รางวัลตอบแทนที่สร้างแรงจูงใจได้ดี สำหรับพนักงานที่เป็น Star

มีคำถามจากผู้บริหารหลายองค์กร ถามมาว่า เราจะดูแลพนักงานที่เป็น Star ของเราอย่างไร ให้เขามีแรงจูงใจในการทำงาน และอยากอยู่ทำงานกับบริษัทเราต่อไปนาน ๆ

ก่อนที่จะตอบคำถามนี้ คงต้องมั่นใจก่อนว่า Star ของเรานั้นเป็น Star ตัวจริง เป็น Star ขององค์กรจริงๆ และเมื่อเรามั่นใจแล้วว่านี่แหละคือ Star ของเราตัวจริงเสียงจริงแล้ว เรามาดูเครื่องมือในการให้รางวัลตอบแทน หรือค่าตอบแทนทั้งในรูปแบบตัวเงิน และไม่ใช่ตัวเงินกันบ้างว่ามีอะไรที่น่าจะตอบแทน Star ได้อย่างดี

  • เงินรางวัลตอบแทน แน่นอนว่า รางวัลตอบแทนที่ไม่พูดถึงไม่ได้เลย ก็คือ รางวัลที่เป็นตัวเงิน เงินในที่นี้ ก็เช่น การขึ้นเงินเดือนตามผลงานที่ต้องแตกต่างจากพนักงานปกติทั่วไป อีกทั้งโบนัสตามผลงาน ก็คงต้องแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญกับพนักงานปกติเช่นกัน จะบอกว่า คนเก่ง หรือ Star ไม่ต้องการรางวัลที่เป็นตัวเงิน ก็คงไม่ใช่

  • ของขวัญเฉพาะบุคคล บางองค์กรก็มีนโยบายให้ของขวัญที่พนักงานชอบ ซึ่งอาจจะเป็นสิ่งเล็กๆ น้อย ๆ ที่ไม่ได้มีราคาค่างวดอะไร แต่สามารถสร้างผลกระทบทางด้านจิตใจเชิงบวกให้กับพนักงานได้ เช่น พนักงานที่ชอบดูหนัง ก็อาจจะให้ตั้วหนังฟรี หรือ พนักงานที่ชอบฟังเพลง ก็อาจจะซื้อ CD หรือ แผ่นเสียงสะสม ให้เป็นของขวัญตอบแทนการทำงานที่โดดเด่น เป็นต้น

  • การให้คำชมจากใจ เรื่องของคำชมนี่ก็แปลกนะครับ ผู้บริหารหลายคนไม่สะดวกใจที่จะให้คำชมพนักงาน ทั้ง ๆ ที่ก็ไม่ได้มีราคาค่างวดอะไรเช่นกัน แต่เป็นสิ่งที่ได้ใจพนักงานมาก เพราะคำชมจากใจจริงนั้น ทำให้พนักงานรู้สึกว่าตนเองมีคุณค่า และมีความสำคัญต่อความสำเร็จของบริษัท ซึ่งประเด็นนี้เป็นสิ่งที่จะสร้างแรงจูงใจให้พนักงานได้อย่างมาก

  • ความก้าวหน้าเติบโตในการทำงาน เรื่องนี้ถือเป็นรางวัลที่ไม่ใช่ตัวเงินที่สำคัญอีกตัวหนึ่ง คนเก่ง หรือ Star ย่อมต้องการที่จะเติบโตในองค์กร ต้องการความก้าวหน้าในสายอาชีพของตนเอง ดังนั้น ถ้าองค์กร และผู้บริหารสามารถตอบแทนพนักงานที่เป็น Star โดยทำให้เขาเห็นความก้าวหน้าในสายอาชีพของตน และได้รับความก้าวหน้าในสายอาชีพจริง ๆ ไม่ใช่แค่เพียงภาพฝัน ก็จะทำให้ Star มีแรงจูงใจในการทำงานมากขึ้น และสามารถเก็บรักษา Star ไว้ได้อย่างดี

  • ให้สถานภาพที่แตกต่าง เป็นรางวัลที่ไม่ใช่ตัวเงินอีกตัวที่ทำให้ Star รู้สึกดีได้ ก็คือ การมอบสถานภาพที่แตกต่างให้กับพนักงานที่เป็น Star เช่น โต๊ะทำงาน สถานที่ทำงานพิเศษ บางแห่งให้ที่จอดรถฟรี หรือ มีการจัดตารางเวลาทำงานที่ยืดหยุ่นมากกว่าพนักงานปกติทั่วไป เป็นต้น หรืออาจจะจัดสวัสดิการที่แตกต่างให้กับพนักงานที่เป็น Star ในกลุ่มนี้ก็ได้เช่นกัน

  • เข้าถึงข้อมูลพิเศษของบริษัทได้ เช่น ให้เข้าร่วมประชุมกับทีมผู้บริหาร เพื่อรับทราบแนวทางในการบริหารจัดการองค์กรมากขึ้น หรือให้สิทธิในการเข้าอบรมในหลักสูตรเดียวกับผู้บริหารได้ หรือ ส่งไปอบรมหลักสูตรในต่างประเทศ เป็นต้น

  • ให้เป็น coach แก่พนักงานอื่น อีกวิธีที่จะทำให้พนักงานตระหนักในความสำคัญของตนในฐานะ Star ก็คือ ให้เขาเป็นผู้สอนงานพนักงานใหม่ หรือพนักงานที่มีแนวโน้มจะเป็น star เพื่อสร้าง Star คนต่อ ๆ ไปของบริษัท

แนวทางข้างต้นเป็นเพียงส่วนหนึ่งของการให้รางวัลตอบแทนพนักงานที่เป็น Star ซึ่งหลายองค์กรอาจจะมองข้ามบางวิธีไป และอาจจะคิดแค่เพียงว่า Star ก็ไม่แตกต่างกับคนอื่นก็เลยไม่มีอะไรแตกต่าง ซึ่งถ้าเราต้องบริหารคนท่ามกลางการแข่งขันที่รุนแรงและต้องการตัวคนเก่ง ๆ กันมากขึ้น เราก็อาจจะเสียคนเก่งคนนี้ให้กับคู่แข่งเราก็เป็นได้

ดังนั้น อย่าลืมวางระบบการให้รางวัลตอบแทน ทั้งที่เป็นตัวเงิน และไม่ใช่ตัวเงินสำหรับพนักงานที่เป็น Star ตัวจริงของเราด้วย เพื่อจะได้เก็บรักษา และจูงใจ star ของเราให้ได้ อีกทั้งยังสามารถกระตุ้นจูงใจพนักงานทั่วไป ให้พยายามมากขึ้น เพื่อที่จะเป็น Star ของบริษัทได้อีกด้วย

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

บลอกที่ WordPress.com .

Up ↑

%d bloggers like this: