HR Infographic

EGO (ความยึดมั่นถือมั่นในตนเองสูงๆ) ไม่มีประโยชน์ในการบริหารคนแต่อย่างใด

ใครบางคนคิดว่า การแสดงออกซึ่งอีโก้สูงๆ เพื่อบอกคนอื่นว่าเราเก่งนั้น อาจจะได้ผลในทางตรงกันข้ามมากกว่า

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

บลอกที่ WordPress.com .

Up ↑

%d bloggers like this: