แปลกดี อยากได้คนเก่งมาทำงาน แต่พอให้ปรับปรุงโครงสร้างเงินเดือนกลับอิดออด

ถ้าเราถามผู้บริหารขององค์กรว่าต้องการได้คนเก่ง ๆ เข้ามาทำงานหรือไม่ คำตอบที่เรามักจะได้รับก็คือ “เราต้องการคนดีมีฝีมือเข้ามาร่วมงานด้วยอยู่แล้ว นี่คือนโยบายของเราเลย” หรือ ถ้าถามลึกลงไปอีกหน่อยว่า องค์กรของเราให้ความสำคัญกับการบริหารค่าตอบแทนพนักงานอย่างไรบ้าง คำตอบที่ได้ก็มักจะเป็นว่า “เราให้ความสำคัญกับเรื่องการบริหารค่าตอบแทนอย่างมาก เราจ่ายด้วยความเป็นธรรม และต้องทำให้แข่งขันได้”

อ่านเพิ่มเติม “แปลกดี อยากได้คนเก่งมาทำงาน แต่พอให้ปรับปรุงโครงสร้างเงินเดือนกลับอิดออด”

ปัญหาของระบบบริหารค่าตอบแทน ที่ทำให้พนักงานลาออกจากบริษัท

ปัญหาเรื่องการลาออกของพนักงานที่บางองค์กรอยู่ในระดับสูง ทั้ง ๆ ที่ช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่ดูเหมือนจะมีปัญหาทางด้านเศรษฐกิจ การจ้างงาน เนื่องจากภัยโควิด 19 แต่ใครจะรู้ว่า ในตลาดก็ยังมีองค์กรที่ยังเติบโตได้ และยังต้องการอัตรากำลังคนเพิ่มอย่างมาก

อ่านเพิ่มเติม “ปัญหาของระบบบริหารค่าตอบแทน ที่ทำให้พนักงานลาออกจากบริษัท”

ค่าจ้างเงินเดือนบริหารอย่างไร ให้ตอบโจทย์ธุรกิจ และเป็นธรรมกับพนักงาน (ตอนที่ 1)

เมื่อไหร่ที่มีนายจ้าง ก็ต้องมีลูกจ้าง และเมื่อมีการจ้างงานกัน นายจ้างก็ต้องจ่ายค่าตอบแทนให้แก่ลูกจ้าง นี่เป็นธรรมชาติของการจ้างงานกันโดยปกติ แต่การจ่ายค่าจ้างค่าตอบแทนนั้น ไม่ใช่จ่ายอย่างไรก็ได้ หรืออยากจ่ายเท่าไหร่ก็จ่าย หรือบางองค์กรพยายามจ่ายให้ต่ำที่สุดเพื่อไม่ให้ต้นทุนด้านด้านนี้สูงเกินไป หรือบางแห่งพยายามจ่ายให้สูงที่สุด เพื่อที่จะให้คนเก่ง ๆ เข้ามาทำงาน

อ่านเพิ่มเติม “ค่าจ้างเงินเดือนบริหารอย่างไร ให้ตอบโจทย์ธุรกิจ และเป็นธรรมกับพนักงาน (ตอนที่ 1)”

Google กับการลดเงินเดือนพนักงานที่ต้องการทำงานจากที่บ้าน 100%

ช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาหลายท่านน่าจะได้ยินข่าว หรือได้มีโอกาสอ่านข่าวของ Google ที่แชร์ต่อกันมาว่า ทาง Google ได้ประกาศว่า พนักงานคนไหนที่จะทำงานที่บ้านเต็มเวลา ก็คือ ไม่เข้าบริษัทเลยนั้น จะถูกปรับลดเงินเดือนให้แตกต่างกันไปตามค่าครองชีพของพื้นที่ที่พนักงานอาศัยอยู่ แต่ถ้าพนักงานคนใดที่ต้องการกลับมาทำงานที่บริษัทเหมือมเดิม ก็จะไม่ถูกลดเงินเดือนแต่อย่างใด

อ่านเพิ่มเติม “Google กับการลดเงินเดือนพนักงานที่ต้องการทำงานจากที่บ้าน 100%”

บลอกที่ WordPress.com .

Up ↑