีข้อโต้แย้งมากๆ เข้า ก็จะออกคำสั่ง และลงโทษพนักงานที่มีข้อโต้แย้งมากๆ ทั้งๆ ที่ข้อโต้แย้งอาจจะเป็นสิ่งที่มีเหตุผล และมีผลต่อผลงานขององค์กรก็ตาม

ผลที่เราจะเห็นได้ชัดเจนก็คือ ผู้นำคนที่ที่ทำเพื่อองค์กรจริงๆ แม้ว่า ตนเองจะไม่ได้ดำรงตำแหน่งผู้นำขององค์กรแล้ว แต่พนักงานยังคงยอมรับเขาว่าเป็นผู้นำตลอดชีวิต

ผิดกับผู้นำที่ทำเพื่อตนเอง เวลาที่หมดวาระลง และไม่ได้ดำรงตำแหน่งผู้นำขององค์กรแล้ว ก็จะไม่มีพนักงานคนไหนสนใจเขาเลย บางคนถึงกับบอกว่า อย่าได้มาพบเจอกันอีกเลย ก็มี

ถ้าได้มีโอกาสเป็นผู้นำจริงๆ หวังว่า ทุกท่านจะเป็นผู้นำตัวจริงที่มองภาพขององค์กรเป็นหลักกันนะครับ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

บลอกที่ WordPress.com .

Up ↑

%d bloggers like this: